XSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 25/03/2023

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Giải tám 59 85 28
Giải bảy 795 317 904
Giải sáu 9732
6362
9364
2643
7650
9142
0698
0925
7723
Giải năm 3489 9959 3048
Giải tư 95837
68413
43578
56624
94354
68578
10642
80259
19826
31935
01785
02746
09800
05006
81428
79228
11624
45116
64992
78525
33226
Giải ba 80675
09334
72314
83036
11148
71915
Giải nhì 44592 45598 95425
Giải nhất 02441 84282 24936
đặc biệt 282583 962996 048585
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

0   0 6 4
1 3 4 7 5 6
2 4 6 3 4 5 5 5 6 8 8 8
3 2 4 7 5 6 6
4 1 2 2 3 6 8 8
5 4 9 0 9 9  
6 2 4    
7 5 8 8    
8 3 9 2 5 5 5
9 2 5 6 8 2 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 18/03/2023

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

Giải tám 82 75 59
Giải bảy 371 150 814
Giải sáu 3727
9577
4822
9152
3608
6893
7133
5507
4580
Giải năm 1091 3874 0660
Giải tư 42911
94837
00618
57872
70679
39018
58371
00790
91049
92627
83361
55204
94417
38848
50345
66978
75936
66136
86679
60788
07027
Giải ba 79778
46538
98956
01788
31918
18587
Giải nhì 74468 12025 12319
Giải nhất 54128 35360 38265
đặc biệt 521651 767316 464369
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

0   4 8 7
1 1 8 8 6 7 4 8 9
2 2 7 8 5 7 7
3 7 8   3 6 6
4   8 9 5
5 1 0 2 6 9
6 8 0 1 0 5 9
7 1 1 2 7 8 9 4 5 8 9
8 2 8 0 7 8
9 1 0 3  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 11/03/2023

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Đắc Nông

Giải tám 63 63 71
Giải bảy 792 505 344
Giải sáu 1444
8613
9351
7045
3934
4009
0407
6613
6585
Giải năm 0585 6767 3278
Giải tư 18601
51838
31379
18068
08037
96456
85296
40256
64728
20026
53218
64832
06076
78567
03983
95712
31244
38051
38423
48012
83727
Giải ba 66693
85861
34044
68628
52050
31558
Giải nhì 86299 86523 03211
Giải nhất 35758 50756 24257
đặc biệt 987289 794547 546932
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Đắc Nông

0 1 5 9 7
1 3 8 1 2 2 3
2   3 6 8 8 3 7
3 7 8 2 4 2
4 4 4 5 7 4 4
5 1 6 8 6 6 0 1 7 8
6 1 3 8 3 7 7  
7 9 6 1 8
8 5 9   3 5
9 2 3 6 9    

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 04/03/2023

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

Giải tám 06 56 74
Giải bảy 087 985 982
Giải sáu 3220
5117
6766
8395
6270
3318
9984
0288
4078
Giải năm 3486 3728 6853
Giải tư 86045
15321
48993
04711
19879
80607
25047
78474
92395
24313
91863
36301
25440
57071
37586
94609
98516
46923
46717
40429
13648
Giải ba 34357
94232
24314
61106
82515
30427
Giải nhì 19220 47331 18221
Giải nhất 17367 71852 76743
đặc biệt 721577 902168 571009
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

0 6 7 1 6 9 9
1 1 7 3 4 8 5 6 7
2 0 0 1 8 1 3 7 9
3 2 1  
4 5 7 0 3 8
5 7 2 6 3
6 6 7 3 8  
7 7 9 0 1 4 4 8
8 6 7 5 2 4 6 8
9 3 5 5  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 25/02/2023

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Giải tám 31 49 57
Giải bảy 140 614 441
Giải sáu 9374
3858
0583
4345
3760
8502
9591
6442
4296
Giải năm 3312 8907 8268
Giải tư 26817
15566
30532
19908
10882
12915
93489
70055
09146
69962
33787
67505
18904
05087
15808
25494
45342
29651
81719
22794
54756
Giải ba 27726
56155
72268
92375
18363
25747
Giải nhì 98092 99563 53414
Giải nhất 81560 58607 89418
đặc biệt 479792 235566 097770
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

0 8 2 4 5 7 7 8
1 2 5 7 4 4 8 9
2 6    
3 1 2    
4 0 5 6 9 1 2 2 7
5 5 8 5 1 6 7
6 0 6 0 2 3 6 8 3 8
7 4 5 0
8 2 3 9 7 7  
9 2 2   1 4 4 6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 18/02/2023

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

Giải tám 04 84 02
Giải bảy 707 623 215
Giải sáu 0720
2462
5366
1911
4977
4392
2034
3090
0620
Giải năm 2260 9077 7866
Giải tư 06049
50681
84306
67457
17563
70953
62252
01383
63208
72141
19857
07190
55810
13144
02978
14292
16494
63894
60637
93188
00276
Giải ba 93607
49821
18312
56346
85310
17866
Giải nhì 60092 76850 58185
Giải nhất 73215 78767 78040
đặc biệt 951683 445802 965588
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

0 4 6 7 7 2 8 2
1 5 0 1 2 0 5
2 0 1 3 0
3     4 7
4 9 1 4 6 0
5 2 3 7 0 7  
6 0 2 3 6 7 6 6
7   7 7 6 8
8 1 3 3 4 5 8 8
9 2 0 2 0 2 4 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 11/02/2023

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Giải tám 50 26 53
Giải bảy 094 667 639
Giải sáu 7646
3734
1156
8785
2656
6557
3323
3959
5706
Giải năm 3040 5504 5928
Giải tư 86016
18688
97319
58932
89671
41599
96880
38678
96438
25165
12145
37669
15744
77598
96040
48605
68718
86747
38608
35875
71377
Giải ba 36902
65837
30578
42522
50711
36039
Giải nhì 08454 64694 46022
Giải nhất 86304 76576 57031
đặc biệt 564592 593769 062345
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

0 2 4 4 5 6 8
1 6 9   1 8
2   2 6 2 3 8
3 2 4 7 8 1 9 9
4 0 6 4 5 0 5 7
5 0 4 6 6 7 3 9
6   5 7 9 9  
7 1 6 8 8 5 7
8 0 8 5  
9 2 4 9 4 8  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 04/02/2023

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

Giải tám 59 21 36
Giải bảy 036 634 456
Giải sáu 1973
0146
1634
8813
4585
3252
9525
4620
8948
Giải năm 3825 9442 9175
Giải tư 42319
60805
70838
86014
46066
56461
64304
74614
52123
98448
75930
45524
42848
38686
83595
33041
33995
55113
63490
75142
67484
Giải ba 48146
60727
81488
01536
58403
13165
Giải nhì 17580 05204 89647
Giải nhất 15136 79727 37120
đặc biệt 936631 127946 530068
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắc Nông

0 4 5 4 3
1 4 9 3 4 3
2 5 7 1 3 4 7 0 0 5
3 1 4 6 6 8 0 4 6 6
4 6 6 2 6 8 8 1 2 7 8
5 9 2 6
6 1 6   5 8
7 3   5
8 0 5 6 8 4
9     0 5 5

Kết quả XSMT thứ 7 hôm nay - Kết quả xổ số Miền Trung thứ 7 hàng tuần, - KQXSMT thứ 7 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xoso.wap.vn cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại KQXSMT ngay hôm nay.

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved
Chuyên trang Phân tích, tk cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :[email protected]
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo