XSMB - SXMB - XSTD - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 21/10/2021

Đặc biệt 93188
Giải nhất 00442
Giải nhì 02778 55348
Giải ba 93482 67157 21991
25308 09359 35527
Giải tư 0874 1320 1402 3657
Giải năm 8738 5467 4184
3797 7319 0977
Giải sáu 082 955 126
Giải bảy 20 58 65 28
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 8
1 9
2 0 0 6 7 8
3 8
4 2 8
5 5 7 7 8 9
6 5 7
7 4 7 8
8 2 2 4 8
9 1 7

Loto

Đuôi

2 2 0
9 1
0 4 8 8 2
  3
7 8 4
5 6 5
2 6
2 5 5 6 7 9 7
0 2 3 4 5 7 8 8
1 5 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 14/10/2021

Đặc biệt 04019
Giải nhất 12662
Giải nhì 35528 91597
Giải ba 20875 24309 36818
14668 42438 64087
Giải tư 1848 0051 9922 4854
Giải năm 3411 4139 3577
1873 5344 3814
Giải sáu 067 225 133
Giải bảy 44 94 71 55

Đầu

Loto

0 9
1 1 4 8 9
2 2 5 8
3 3 8 9
4 4 4 8
5 1 4 5
6 2 7 8
7 1 3 5 7
8 7
9 4 7

Loto

Đuôi

  0
1 5 7 1
2 6 2
3 7 3
1 4 4 5 9 4
2 5 7 5
  6
6 7 8 9 7
1 2 3 4 6 8
0 1 3 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 07/10/2021

Đặc biệt 97469
Giải nhất 47719
Giải nhì 46341 12091
Giải ba 19146 27071 58427
08765 05682 77078
Giải tư 7871 5078 9551 6745
Giải năm 0771 0072 9575
0039 0263 2308
Giải sáu 909 258 300
Giải bảy 59 61 16 51
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 8 9
1 6 9
2 7
3 9
4 1 5 6
5 1 1 8 9
6 1 3 5 9
7 1 1 1 2 5 8 8
8 2
9 1

Loto

Đuôi

0 0
4 5 5 6 7 7 7 9 1
7 8 2
6 3
  4
4 6 7 5
1 4 6
2 7
0 5 7 7 8
0 1 3 5 6 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 30/09/2021

Đặc biệt 45811
Giải nhất 53705
Giải nhì 13062 24543
Giải ba 01005 33475 11603
63101 12074 52012
Giải tư 0790 7890 8030 6272
Giải năm 1878 3513 9673
6628 0515 9537
Giải sáu 226 281 792
Giải bảy 13 98 75 26
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 3 5 5
1 1 2 3 3 5
2 6 6 8
3 0 7
4 3
5  
6 2
7 2 3 4 5 5 8
8 1
9 0 0 2 8

Loto

Đuôi

3 9 9 0
0 1 8 1
1 6 7 9 2
0 1 1 4 7 3
7 4
0 0 1 7 7 5
2 2 6
3 7
2 7 9 8
  9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 23/09/2021

Đặc biệt 11534
Giải nhất 41900
Giải nhì 09585 18963
Giải ba 83891 60439 11010
49658 08467 79973
Giải tư 1272 4477 4807 0736
Giải năm 1743 3542 6456
0905 0449 3119
Giải sáu 056 319 996
Giải bảy 83 61 50 91
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 5 7
1 0 9 9
2  
3 4 6 9
4 2 3 9
5 0 6 6 8
6 1 3 7
7 2 3 7
8 3 5
9 1 1 6

Loto

Đuôi

0 1 5 0
6 9 9 1
4 7 2
4 6 7 8 3
3 4
0 8 5
3 5 5 9 6
0 6 7 7
5 8
1 1 3 4 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 16/09/2021

Đặc biệt 12093
Giải nhất 15382
Giải nhì 00130 21943
Giải ba 50448 80082 64043
98242 01132 53130
Giải tư 8475 5930 6507 0597
Giải năm 9265 2047 3694
8132 8300 6759
Giải sáu 984 963 471
Giải bảy 39 23 97 19
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 7
1 9
2 3
3 0 0 0 2 2 9
4 2 3 3 7 8
5 9
6 3 5
7 1 5
8 2 2 4
9 3 4 7 7

Loto

Đuôi

0 3 3 3 0
7 1
3 3 4 8 8 2
2 4 4 6 9 3
8 9 4
6 7 5
  6
0 4 9 9 7
4 8
1 3 5 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 09/09/2021

Đặc biệt 63724
Giải nhất 90250
Giải nhì 27565 39894
Giải ba 85981 07295 58350
75168 41562 68741
Giải tư 7095 0862 7517 3188
Giải năm 9755 1527 1804
9526 0958 7540
Giải sáu 989 912 786
Giải bảy 31 71 84 78
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 4
1 2 7
2 4 6 7
3 1
4 0 1
5 0 0 5 8
6 2 2 5 8
7 1 8
8 1 4 6 8 9
9 4 5 5

Loto

Đuôi

4 5 5 0
3 4 7 8 1
1 6 6 2
  3
0 2 8 9 4
5 6 9 9 5
2 8 6
1 2 7
5 6 7 8 8
8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 02/09/2021

Đặc biệt 77764
Giải nhất 46570
Giải nhì 92077 43731
Giải ba 11539 32838 00741
00686 29751 38293
Giải tư 0734 2048 9688 5902
Giải năm 5943 8433 6675
2531 7940 9787
Giải sáu 655 119 853
Giải bảy 27 09 41 90
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 9
1 9
2 7
3 1 1 3 4 8 9
4 0 1 1 3 8
5 1 3 5
6 4
7 0 5 7
8 6 7 8
9 0 3

Loto

Đuôi

4 7 9 0
3 3 4 4 5 1
0 2
3 4 5 9 3
3 6 4
5 7 5
8 6
2 7 8 7
3 4 8 8
0 1 3 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 26/08/2021

Đặc biệt 88678
Giải nhất 92187
Giải nhì 26158 56313
Giải ba 79389 44954 41834
75522 20496 76747
Giải tư 7727 1854 4970 5624
Giải năm 8260 4236 7006
9131 9055 4422
Giải sáu 440 870 446
Giải bảy 91 88 84 28
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 6
1 3
2 2 2 4 7 8
3 1 4 6
4 0 6 7
5 4 4 5 8
6 0
7 0 0 8
8 4 7 8 9
9 1 6

Loto

Đuôi

4 6 7 7 0
3 9 1
2 2 2
1 3
2 3 5 5 8 4
5 5
0 3 4 9 6
2 4 8 7
2 5 7 8 8
8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 19/08/2021

Đặc biệt 21544
Giải nhất 34727
Giải nhì 77823 46383
Giải ba 49774 23507 38296
91775 14157 59486
Giải tư 7086 4948 0967 4049
Giải năm 3706 0108 0511
5765 8186 6804
Giải sáu 837 976 208
Giải bảy 93 02 99 05
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 4 5 6 7 8 8
1 1
2 3 7
3 7
4 4 8 9
5 7
6 5 7
7 4 5 6
8 3 6 6 6
9 3 6 9

Loto

Đuôi

  0
1 1
0 2
2 8 9 3
0 4 7 4
0 6 7 5
0 7 8 8 8 9 6
0 2 3 5 6 7
0 0 4 8
4 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 12/08/2021

Đặc biệt 19868
Giải nhất 60958
Giải nhì 41106 23098
Giải ba 76811 19142 59902
40090 18737 60660
Giải tư 2470 9314 3264 1202
Giải năm 7535 3051 2548
0107 4132 4634
Giải sáu 347 995 614
Giải bảy 51 83 81 66
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 2 6 7
1 1 4 4
2  
3 2 4 5 7
4 2 7 8
5 1 1 8
6 0 4 6 8
7 0
8 1 3
9 0 5 8

Loto

Đuôi

6 7 9 0
1 5 5 8 1
0 0 3 4 2
8 3
1 1 3 6 4
3 9 5
0 6 6
0 3 4 7
4 5 6 9 8
  9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 05/08/2021

Đặc biệt 09081
Giải nhất 56729
Giải nhì 60315 78851
Giải ba 94556 73678 85066
28398 69663 71369
Giải tư 3083 5603 6513 8901
Giải năm 7005 5875 1002
7993 5943 1864
Giải sáu 956 317 168
Giải bảy 85 72 58 74
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 2 3 5
1 3 5 7
2 9
3  
4 3
5 1 6 6 8
6 3 4 6 8 9
7 2 4 5 8
8 1 3 5
9 3 8

Loto

Đuôi

  0
0 5 8 1
0 7 2
0 1 4 6 8 9 3
6 7 4
0 1 7 8 5
5 5 6 6
1 7
5 6 7 9 8
2 6 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 29/07/2021

Đặc biệt 10326
Giải nhất 11116
Giải nhì 23458 10215
Giải ba 48644 96909 32894
73537 43671 81008
Giải tư 7112 6533 1692 0017
Giải năm 3137 8084 0306
9276 8785 5336
Giải sáu 852 172 490
Giải bảy 91 50 79 69
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 6 8 9
1 2 5 6 7
2 6
3 3 6 7 7
4 4
5 0 2 8
6 9
7 1 2 6 9
8 4 5
9 0 1 2 4

Loto

Đuôi

5 9 0
7 9 1
1 5 7 9 2
3 3
4 8 9 4
1 8 5
0 1 2 3 7 6
1 3 3 7
0 5 8
0 6 7 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 22/07/2021

Đặc biệt 23166
Giải nhất 99810
Giải nhì 58379 51310
Giải ba 99703 52920 72793
57274 76566 06796
Giải tư 4363 0100 3727 1470
Giải năm 5810 1646 9131
9523 2877 9488
Giải sáu 933 649 246
Giải bảy 13 71 97 14
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 3
1 0 0 0 3 4
2 0 3 7
3 1 3
4 6 6 9
5  
6 3 6 6
7 0 1 4 7 9
8 8
9 3 6 7

Loto

Đuôi

0 1 1 1 2 7 0
3 7 1
  2
0 1 2 3 6 9 3
1 7 4
  5
4 4 6 6 9 6
2 7 9 7
8 8
4 7 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 15/07/2021

Đặc biệt 70957
Giải nhất 26316
Giải nhì 73336 81348
Giải ba 44909 55616 08396
92752 33016 14032
Giải tư 4193 6135 6204 3211
Giải năm 2002 4677 1670
5561 7223 4287
Giải sáu 754 082 387
Giải bảy 05 80 23 03
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 3 4 5 9
1 1 6 6 6
2 3 3
3 2 5 6
4 8
5 2 4 7
6 1
7 0 7
8 0 2 7 7
9 3 6

Loto

Đuôi

7 8 0
1 6 1
0 3 5 8 2
0 2 2 9 3
0 5 4
0 3 5
1 1 1 3 9 6
5 7 8 8 7
4 8
0 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 08/07/2021

Đặc biệt 10346
Giải nhất 27144
Giải nhì 79821 18474
Giải ba 30372 95654 08025
88771 22233 11382
Giải tư 7376 9846 3527 8076
Giải năm 9099 2630 1273
4972 0572 4887
Giải sáu 598 759 402
Giải bảy 28 50 94 07
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 7
1  
2 1 5 7 8
3 0 3
4 4 6 6
5 0 4 9
6  
7 1 2 2 2 3 4 6 6
8 2 7
9 4 8 9

Loto

Đuôi

3 5 0
2 7 1
0 7 7 7 8 2
3 7 3
4 5 7 9 4
2 5
4 4 7 7 6
0 2 8 7
2 9 8
5 9 9

Kết quả XSMB thứ 5 hôm nay - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần, - KQXSMB thứ 5 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 5 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xoso.wap.vn cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại KQXSMB ngay hôm nay.

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, tk cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :xosowapvn123@gmail.com
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo