XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 02/07/2022

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Giải tám 48 05 93
Giải bảy 007 738 497
Giải sáu 5453
6500
9558
8574
3271
2691
2985
7303
0515
Giải năm 3358 9483 6405
Giải tư 36821
36056
03239
65779
92731
59659
07959
36826
68781
84098
43538
00759
42426
91967
07233
69702
62188
31570
06945
94893
05465
Giải ba 48833
12305
37958
56813
17781
18577
Giải nhì 62782 90310 49600
Giải nhất 01009 42738 95502
đặc biệt 661543 592283 439642
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

0 0 5 7 9 5 0 2 2 3 5
1   0 3 5
2 1 6 6  
3 1 3 9 8 8 8 3
4 3 8   2 5
5 3 6 8 8 9 9 8 9  
6   7 5
7 9 1 4 0 7
8 2 1 3 3 1 5 8
9   1 8 3 3 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 25/06/2022

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Giải tám 41 00 27
Giải bảy 676 725 446
Giải sáu 6634
8961
8254
2880
6619
2078
9948
5207
9745
Giải năm 9287 4319 7508
Giải tư 49242
87286
33245
98934
64053
43220
82359
24140
99747
04898
31257
56467
95169
72643
55589
38711
25914
02568
78955
37103
29082
Giải ba 77483
22159
37821
19302
23520
73829
Giải nhì 01732 73587 18067
Giải nhất 36415 49421 97011
đặc biệt 372934 149036 627301
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

0   0 2 1 3 7 8
1 5 9 9 1 1 4
2 0 1 1 5 0 7 9
3 2 4 4 4 6  
4 1 2 5 0 3 7 5 6 8
5 3 4 9 9 7 5
6 1 7 9 7 8
7 6 8  
8 3 6 7 0 7 2 9
9   8  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 18/06/2022

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Đắc Nông

Giải tám 36 07 79
Giải bảy 550 096 158
Giải sáu 9378
5866
4564
9767
4195
5020
3055
0434
0405
Giải năm 0514 2965 9033
Giải tư 48774
46843
55725
80270
27190
37207
82634
70502
93448
08290
24889
18556
94136
04455
21570
49981
27863
01378
25974
63882
96058
Giải ba 35709
69456
52268
04803
34467
92179
Giải nhì 69928 39005 88165
Giải nhất 55881 01245 90587
đặc biệt 571001 620675 674809
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Đắc Nông

0 1 7 9 2 3 5 7 5 9
1 4    
2 5 8 0  
3 4 6 6 3 4
4 3 5 8  
5 0 6 5 6 5 8 8
6 4 6 5 7 8 3 5 7
7 0 4 8 5 0 4 8 9 9
8 1 9 1 2 7
9 0 0 5 6  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 11/06/2022

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

Giải tám 42 71 00
Giải bảy 398 983 560
Giải sáu 1760
3420
0936
1847
7687
3791
4087
0057
9947
Giải năm 3601 1467 7557
Giải tư 94442
03559
15888
72097
77252
88049
60636
16569
53194
24016
42630
12639
48212
33839
10331
29725
54441
84004
36469
78767
27842
Giải ba 44174
48751
48995
55033
06565
96130
Giải nhì 58940 61652 32332
Giải nhất 81235 69974 96603
đặc biệt 812955 429240 529366
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

0 1   0 3 4
1   2 6  
2 0   5
3 5 6 6 0 3 9 9 0 1 2
4 0 2 2 9 0 7 1 2 7
5 1 2 5 9 2 7 7
6 0 7 9 0 5 6 7 9
7 4 1 4  
8 8 3 7 7
9 7 8 1 4 5  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 04/06/2022

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Giải tám 40 97 43
Giải bảy 387 820 910
Giải sáu 9536
0104
8137
7479
2066
4101
3619
3055
0720
Giải năm 4844 1923 5582
Giải tư 22544
31801
40928
56851
20020
90092
85731
92891
49045
93649
08528
74002
34873
87926
14577
49949
57969
05408
62277
48029
53067
Giải ba 15367
17317
23353
38020
06740
96092
Giải nhì 60034 55020 67280
Giải nhất 66562 16312 02981
đặc biệt 891370 998806 183210
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

0 1 4 1 2 6 8
1 7 2 0 0 9
2 0 8 0 0 0 3 6 8 0 9
3 1 4 6 7    
4 0 4 4 5 9 0 3 9
5 1 3 5
6 2 7 6 7 9
7 0 3 9 7 7
8 7   0 1 2
9 2 1 7 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 28/05/2022

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

Giải tám 23 39 16
Giải bảy 232 206 246
Giải sáu 3307
3705
3393
2901
2215
7512
5183
9913
6154
Giải năm 8671 8754 3059
Giải tư 34701
32092
96126
19909
97826
74418
70108
82827
02937
28317
85749
60886
94874
92942
26654
26620
02599
04257
98384
82050
75641
Giải ba 97107
47152
56423
11005
12252
02419
Giải nhì 79409 87140 22579
Giải nhất 25703 80838 53224
đặc biệt 576483 413218 153051
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

0 1 3 5 7 7 8 9 9 1 5 6  
1 8 2 5 7 8 3 6 9
2 3 6 6 3 7 0 4
3 2 7 8 9  
4   0 2 9 1 6
5 2 4 0 1 2 4 4 7 9
6      
7 1 4 9
8 3 6 3 4
9 2 3   9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 21/05/2022

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Giải tám 79 57 63
Giải bảy 609 975 067
Giải sáu 6546
0463
6861
0186
9947
3429
4412
3544
5145
Giải năm 9603 1813 9566
Giải tư 45427
26728
71419
57672
07816
38737
20498
63638
61443
77763
99558
40451
55606
79805
03884
12954
60978
48103
47824
49957
97316
Giải ba 12885
12485
00029
91070
78644
08307
Giải nhì 24748 17950 96644
Giải nhất 08332 99895 86052
đặc biệt 188947 452711 888026
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

0 3 9 5 6 3 7
1 6 9 1 3 2 6
2 7 8 9 9 4 6
3 2 7 8  
4 6 7 8 3 7 4 4 4 5
5   0 1 7 8 2 4 7
6 1 3 3 3 6 7
7 2 9 0 5 8
8 5 5 6 4
9 8 5  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 14/05/2022

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

Giải tám 56 68 71
Giải bảy 591 017 007
Giải sáu 7479
4247
1944
4956
9468
4750
0463
4318
0859
Giải năm 6898 0889 0737
Giải tư 79723
24717
79095
39491
11124
07456
94270
64180
11680
46782
91487
30008
83936
17637
96164
38133
21106
88101
44203
74394
98939
Giải ba 11094
40212
81519
25080
41814
32902
Giải nhì 00877 95880 35228
Giải nhất 40654 89111 12346
đặc biệt 512793 042146 837920
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

0   8 1 2 3 6 7
1 2 7 1 7 9 4 8
2 3 4   0 8
3   6 7 3 7 9
4 4 7 6 6
5 4 6 6 0 6 9
6   8 8 3 4
7 0 7 9   1
8   0 0 0 0 2 7 9  
9 1 1 3 4 5 8   4

Kết quả XSMT thứ 7 hôm nay - Kết quả xổ số Miền Trung thứ 7 hàng tuần, - KQXSMT thứ 7 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xoso.wap.vn cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại KQXSMT ngay hôm nay.

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, tk cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :[email protected]
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo