XSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 03/12/2022

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Giải tám 89 55 96
Giải bảy 273 749 165
Giải sáu 6947
3444
3972
5940
2228
3780
2207
3838
0363
Giải năm 4053 3957 0575
Giải tư 02153
71016
09894
25470
61609
01871
29291
88675
84396
71270
69012
60938
32300
68015
18361
93379
82327
33805
48178
36915
14112
Giải ba 66529
68927
19221
60895
96365
77476
Giải nhì 11915 64244 70191
Giải nhất 29010 60107 05011
đặc biệt 433382 119454 421464
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

0 9 0 7 5 7
1 0 5 6 2 5 1 2 5
2 7 9 1 8 7
3   8 8
4 4 7 0 4 9  
5 3 3 4 5 7  
6     1 3 4 5 5
7 0 1 2 3 0 5 5 6 8 9
8 2 9 0  
9 1 4 5 6 1 6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 26/11/2022

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

Giải tám 17 83 36
Giải bảy 150 756 869
Giải sáu 3186
1575
9235
3281
0376
2550
2115
1849
5909
Giải năm 7777 9002 0341
Giải tư 03253
93664
84102
62713
86726
72487
76243
47472
84181
04682
26771
27154
17496
20836
87054
00670
95669
61208
49348
53378
83469
Giải ba 31243
78528
54130
69469
35405
19159
Giải nhì 04387 62738 82081
Giải nhất 49314 28874 67840
đặc biệt 234365 343497 829741
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

0 2 2 5 8 9
1 3 4 7   5
2 6 8    
3 5 0 6 8 6
4 3 3   0 1 1 8 9
5 0 3 0 4 6 4 9
6 4 5 9 9 9 9
7 5 7 1 2 4 6 0 8
8 6 7 7 1 1 2 3 1
9   6 7  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 19/11/2022

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Đắc Nông

Giải tám 45 94 91
Giải bảy 188 927 066
Giải sáu 3699
7085
8123
7441
0546
3087
5328
5951
9843
Giải năm 2922 5958 8221
Giải tư 21492
60453
88017
46927
62439
02631
36809
28668
11848
25946
88456
96190
11921
71477
40640
32679
12572
75304
63989
16573
14297
Giải ba 28619
47366
84277
85549
05345
95753
Giải nhì 09291 27947 70834
Giải nhất 80781 57664 74435
đặc biệt 513265 876623 899230
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Đắc Nông

0 9   4
1 7 9    
2 2 3 7 1 3 7 1 8
3 1 9   0 4 5
4 5 1 6 6 7 8 9 0 3 5
5 3 6 8 1 3
6 5 6 4 8 6
7   7 7 2 3 9
8 1 5 8 7 9
9 1 2 9 0 4 1 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 12/11/2022

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

Giải tám 13 10 52
Giải bảy 504 952 401
Giải sáu 7374
7525
2821
6660
9757
9257
0409
4271
5945
Giải năm 1674 3488 5505
Giải tư 83087
70357
57370
65608
04599
84693
33075
68938
74011
20985
68953
89546
37743
01660
85309
04585
14772
78828
95667
14602
38736
Giải ba 92212
88113
14771
29772
56646
24443
Giải nhì 81019 37512 49687
Giải nhất 09850 44206 93347
đặc biệt 458716 425383 966051
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

0 4 8 6 1 2 5 9 9
1 2 3 3 6 9 0 1 2  
2 1 5   8
3   8 6
4   3 6 3 5 6 7
5 0 7 2 3 7 7 1 2
6   0 0 7
7 0 4 4 5 1 2 1 2
8 7 3 5 8 5 7
9 3 9    

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 05/11/2022

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Giải tám 57 10 22
Giải bảy 685 662 942
Giải sáu 6862
3182
8443
4082
9464
3061
7674
4753
2527
Giải năm 4999 7334 4025
Giải tư 79724
72627
93705
08219
62544
21662
58271
53410
24989
94102
79338
21453
79215
82811
22220
60653
63890
72982
48521
49887
52226
Giải ba 25540
13107
48401
93071
85999
80352
Giải nhì 51154 96133 50250
Giải nhất 69435 13977 20742
đặc biệt 231739 039799 378184
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

0 5 7 1 2  
1 9 0 0 1 5  
2 4 7   0 1 2 5 6 7
3 5 9 3 4 8  
4 0 3 4   2 2
5 4 7 3 0 2 3 3
6 2 2 1 2 4  
7 1 1 7 4
8 2 5 2 9 2 4 7
9 9 9 0 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 29/10/2022

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

Giải tám 86 84 59
Giải bảy 357 911 689
Giải sáu 3593
6257
0434
1733
3303
2949
8798
6523
1378
Giải năm 7292 9389 9574
Giải tư 77424
33017
62388
89969
93778
91955
81642
98764
50691
01374
36441
31514
02790
24966
45801
97544
98998
91238
78931
73864
92674
Giải ba 27230
27216
35756
17242
83688
05448
Giải nhì 66039 43904 88593
Giải nhất 48272 62304 05660
đặc biệt 707254 176117 864382
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

0   3 4 4 1
1 6 7 1 4 7  
2 4   3
3 0 4 9 3 1 8
4 2 1 2 9 4 8
5 4 5 7 7 6 9
6 9 4 6 0 4
7 2 8 4 4 4 8
8 6 8 4 9 2 8 9
9 2 3 0 1 3 8 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 22/10/2022

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Giải tám 38 22 62
Giải bảy 711 857 276
Giải sáu 6030
7021
0542
3388
1672
4873
6926
2444
9768
Giải năm 2991 7147 5770
Giải tư 29099
63899
57969
99362
47683
17976
65445
44829
01672
51821
10352
13939
17579
04644
37458
98635
61538
70474
06985
54860
37188
Giải ba 08462
43510
19579
27348
75452
71286
Giải nhì 09213 43231 60212
Giải nhất 09006 76888 75149
đặc biệt 462218 432888 508319
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

0 6    
1 0 1 3 8   2 9
2 1 1 2 9 6
3 0 8 1 9 5 8
4 2 5 4 7 8 4 9
5   2 7 2 8
6 2 2 9   0 2 8
7 6 2 2 3 9 9 0 4 6
8 3 8 8 8 5 6 8
9 1 9 9    

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 15/10/2022

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

Giải tám 31 02 12
Giải bảy 529 425 345
Giải sáu 6410
8985
0396
9775
6915
1361
8069
7662
5945
Giải năm 7256 8228 9936
Giải tư 94886
63118
44111
81027
98775
17010
08638
55774
32346
07981
73525
40062
21758
48868
32134
59607
65163
35125
95163
70751
33183
Giải ba 39001
27871
53706
42040
69869
29448
Giải nhì 59520 28613 12834
Giải nhất 74624 55020 96830
đặc biệt 376514 632109 031897
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

0 1 2 6 9 7
1 0 0 1 4 8 3 5 2
2 0 4 7 9 0 5 5 8 5
3 1 8   0 4 4 6
4   0 6 5 5 8
5 6 8 1
6   1 2 8 2 3 3 9 9
7 1 5 4 5  
8 5 6 1 3
9 6   7

Kết quả XSMT thứ 7 hôm nay - Kết quả xổ số Miền Trung thứ 7 hàng tuần, - KQXSMT thứ 7 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xoso.wap.vn cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại KQXSMT ngay hôm nay.

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved
Chuyên trang Phân tích, tk cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :[email protected]
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo