XSMB - SXMB - XSTD - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 20/10/2021

Đặc biệt 56449
Giải nhất 76644
Giải nhì 26081 29056
Giải ba 10246 09333 44287
03397 31724 46347
Giải tư 5064 2617 1255 9438
Giải năm 5101 5329 9957
6899 7173 1079
Giải sáu 078 211 930
Giải bảy 93 72 10 29
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1
1 0 1 7
2 4 9 9
3 0 3 8
4 4 6 7 9
5 5 6 7
6 4
7 2 3 8 9
8 1 7
9 3 7 9

Loto

Đuôi

1 3 0
0 1 8 1
7 2
3 7 9 3
2 4 6 4
5 5
4 5 6
1 4 5 8 9 7
3 7 8
2 2 4 7 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 13/10/2021

Đặc biệt 49522
Giải nhất 34123
Giải nhì 78632 64623
Giải ba 56223 06547 09009
89576 92818 86214
Giải tư 2021 5690 8849 0711
Giải năm 2113 8065 6311
6205 2776 7435
Giải sáu 397 539 413
Giải bảy 20 26 38 31

Đầu

Loto

0 5 9
1 1 1 3 3 4 8
2 0 1 2 3 3 3 6
3 1 2 5 8 9
4 7 9
5  
6 5
7 6 6
8  
9 0 7

Loto

Đuôi

2 9 0
1 1 2 3 1
2 3 2
1 1 2 2 2 3
1 4
0 3 6 5
2 7 7 6
4 9 7
1 3 8
0 3 4 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 06/10/2021

Đặc biệt 82245
Giải nhất 66283
Giải nhì 69636 77240
Giải ba 52616 64268 27166
71829 21630 00238
Giải tư 0730 2073 5794 2355
Giải năm 5416 8580 7666
4490 3140 4119
Giải sáu 645 320 613
Giải bảy 41 20 80 60
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0  
1 3 6 6 9
2 0 0 9
3 0 0 6 8
4 0 0 1 5 5
5 5
6 0 6 6 8
7 3
8 0 0 3
9 0 4

Loto

Đuôi

2 2 3 3 4 4 6 8 8 9 0
4 1
  2
1 7 8 3
9 4
4 4 5 5
1 1 3 6 6 6
  7
3 6 8
1 2 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 29/09/2021

Đặc biệt 76477
Giải nhất 24728
Giải nhì 82153 20385
Giải ba 09463 95654 14232
41721 92050 74476
Giải tư 7366 9727 5435 7638
Giải năm 0921 9039 7180
4555 3303 1709
Giải sáu 941 832 396
Giải bảy 77 78 54 57
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 3 9
1  
2 1 1 7 8
3 2 2 5 8 9
4 1
5 0 3 4 4 5 7
6 3 6
7 6 7 7 8
8 0 5
9 6

Loto

Đuôi

5 8 0
2 2 4 1
3 3 2
0 5 6 3
5 5 4
3 5 8 5
6 7 9 6
2 5 7 7 7
2 3 7 8
0 3 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 22/09/2021

Đặc biệt 53873
Giải nhất 69507
Giải nhì 02330 17980
Giải ba 73268 26143 12181
96869 58203 78909
Giải tư 8925 3956 3169 7059
Giải năm 1193 3871 8569
0231 5486 4973
Giải sáu 013 531 299
Giải bảy 18 01 12 42
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 3 7 9
1 2 3 8
2 5
3 0 1 1
4 2 3
5 6 9
6 8 9 9 9
7 1 3 3
8 0 1 6
9 3 9

Loto

Đuôi

3 8 0
0 3 3 7 8 1
1 4 2
0 1 4 7 7 9 3
  4
2 5
5 8 6
0 7
1 6 8
0 5 6 6 6 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 15/09/2021

Đặc biệt 04965
Giải nhất 26381
Giải nhì 75078 09937
Giải ba 87750 14292 31642
19830 46057 14725
Giải tư 3447 5262 3595 5888
Giải năm 8882 5706 6266
5117 4340 5870
Giải sáu 534 904 082
Giải bảy 14 12 39 42
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 4 6
1 2 4 7
2 5
3 0 4 7 9
4 0 2 2 7
5 0 7
6 2 5 6
7 0 8
8 1 2 2 8
9 2 5

Loto

Đuôi

3 4 5 7 0
8 1
1 4 4 6 8 8 9 2
  3
0 1 3 4
2 6 9 5
0 6 6
1 3 4 5 7
7 8 8
3 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 08/09/2021

Đặc biệt 14938
Giải nhất 66613
Giải nhì 59445 87852
Giải ba 93619 55792 12858
77312 45405 94877
Giải tư 0218 2782 4363 7981
Giải năm 1841 2808 1296
7899 9779 2245
Giải sáu 050 787 635
Giải bảy 07 29 99 51
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 5 7 8
1 2 3 8 9
2 9
3 5 8
4 1 5 5
5 0 1 2 8
6 3
7 7 9
8 1 2 7
9 2 6 9 9

Loto

Đuôi

5 0
4 5 8 1
1 5 8 9 2
1 6 3
  4
0 3 4 4 5
9 6
0 7 8 7
0 1 3 5 8
1 2 7 9 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 01/09/2021

Đặc biệt 74627
Giải nhất 86107
Giải nhì 46472 63884
Giải ba 48900 57694 72368
11536 98879 70707
Giải tư 6872 3269 2528 5621
Giải năm 1494 6278 0725
3466 2318 1615
Giải sáu 167 590 938
Giải bảy 06 71 56 85
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 6 7 7
1 5 8
2 1 5 7 8
3 6 8
4  
5 6
6 6 7 8 9
7 1 2 2 8 9
8 4 5
9 0 4 4

Loto

Đuôi

0 9 0
2 7 1
7 7 2
  3
8 9 9 4
1 2 8 5
0 3 5 6 6
0 0 2 6 7
1 2 3 6 7 8
6 7 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 25/08/2021

Đặc biệt 60589
Giải nhất 21378
Giải nhì 27654 55105
Giải ba 45478 49790 35749
00196 55447 00851
Giải tư 7535 8532 0560 6658
Giải năm 7270 0286 4039
1011 1927 4705
Giải sáu 785 812 318
Giải bảy 27 83 30 90
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 5 5
1 1 2 8
2 7 7
3 0 2 5 9
4 7 9
5 1 4 8
6 0
7 0 8 8
8 3 5 6 9
9 0 0 6

Loto

Đuôi

3 6 7 9 9 0
1 5 1
1 3 2
8 3
5 4
0 0 3 8 5
8 9 6
2 2 4 7
1 5 7 7 8
3 4 8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 18/08/2021

Đặc biệt 10443
Giải nhất 28874
Giải nhì 41611 34539
Giải ba 18912 03584 53836
31787 15200 63243
Giải tư 3400 6373 9768 6486
Giải năm 1120 8593 9502
2059 9473 2482
Giải sáu 626 057 366
Giải bảy 59 14 68 02
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 0 2 2
1 1 2 4
2 0 6
3 6 9
4 3 3
5 7 9 9
6 6 8 8
7 3 3 4
8 2 4 6 7
9 3

Loto

Đuôi

0 0 2 0
1 1
0 0 1 8 2
4 4 7 7 9 3
1 7 8 4
  5
2 3 6 8 6
5 8 7
6 6 8
3 5 5 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 11/08/2021

Đặc biệt 53620
Giải nhất 26751
Giải nhì 59481 76774
Giải ba 89367 60406 24391
62646 40050 00726
Giải tư 1387 7622 5051 6455
Giải năm 8953 0700 3131
9783 9224 0665
Giải sáu 904 587 273
Giải bảy 27 93 59 23
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 4 6
1  
2 0 2 3 4 6 7
3 1
4 6
5 0 1 1 3 5 9
6 5 7
7 3 4
8 1 3 7 7
9 1 3

Loto

Đuôi

0 2 5 0
3 5 5 8 9 1
2 2
2 5 7 8 9 3
0 2 7 4
5 6 5
0 2 4 6
2 6 8 8 7
  8
5 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 04/08/2021

Đặc biệt 46441
Giải nhất 30932
Giải nhì 92551 73119
Giải ba 75979 08883 20015
85321 95089 71113
Giải tư 6612 1666 1019 9573
Giải năm 2045 2629 5947
4485 6914 0448
Giải sáu 002 250 613
Giải bảy 40 84 74 53
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2
1 2 3 3 4 5 9 9
2 1 9
3 2
4 0 1 5 7 8
5 0 1 3
6 6
7 3 4 9
8 3 4 5 9
9  

Loto

Đuôi

4 5 0
2 4 5 1
0 1 3 2
1 1 5 7 8 3
1 7 8 4
1 4 8 5
6 6
4 7
4 8
1 1 2 7 8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 28/07/2021

Đặc biệt 50098
Giải nhất 30020
Giải nhì 20039 76223
Giải ba 68422 43399 86661
43971 99246 58646
Giải tư 5931 8268 4184 1842
Giải năm 0266 0113 0828
2315 2425 3575
Giải sáu 255 139 152
Giải bảy 62 82 42 31
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0  
1 3 5
2 0 2 3 5 8
3 1 1 9 9
4 2 2 6 6
5 2 5
6 1 2 6 8
7 1 5
8 2 4
9 8 9

Loto

Đuôi

2 0
3 3 6 7 1
2 4 4 5 6 8 2
1 2 3
8 4
1 2 5 7 5
4 4 6 6
  7
2 6 9 8
3 3 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 21/07/2021

Đặc biệt 47188
Giải nhất 12875
Giải nhì 35732 07382
Giải ba 38204 07846 28790
83633 68952 10537
Giải tư 3256 5353 3402 1106
Giải năm 5099 0096 3836
4963 0281 9784
Giải sáu 388 936 431
Giải bảy 93 11 68 18
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 4 6
1 1 8
2  
3 1 2 3 6 6 7
4 6
5 2 3 6
6 3 8
7 5
8 1 2 4 8 8
9 0 3 6 9

Loto

Đuôi

9 0
1 3 8 1
0 3 5 8 2
3 5 6 9 3
0 8 4
7 5
0 3 3 4 5 9 6
3 7
1 6 8 8 8
9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 14/07/2021

Đặc biệt 98653
Giải nhất 24424
Giải nhì 56841 11681
Giải ba 36864 53943 62307
15090 70222 18910
Giải tư 1191 1197 7296 2055
Giải năm 7040 1131 5939
2734 3864 9231
Giải sáu 850 146 265
Giải bảy 31 29 47 91
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 7
1 0
2 2 4 9
3 1 1 1 4 9
4 0 1 3 6 7
5 0 3 5
6 4 4 5
7  
8 1
9 0 1 1 6 7

Loto

Đuôi

1 4 5 9 0
3 3 3 4 8 9 9 1
2 2
4 5 3
2 3 6 6 4
5 6 5
4 9 6
0 4 9 7
  8
2 3 9

Kết quả XSMB thứ 4 hôm nay - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 4 hàng tuần, - KQXSMB thứ 4 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xoso.wap.vn cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại KQXSMB ngay hôm nay.

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, tk cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :xosowapvn123@gmail.com
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo