XSMB - SXMB - XSTD - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 22/10/2021

Đặc biệt 56628
Giải nhất 23615
Giải nhì 74574 50353
Giải ba 31166 16493 70266
79071 61860 04844
Giải tư 1960 3013 8505 0372
Giải năm 3329 3862 4607
9661 8165 8670
Giải sáu 220 319 205
Giải bảy 17 82 79 06
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 5 5 6 7
1 3 5 7 9
2 0 8 9
3  
4 4
5 3
6 0 0 1 2 5 6 6
7 0 1 2 4 9
8 2
9 3

Loto

Đuôi

2 6 6 7 0
6 7 1
6 7 8 2
1 5 9 3
4 7 4
0 0 1 6 5
0 6 6 6
0 1 7
2 8
1 2 7 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 15/10/2021

Đặc biệt 64218
Giải nhất 83454
Giải nhì 31313 38671
Giải ba 29917 25742 92751
69235 89354 18149
Giải tư 3490 7166 1748 5327
Giải năm 8125 0201 3864
7447 0449 8020
Giải sáu 432 412 974
Giải bảy 88 42 48 34

Đầu

Loto

0 1
1 2 3 7 8
2 0 5 7
3 2 4 5
4 2 2 7 8 8 9 9
5 1 4 4
6 4 6
7 1 4
8 8
9 0

Loto

Đuôi

2 9 0
0 5 7 1
1 3 4 4 2
1 3
3 5 5 6 7 4
2 3 5
6 6
1 2 4 7
1 4 4 8 8
4 4 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 08/10/2021

Đặc biệt 43550
Giải nhất 92887
Giải nhì 67470 39215
Giải ba 44145 80556 86154
12485 18411 88022
Giải tư 6762 6312 7923 3586
Giải năm 2326 9918 6784
1435 2489 9817
Giải sáu 459 190 679
Giải bảy 17 49 68 11
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0  
1 1 1 2 5 7 7 8
2 2 3 6
3 5
4 5 9
5 0 4 6 9
6 2 8
7 0 9
8 4 5 6 7 9
9 0

Loto

Đuôi

5 7 9 0
1 1 1
1 2 6 2
2 3
5 8 4
1 3 4 8 5
2 5 8 6
1 1 8 7
1 6 8
4 5 7 8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 01/10/2021

Đặc biệt 31220
Giải nhất 49246
Giải nhì 20939 28685
Giải ba 12233 11803 82795
26886 97849 08987
Giải tư 1213 3114 8078 8087
Giải năm 2789 2575 4203
7214 4438 4448
Giải sáu 450 862 818
Giải bảy 56 01 68 38
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 3 3
1 3 4 4 8
2 0
3 3 8 8 9
4 6 8 9
5 0 6
6 2 8
7 5 8
8 5 6 7 7 9
9 5

Loto

Đuôi

2 5 0
0 1
6 2
0 0 1 3 3
1 1 4
7 8 9 5
4 5 8 6
8 8 7
1 3 3 4 6 7 8
3 4 8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 24/09/2021

Đặc biệt 51678
Giải nhất 00595
Giải nhì 81492 15143
Giải ba 18952 11569 71542
94245 10886 40074
Giải tư 5028 0402 5989 6790
Giải năm 3227 6074 0716
8137 0706 9696
Giải sáu 272 740 345
Giải bảy 11 40 04 18
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 4 6
1 1 6 8
2 7 8
3 7
4 0 0 2 3 5 5
5 2
6 9
7 2 4 4 8
8 6 9
9 0 2 5 6

Loto

Đuôi

4 4 9 0
1 1
0 4 5 7 9 2
4 3
0 7 7 4
4 4 9 5
0 1 8 9 6
2 3 7
1 2 7 8
6 8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 17/09/2021

Đặc biệt 35330
Giải nhất 90315
Giải nhì 57179 80432
Giải ba 55894 21451 13005
89719 57160 48276
Giải tư 6690 5579 3410 0178
Giải năm 4358 3330 7399
5849 4867 6289
Giải sáu 277 553 366
Giải bảy 41 75 29 78
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 5
1 0 5 9
2 9
3 0 0 2
4 1 9
5 1 3 8
6 0 6 7
7 5 6 7 8 8 9 9
8 9
9 0 4 9

Loto

Đuôi

1 3 3 6 9 0
4 5 1
3 2
5 3
9 4
0 1 7 5
6 7 6
6 7 7
5 7 7 8
1 2 4 7 7 8 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 10/09/2021

Đặc biệt 04529
Giải nhất 92073
Giải nhì 44668 76193
Giải ba 78657 91786 40075
69216 56628 26266
Giải tư 7728 8549 2347 4738
Giải năm 4908 4367 5962
3741 4361 8143
Giải sáu 101 128 722
Giải bảy 11 19 76 60
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 8
1 1 6 9
2 2 8 8 8 9
3 8
4 1 3 7 9
5 7
6 0 1 2 6 7 8
7 3 5 6
8 6
9 3

Loto

Đuôi

6 0
0 1 4 6 1
2 6 2
4 7 9 3
  4
7 5
1 6 7 8 6
4 5 6 7
0 2 2 2 3 6 8
1 2 4 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 03/09/2021

Đặc biệt 11660
Giải nhất 20874
Giải nhì 09983 75655
Giải ba 59596 90286 10824
22663 11822 60224
Giải tư 7325 0124 3107 1380
Giải năm 7981 7188 1074
9313 4454 6185
Giải sáu 916 546 080
Giải bảy 24 09 27 19
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 7 9
1 3 6 9
2 2 4 4 4 4 5 7
3  
4 6
5 4 5
6 0 3
7 4 4
8 0 0 1 3 5 6 8
9 6

Loto

Đuôi

6 8 8 0
8 1
2 2
1 6 8 3
2 2 2 2 5 7 7 4
2 5 8 5
1 4 8 9 6
0 2 7
8 8
0 1 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 27/08/2021

Đặc biệt 69159
Giải nhất 30254
Giải nhì 07580 74200
Giải ba 64326 40586 59279
14990 06045 91165
Giải tư 0884 0713 8759 5876
Giải năm 4287 2606 8140
9265 7445 7509
Giải sáu 412 554 979
Giải bảy 27 99 95 58
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 6 9
1 2 3
2 6 7
3  
4 0 5 5
5 4 4 8 9 9
6 5 5
7 6 9 9
8 0 4 6 7
9 0 5 9

Loto

Đuôi

0 4 8 9 0
  1
1 2
1 3
5 5 8 4
4 4 6 6 9 5
0 2 7 8 6
2 8 7
5 8
0 5 5 7 7 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 20/08/2021

Đặc biệt 04793
Giải nhất 84718
Giải nhì 67660 58087
Giải ba 00408 97319 37780
07495 67371 90131
Giải tư 4155 4827 4668 4113
Giải năm 6859 1054 7299
8682 9957 4493
Giải sáu 390 501 538
Giải bảy 70 41 17 71
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 8
1 3 7 8 9
2 7
3 1 8
4 1
5 4 5 7 9
6 0 8
7 0 1 1
8 0 2 7
9 0 3 3 5 9

Loto

Đuôi

6 7 8 9 0
0 3 4 7 7 1
8 2
1 9 9 3
5 4
5 9 5
  6
1 2 5 8 7
0 1 3 6 8
1 5 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 13/08/2021

Đặc biệt 17044
Giải nhất 04460
Giải nhì 64353 07330
Giải ba 34168 31369 58467
28233 88931 65843
Giải tư 4986 0330 7386 8051
Giải năm 5105 3376 3004
7971 6917 0198
Giải sáu 104 093 327
Giải bảy 88 34 27 29
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 4 4 5
1 7
2 7 7 9
3 0 0 1 3 4
4 3 4
5 1 3
6 0 7 8 9
7 1 6
8 6 6 8
9 3 8

Loto

Đuôi

3 3 6 0
3 5 7 1
  2
3 4 5 9 3
0 0 3 4 4
0 5
7 8 8 6
1 2 2 6 7
6 8 9 8
2 6 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 06/08/2021

Đặc biệt 39467
Giải nhất 34338
Giải nhì 87428 43563
Giải ba 96124 59846 24613
80119 73546 75171
Giải tư 8855 5404 5698 7155
Giải năm 2126 3084 9279
6680 3065 6258
Giải sáu 300 076 029
Giải bảy 69 47 52 35
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 4
1 3 9
2 4 6 8 9
3 5 8
4 6 6 7
5 2 5 5 8
6 3 5 7 9
7 1 6 9
8 0 4
9 8

Loto

Đuôi

0 8 0
7 1
5 2
1 6 3
0 2 8 4
3 5 5 6 5
2 4 4 7 6
4 6 7
2 3 5 9 8
1 2 6 7 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 30/07/2021

Đặc biệt 94715
Giải nhất 51666
Giải nhì 78150 32755
Giải ba 46918 97507 17363
26054 70336 40135
Giải tư 6372 8921 1153 7468
Giải năm 7527 7835 9979
7559 6165 7850
Giải sáu 729 628 115
Giải bảy 72 86 43 82
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 7
1 5 5 8
2 1 7 8 9
3 5 5 6
4 3
5 0 0 3 4 5 9
6 3 5 6 8
7 2 2 9
8 2 6
9  

Loto

Đuôi

5 5 0
2 1
7 7 8 2
4 5 6 3
5 4
1 1 3 3 5 6 5
3 6 8 6
0 2 7
1 2 6 8
2 5 7 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 23/07/2021

Đặc biệt 46724
Giải nhất 86038
Giải nhì 35744 09196
Giải ba 74278 08901 73475
16038 15447 22443
Giải tư 4335 5732 9424 2448
Giải năm 5772 4566 6602
3203 1197 7966
Giải sáu 185 040 599
Giải bảy 29 84 34 30
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 2 3
1  
2 4 4 9
3 0 2 4 5 8 8
4 0 3 4 7 8
5  
6 6 6
7 2 5 8
8 4 5
9 6 7 9

Loto

Đuôi

3 4 0
0 1
0 3 7 2
0 4 3
2 2 3 4 8 4
3 7 8 5
6 6 9 6
4 9 7
3 3 4 7 8
2 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 16/07/2021

Đặc biệt 37782
Giải nhất 48924
Giải nhì 26508 44631
Giải ba 68909 77885 60120
46842 80914 10827
Giải tư 8176 6272 9056 3619
Giải năm 8195 5720 3711
7262 0310 5439
Giải sáu 215 514 560
Giải bảy 96 87 94 66
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 8 9
1 0 1 4 4 5 9
2 0 0 4 7
3 1 9
4 2
5 6
6 0 2 6
7 2 6
8 2 5 7
9 4 5 6

Loto

Đuôi

1 2 2 6 0
1 3 1
4 6 7 8 2
  3
1 1 2 9 4
1 8 9 5
5 6 7 9 6
2 8 7
0 8
0 1 3 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 09/07/2021

Đặc biệt 70060
Giải nhất 95585
Giải nhì 92821 77303
Giải ba 40505 05757 67062
83003 23669 96779
Giải tư 6381 6278 1109 5474
Giải năm 4077 6771 1518
4149 6429 0797
Giải sáu 821 264 455
Giải bảy 75 05 97 99
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 3 3 5 5 9
1 8
2 1 1 9
3  
4 9
5 5 7
6 0 2 4 9
7 1 4 5 7 8 9
8 1 5
9 7 7 9

Loto

Đuôi

6 0
2 2 7 8 1
6 2
0 0 3
6 7 4
0 0 5 7 8 5
  6
5 7 9 9 7
1 7 8
0 2 4 6 7 9 9

Kết quả XSMB thứ 6 hôm nay - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 6 hàng tuần, - KQXSMB thứ 6 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xoso.wap.vn cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại KQXSMB ngay hôm nay.

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, tk cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :xosowapvn123@gmail.com
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo