XSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 16/09/2023

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

Giải tám 86 16 89
Giải bảy 020 200 646
Giải sáu 1542
6637
2992
4518
7801
1495
4241
4417
7421
Giải năm 4720 1539 3951
Giải tư 26132
46276
96917
50111
00093
36550
56388
68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707
88472
42275
05567
85957
31142
21634
32527
Giải ba 12524
61371
97045
57814
72652
73586
Giải nhì 28551 41987 84633
Giải nhất 33597 50382 74632
đặc biệt 581201 284830 835555
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

0 1 0 1 7  
1 1 7 4 6 8 7
2 0 0 4 6 1 7
3 2 7 0 9 2 3 4
4 2 5 1 2 6
5 0 1   1 2 5 7
6   4 7 7
7 1 6 5 2 5
8 6 8 0 2 4 7 6 9
9 2 3 7 5  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 09/09/2023

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Giải tám 86 44 09
Giải bảy 558 309 382
Giải sáu 7515
3948
3907
8112
6386
5812
8140
9089
0659
Giải năm 2035 4530 7796
Giải tư 49413
53069
52402
08826
83142
50879
23030
90019
04240
69239
21379
34585
41281
30409
85017
39955
02158
23970
54350
57573
40646
Giải ba 86963
79370
62323
28390
30066
33828
Giải nhì 25851 63837 52250
Giải nhất 60344 67428 61910
đặc biệt 929614 060511 918974
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

0 2 7 9 9 9
1 3 4 5 1 2 2 9 0 7
2 6 3 8 8
3 0 5 0 7 9  
4 2 4 8 0 4 0 6
5 1 8   0 0 5 8 9
6 3 9   6
7 0 9 9 0 3 4
8 6 1 5 6 2 9
9   0 6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 02/09/2023

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

Giải tám 87 51 72
Giải bảy 541 854 888
Giải sáu 8909
7732
9994
9131
8264
7820
3622
4875
4751
Giải năm 8272 8827 1539
Giải tư 62827
07226
44259
78580
46615
44302
08328
62935
19267
62890
16947
56436
25043
73081
12498
39200
17830
80913
52642
12827
31788
Giải ba 61210
34730
90127
34341
23387
08827
Giải nhì 72138 08686 85837
Giải nhất 68837 51712 89502
đặc biệt 774819 042652 992668
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

0 2 9   0 2
1 0 5 9 2 3
2 6 7 8 0 7 7 2 7 7
3 0 2 7 8 1 5 6 0 7 9
4 1 1 3 7 2
5 9 1 2 4 1
6   4 7 8
7 2   2 5
8 0 7 1 6 7 8 8
9 4 0 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 26/08/2023

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Giải tám 18 45 23
Giải bảy 632 360 172
Giải sáu 2639
9214
0698
4292
9852
9617
4990
6251
5558
Giải năm 7950 8878 0540
Giải tư 36531
23080
10212
37908
23990
70621
51694
63026
99380
93962
00508
27920
98844
78292
91981
40558
70906
02974
88872
23930
95266
Giải ba 09449
88556
20241
35896
36552
79468
Giải nhì 20071 90026 36821
Giải nhất 91894 32126 48880
đặc biệt 517333 150551 721719
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

0 8 8 6
1 2 4 8 7 9
2 1 0 6 6 6 1 3
3 1 2 3 9   0
4 9 1 4 5 0
5 0 6 1 2 1 2 8 8
6   0 2 6 8
7 1 8 2 2 4
8 0 0 0 1
9 0 4 4 8 2 2 6 0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 19/08/2023

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

Giải tám 86 87 41
Giải bảy 995 965 507
Giải sáu 7220
3246
7216
3813
2698
0352
3358
2765
5249
Giải năm 1732 3742 8866
Giải tư 65381
98088
40167
51619
42746
30752
99179
73092
05598
86918
88546
50195
63748
03883
54442
61503
76883
58184
79654
64405
39077
Giải ba 78584
46543
12725
89325
04822
33338
Giải nhì 97855 16701 65133
Giải nhất 85435 44896 56902
đặc biệt 623666 382082 287063
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

0   1 2 3 5 7
1 6 9 3 8  
2 0 5 5 2
3 2 5   3 8
4 3 6 6 2 6 8 1 2 9
5 2 5 2 4 8
6 6 7 5 3 5 6
7 9   7
8 1 4 6 8 2 3 7 3 4
9 5 2 5 6 8 8  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 12/08/2023

Quảng Ngãi

Đắc Nông

Đà Nẵng

Giải tám 50 01 29
Giải bảy 300 645 076
Giải sáu 7234
2530
4796
4353
1876
7872
0150
0831
1870
Giải năm 4122 6256 3343
Giải tư 06331
32775
99809
96638
89584
89071
47200
13026
15273
87889
62306
59550
69656
03008
02908
78714
89959
23899
93422
97276
34267
Giải ba 88997
76827
10206
26111
35947
86069
Giải nhì 59271 76443 33526
Giải nhất 87700 59106 75698
đặc biệt 798477 247061 229077
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Quảng Ngãi

Đắc Nông

Đà Nẵng

0 0 0 0 9 1 6 6 6 8 8
1   1 4
2 2 7 6 2 6 9
3 0 1 4 8   1
4   3 5 3 7
5 0 0 3 6 6 0 9
6   1 7 9
7 1 1 5 7 2 3 6 0 6 6 7
8 4 9  
9 6 7   8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 05/08/2023

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

Giải tám 40 67 00
Giải bảy 670 813 472
Giải sáu 4721
0445
2651
7858
7060
7327
8036
0224
2258
Giải năm 6508 0522 1845
Giải tư 39394
55503
74759
93109
77459
50636
49577
00853
39699
72206
73017
62854
79210
46921
67534
54653
55944
90925
85856
76398
56502
Giải ba 63901
02325
25016
86794
18741
57487
Giải nhì 61742 91600 57058
Giải nhất 84649 60300 26791
đặc biệt 470358 454950 716241
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

0 1 3 8 9 0 0 6 0 2
1   0 3 6 7  
2 1 5 1 2 7 4 5
3 6   4 6
4 0 2 5 9   1 1 4 5
5 1 8 9 9 0 3 4 8 3 6 8 8
6   0 7  
7 0 7   2
8     7
9 4 4 9 1 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 29/07/2023

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Giải tám 93 72 41
Giải bảy 505 163 322
Giải sáu 1166
2475
9828
2701
8357
8913
4699
9138
4123
Giải năm 5849 4493 1607
Giải tư 06039
93320
73690
06927
10927
06045
48699
60687
82369
80509
04615
77289
37023
17339
59582
07386
76303
42387
84979
56058
79604
Giải ba 85435
64602
20288
88587
59445
01351
Giải nhì 96773 91545 67731
Giải nhất 30646 32153 20963
đặc biệt 439619 520873 552552
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

0 2 5 1 9 3 4 7
1 9 3 5  
2 0 7 7 8 3 2 3
3 5 9 9 1 8
4 5 6 9 5 1 5
5   3 7 1 2 8
6 6 3 9 3
7 3 5 2 3 9
8   7 7 8 9 2 6 7
9 0 3 9 3 9

Kết quả XSMT thứ 7 hôm nay - Kết quả xổ số Miền Trung thứ 7 hàng tuần, - KQXSMT thứ 7 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xoso.wap.vn cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại KQXSMT ngay hôm nay.

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved
Chuyên trang Phân tích, tk cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :[email protected]
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo