XSMB - SXMB - XSTD - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 25/10/2021

Đặc biệt 69154
Giải nhất 57088
Giải nhì 08106 67288
Giải ba 33564 68976 30437
73523 04121 60949
Giải tư 3443 8831 3951 6357
Giải năm 4158 4526 6245
2568 3950 6621
Giải sáu 425 055 981
Giải bảy 28 30 12 54
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 6
1 2
2 1 1 3 5 6 8
3 0 1 7
4 3 5 9
5 0 1 4 4 5 7 8
6 4 8
7 6
8 1 8 8
9  

Loto

Đuôi

3 5 0
2 2 3 5 8 1
1 2
2 4 3
5 5 6 4
2 4 5 5
0 2 7 6
3 5 7
2 5 6 8 8 8
4 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 18/10/2021

Đặc biệt 11609
Giải nhất 38670
Giải nhì 75749 86248
Giải ba 01162 58433 67727
51232 94072 30268
Giải tư 2752 3870 5919 6155
Giải năm 1928 5396 5001
6818 0261 1009
Giải sáu 747 489 116
Giải bảy 34 31 71 00

Đầu

Loto

0 0 1 9 9
1 6 8 9
2 7 8
3 1 2 3 4
4 7 8 9
5 2 5
6 1 2 8
7 0 0 1 2
8 9
9 6

Loto

Đuôi

0 7 7 0
0 3 6 7 1
3 5 6 7 2
3 3
3 4
5 5
1 9 6
2 4 7
1 2 4 6 8
0 0 1 4 8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 11/10/2021

Đặc biệt 72142
Giải nhất 06050
Giải nhì 72755 40465
Giải ba 17432 24701 69352
39304 87384 75624
Giải tư 2222 8289 8745 8322
Giải năm 0230 2198 9920
6691 5184 3114
Giải sáu 758 499 915
Giải bảy 55 95 26 07
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 4 7
1 4 5
2 0 2 2 4 6
3 0 2
4 2 5
5 0 2 5 5 8
6 5
7  
8 4 4 9
9 1 5 8 9

Loto

Đuôi

2 3 5 0
0 9 1
2 2 3 4 5 2
  3
0 1 2 8 8 4
1 4 5 5 6 9 5
2 6
0 7
5 9 8
8 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 04/10/2021

Đặc biệt 45747
Giải nhất 78306
Giải nhì 61572 84369
Giải ba 18411 79705 69727
17685 33940 04242
Giải tư 7010 0738 2149 2415
Giải năm 1760 9959 0364
1391 7659 8314
Giải sáu 674 785 969
Giải bảy 34 44 57 07
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 5 6 7
1 0 1 4 5
2 7
3 4 8
4 0 2 4 7 9
5 7 9 9
6 0 4 9 9
7 2 4
8 5 5
9 1

Loto

Đuôi

1 4 6 0
1 9 1
4 7 2
  3
1 3 4 6 7 4
0 1 8 8 5
0 6
0 2 4 5 7
3 8
4 5 5 6 6 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 27/09/2021

Đặc biệt 73011
Giải nhất 19529
Giải nhì 02268 95997
Giải ba 51659 13766 27643
14782 47469 92959
Giải tư 1584 3811 1734 9321
Giải năm 9026 5444 5017
6830 8765 5108
Giải sáu 199 114 442
Giải bảy 90 34 37 81
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 8
1 1 1 4 7
2 1 6 9
3 0 4 4 7
4 2 3 4
5 9 9
6 5 6 8 9
7  
8 1 2 4
9 0 7 9

Loto

Đuôi

3 9 0
1 1 2 8 1
4 8 2
4 3
1 3 3 4 8 4
6 5
2 6 6
1 3 9 7
0 6 8
2 5 5 6 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 20/09/2021

Đặc biệt 74019
Giải nhất 39363
Giải nhì 65370 71066
Giải ba 45260 63523 61496
03231 90130 26674
Giải tư 5518 0019 5100 0220
Giải năm 2865 6585 4268
4617 7539 6234
Giải sáu 310 412 482
Giải bảy 24 00 91 19
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 0
1 0 2 7 8 9 9 9
2 0 3 4
3 0 1 4 9
4  
5  
6 0 3 5 6 8
7 0 4
8 2 5
9 1 6

Loto

Đuôi

0 0 1 2 3 6 7 0
3 9 1
1 8 2
2 6 3
2 3 7 4
6 8 5
6 9 6
1 7
1 6 8
1 1 1 3 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 13/09/2021

Đặc biệt 95548
Giải nhất 68227
Giải nhì 53476 18423
Giải ba 59313 10761 02884
22998 26134 12546
Giải tư 0146 5730 8572 0808
Giải năm 9635 3032 0184
8384 1790 7601
Giải sáu 564 591 957
Giải bảy 83 09 99 32
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 8 9
1 3
2 3 7
3 0 2 2 4 5
4 6 6 8
5 7
6 1 4
7 2 6
8 3 4 4 4
9 0 1 8 9

Loto

Đuôi

3 9 0
0 6 9 1
3 3 7 2
1 2 8 3
3 6 8 8 8 4
3 5
4 4 7 6
2 5 7
0 4 9 8
0 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 06/09/2021

Đặc biệt 87728
Giải nhất 88415
Giải nhì 19940 44927
Giải ba 26793 17788 33474
52904 88310 77646
Giải tư 1183 9036 7786 1612
Giải năm 8192 9483 3950
4803 7481 1667
Giải sáu 792 575 369
Giải bảy 71 02 19 65
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 3 4
1 0 2 5 9
2 7 8
3 6
4 0 6
5 0
6 5 7 9
7 1 4 5
8 1 3 3 6 8
9 2 2 3

Loto

Đuôi

1 4 5 0
7 8 1
0 1 9 9 2
0 8 8 9 3
0 7 4
1 6 7 5
3 4 8 6
2 6 7
2 8 8
1 6 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 30/08/2021

Đặc biệt 83986
Giải nhất 61984
Giải nhì 71959 51392
Giải ba 00885 37574 77498
22788 28129 73126
Giải tư 1709 1388 8434 5743
Giải năm 2149 8023 4582
3272 1145 7245
Giải sáu 973 425 269
Giải bảy 48 45 32 74
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 9
1  
2 3 5 6 9
3 2 4
4 3 5 5 5 8 9
5 9
6 9
7 2 3 4 4
8 2 4 5 6 8 8
9 2 8

Loto

Đuôi

  0
  1
3 7 8 9 2
2 4 7 3
3 7 7 8 4
2 4 4 4 8 5
2 8 6
  7
4 8 8 9 8
0 2 4 5 6 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 23/08/2021

Đặc biệt 58391
Giải nhất 20528
Giải nhì 69366 25470
Giải ba 10911 62745 24082
87674 72432 41270
Giải tư 7536 4585 9858 4876
Giải năm 9263 2002 0947
4496 0780 9429
Giải sáu 566 438 731
Giải bảy 50 45 44 68
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2
1 1
2 8 9
3 1 2 6 8
4 4 5 5 7
5 0 8
6 3 6 6 8
7 0 0 4 6
8 0 2 5
9 1 6

Loto

Đuôi

5 7 7 8 0
1 3 9 1
0 3 8 2
6 3
4 7 4
4 4 8 5
3 6 6 7 9 6
4 7
2 3 5 6 8
2 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 16/08/2021

Đặc biệt 62041
Giải nhất 07429
Giải nhì 58690 79335
Giải ba 59164 89980 15934
83770 63150 04189
Giải tư 5863 0973 0119 9411
Giải năm 7887 0605 5983
7295 6771 0697
Giải sáu 096 307 178
Giải bảy 31 39 22 09
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 5 7 9
1 1 9
2 2 9
3 1 4 5 9
4 1
5 0
6 3 4
7 0 1 3 8
8 0 3 7 9
9 0 5 6 7

Loto

Đuôi

5 7 8 9 0
1 3 4 7 1
2 2
6 7 8 3
3 6 4
0 3 9 5
9 6
0 8 9 7
7 8
0 1 2 3 8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 09/08/2021

Đặc biệt 44751
Giải nhất 36796
Giải nhì 05597 80132
Giải ba 81726 68298 87776
58923 78159 52155
Giải tư 8753 4339 1849 4259
Giải năm 1261 8755 3028
1720 3533 1198
Giải sáu 344 630 736
Giải bảy 74 82 90 35
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0  
1  
2 0 3 6 8
3 0 2 3 5 6 9
4 4 9
5 1 3 5 5 9 9
6 1
7 4 6
8 2
9 0 6 7 8 8

Loto

Đuôi

2 3 9 0
5 6 1
3 8 2
2 3 5 3
4 7 4
3 5 5 5
2 3 7 9 6
9 7
2 9 9 8
3 4 5 5 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 02/08/2021

Đặc biệt 71424
Giải nhất 01082
Giải nhì 35981 28691
Giải ba 98350 38957 19491
64270 62415 46173
Giải tư 0712 4253 8081 9582
Giải năm 9402 3740 1725
0914 7478 8409
Giải sáu 216 604 659
Giải bảy 03 47 12 73
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 3 4 9
1 2 2 4 5 6
2 4 5
3  
4 0 7
5 0 3 7 9
6  
7 0 3 3 8
8 1 1 2 2
9 1 1

Loto

Đuôi

4 5 7 0
8 8 9 9 1
0 1 1 8 8 2
0 5 7 7 3
0 1 2 4
1 2 5
1 6
4 5 7
7 8
0 5 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 26/07/2021

Đặc biệt 40891
Giải nhất 05339
Giải nhì 20921 37824
Giải ba 15188 32390 37996
76984 77330 19767
Giải tư 4331 8163 3103 4608
Giải năm 2180 9377 9315
0460 3133 1714
Giải sáu 887 164 354
Giải bảy 36 12 76 78
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 3 8
1 2 4 5
2 1 4
3 0 1 3 6 9
4  
5 4
6 0 3 4 7
7 6 7 8
8 0 4 7 8
9 0 1 6

Loto

Đuôi

3 6 8 9 0
2 3 9 1
1 2
0 3 6 3
1 2 5 6 8 4
1 5
3 7 9 6
6 7 8 7
0 7 8 8
3 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 19/07/2021

Đặc biệt 47133
Giải nhất 69077
Giải nhì 17246 42789
Giải ba 79843 84979 28433
03532 25829 48887
Giải tư 3482 5939 7890 9376
Giải năm 5418 7532 1339
9437 2227 4746
Giải sáu 623 301 390
Giải bảy 69 42 11 01
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 1
1 1 8
2 3 7 9
3 2 2 3 3 7 9 9
4 2 3 6 6
5  
6 9
7 6 7 9
8 2 7 9
9 0 0

Loto

Đuôi

9 9 0
0 0 1 1
3 3 4 8 2
2 3 3 4 3
  4
  5
4 4 7 6
2 3 7 8 7
1 8
2 3 3 6 7 8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 12/07/2021

Đặc biệt 48323
Giải nhất 48804
Giải nhì 20449 04646
Giải ba 32583 19099 64281
02204 76324 93948
Giải tư 6143 3233 1442 1872
Giải năm 7527 1407 6799
3770 3188 7865
Giải sáu 543 721 557
Giải bảy 37 53 44 73
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 4 4 7
1  
2 1 3 4 7
3 3 7
4 2 3 3 4 6 8 9
5 3 7
6 5
7 0 2 3
8 1 3 8
9 9 9

Loto

Đuôi

7 0
2 8 1
4 7 2
2 3 4 4 5 7 8 3
0 0 2 4 4
6 5
4 6
0 2 3 5 7
4 8 8
4 9 9 9

Kết quả XSMB thứ 2 hôm nay - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần, - KQXSMB thứ 2 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xoso.wap.vn cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại KQXSMB ngay hôm nay.

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, tk cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :xosowapvn123@gmail.com
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo