XSMB 100 ngày - Thống kê kết quả xổ số 100 ngày liên tiếp

XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 21/09/2023

Đặc biệt 52566
Giải nhất 34841
Giải nhì 51527 93225
Giải ba 11728 25151 80780
49217 55120 57854
Giải tư 0466 4980 0563 6846
Giải năm 6189 5380 9292
6703 4758 9247
Giải sáu 104 794 694
Giải bảy 64 63 21 91
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 3 4
1 7
2 0 1 5 7 8
3  
4 1 6 7
5 1 4 8
6 3 3 4 6 6
7  
8 0 0 0 9
9 1 2 4 4

Loto

Đuôi

2 8 8 8 0
2 4 5 9 1
9 2
0 6 6 3
0 5 6 9 9 4
2 5
4 6 6 6
1 2 4 7
2 5 8
8 9

XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 20/09/2023

Đặc biệt 40303
Giải nhất 10239
Giải nhì 54210 50718
Giải ba 43807 58233 34307
28734 80115 71208
Giải tư 5730 3813 6767 5531
Giải năm 0634 0364 2201
3711 5086 0814
Giải sáu 393 729 536
Giải bảy 22 23 91 75
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 3 7 7 8
1 0 1 3 4 5 8
2 2 3 9
3 0 1 3 4 4 6 9
4  
5  
6 4 7
7 5
8 6
9 1 3

Loto

Đuôi

1 3 0
0 1 3 9 1
2 2
0 1 2 3 9 3
1 3 3 6 4
1 7 5
3 8 6
0 0 6 7
0 1 8
2 3 9

XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 19/09/2023

Đặc biệt 50925
Giải nhất 75781
Giải nhì 95072 45895
Giải ba 41571 89042 12852
47456 00818 62562
Giải tư 8894 5615 3165 5278
Giải năm 1942 7055 3612
4780 5138 3630
Giải sáu 212 766 598
Giải bảy 41 28 85 40
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0  
1 2 2 5 8
2 5 8
3 0 8
4 0 1 2 2
5 2 5 6
6 2 5 6
7 1 2 8
8 0 1 5
9 4 5 8

Loto

Đuôi

3 4 8 0
4 7 8 1
1 1 4 4 5 6 7 2
  3
9 4
1 2 5 6 8 9 5
5 6 6
  7
1 2 3 7 9 8
  9

XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 18/09/2023

Đặc biệt 43104
Giải nhất 28261
Giải nhì 94697 54948
Giải ba 94817 46842 80937
93431 84038 68623
Giải tư 9898 3566 9576 3523
Giải năm 2967 8407 0472
8087 2142 0254
Giải sáu 564 906 826
Giải bảy 92 19 52 44
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 4 6 7
1 7 9
2 3 3 6
3 1 7 8
4 2 2 4 8
5 2 4
6 1 4 6 7
7 2 6
8 7
9 2 7 8

Loto

Đuôi

  0
3 6 1
4 4 5 7 9 2
2 2 3
0 4 5 6 4
  5
0 2 6 7 6
0 1 3 6 8 9 7
3 4 9 8
1 9

XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 17/09/2023

Đặc biệt 22365
Giải nhất 80585
Giải nhì 51233 18206
Giải ba 96019 28041 33335
84405 47766 56983
Giải tư 0662 9764 3649 9731
Giải năm 9034 3966 3093
1775 7898 1925
Giải sáu 266 316 572
Giải bảy 97 50 53 24
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 5 6
1 6 9
2 4 5
3 1 3 4 5
4 1 9
5 0 3
6 2 4 5 6 6 6
7 2 5
8 3 5
9 3 7 8

Loto

Đuôi

5 0
3 4 1
6 7 2
3 5 8 9 3
2 3 6 4
0 2 3 6 7 8 5
0 1 6 6 6 6
9 7
9 8
1 4 9

XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 16/09/2023

Đặc biệt 11724
Giải nhất 98298
Giải nhì 19917 53982
Giải ba 09894 85689 21669
68513 50670 77330
Giải tư 1580 7154 6751 2983
Giải năm 7989 0174 4014
8953 5493 8885
Giải sáu 459 607 700
Giải bảy 95 97 40 99
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 7
1 3 4 7
2 4
3 0
4 0
5 1 3 4 9
6 9
7 0 4
8 0 2 3 5 9 9
9 3 4 5 7 8 9

Loto

Đuôi

0 3 4 7 8 0
5 1
8 2
1 5 8 9 3
1 2 5 7 9 4
8 9 5
  6
0 1 9 7
9 8
5 6 8 8 9 9

XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 15/09/2023

Đặc biệt 13720
Giải nhất 08293
Giải nhì 39853 99463
Giải ba 40902 18299 67472
71197 09602 98672
Giải tư 6266 7877 7531 1382
Giải năm 8533 8041 0107
1775 2242 9568
Giải sáu 692 139 713
Giải bảy 00 90 14 61
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 2 2 7
1 3 4
2 0
3 1 3 9
4 1 2
5 3
6 1 3 6 8
7 2 2 5 7
8 2
9 0 2 3 7 9

Loto

Đuôi

0 2 9 0
3 4 6 1
0 0 4 7 7 8 9 2
1 3 5 6 9 3
1 4
7 5
6 6
0 7 9 7
6 8
3 9 9

XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 14/09/2023

Đặc biệt 59722
Giải nhất 39954
Giải nhì 82710 03209
Giải ba 78624 32001 43234
62757 70781 81883
Giải tư 8076 8791 9056 0768
Giải năm 6452 1096 3635
6305 6223 8703
Giải sáu 457 589 380
Giải bảy 92 33 70 38
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 3 5 9
1 0
2 2 3 4
3 3 4 5 8
4  
5 2 4 6 7 7
6 8
7 0 6
8 0 1 3 9
9 1 2 6

Loto

Đuôi

1 7 8 0
0 8 9 1
2 5 9 2
0 2 3 8 3
2 3 5 4
0 3 5
5 7 9 6
5 5 7
3 6 8
0 8 9

XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 13/09/2023

Đặc biệt 56650
Giải nhất 37406
Giải nhì 50515 25911
Giải ba 41234 89462 16592
53472 18697 36227
Giải tư 3240 6790 0262 3750
Giải năm 3676 9266 7549
9781 1704 3680
Giải sáu 405 446 442
Giải bảy 49 45 59 21
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 4 5 6
1 1 5
2 1 7
3 4
4 0 2 5 6 9 9
5 0 0 9
6 2 2 6
7 2 6
8 0 1
9 0 2 7

Loto

Đuôi

4 5 5 8 9 0
1 2 8 1
4 6 6 7 9 2
  3
0 3 4
0 1 4 5
0 4 6 7 6
2 9 7
  8
4 4 5 9

XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 12/09/2023

Đặc biệt 73132
Giải nhất 07023
Giải nhì 20680 11439
Giải ba 90823 34894 66864
31763 56916 32737
Giải tư 7532 1372 5554 4557
Giải năm 9339 3954 0197
9470 3478 3924
Giải sáu 827 958 726
Giải bảy 03 31 52 10
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 3
1 0 6
2 3 3 4 6 7
3 1 2 2 7 9 9
4  
5 2 4 4 7 8
6 3 4
7 0 2 8
8 0
9 4 7

Loto

Đuôi

1 7 8 0
3 1
3 3 5 7 2
0 2 2 6 3
2 5 5 6 9 4
  5
1 2 6
2 3 5 9 7
5 7 8
3 3 9

XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 11/09/2023

Đặc biệt 63768
Giải nhất 07404
Giải nhì 76409 96941
Giải ba 36081 69640 53912
46658 14279 54968
Giải tư 5802 8956 7809 3074
Giải năm 0262 5994 3823
7323 3169 7052
Giải sáu 598 735 736
Giải bảy 93 87 75 00
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 2 4 9 9
1 2
2 3 3
3 5 6
4 0 1
5 2 6 8
6 2 8 8 9
7 4 5 9
8 1 7
9 3 4 8

Loto

Đuôi

0 4 0
4 8 1
0 1 5 6 2
2 2 9 3
0 7 9 4
3 7 5
3 5 6
8 7
5 6 6 9 8
0 0 6 7 9

XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 10/09/2023

Đặc biệt 35902
Giải nhất 31314
Giải nhì 95602 40508
Giải ba 88800 91768 96669
72035 32840 02228
Giải tư 7304 9775 0393 2766
Giải năm 9414 1229 3791
2810 9720 9332
Giải sáu 840 864 219
Giải bảy 40 66 26 22
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 2 2 4 8
1 0 4 4 9
2 0 2 6 8 9
3 2 5
4 0 0 0
5  
6 4 6 6 8 9
7 5
8  
9 1 3

Loto

Đuôi

0 1 2 4 4 4 0
9 1
0 0 2 3 2
9 3
0 1 1 6 4
3 7 5
2 6 6 6
  7
0 2 6 8
1 2 6 9

XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 09/09/2023

Đặc biệt 35252
Giải nhất 16451
Giải nhì 69969 18026
Giải ba 68810 96008 18951
03293 30814 22188
Giải tư 3595 6413 8291 8579
Giải năm 4729 1428 1299
1711 8069 5240
Giải sáu 046 773 149
Giải bảy 51 81 69 78
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 8
1 0 1 3 4
2 6 8 9
3  
4 0 6 9
5 1 1 1 2
6 9 9 9
7 3 8 9
8 1 8
9 1 3 5 9

Loto

Đuôi

1 4 0
1 5 5 5 8 9 1
5 2
1 7 9 3
1 4
9 5
2 4 6
  7
0 2 7 8 8
2 4 6 6 6 7 9 9

XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 08/09/2023

Đặc biệt 13676
Giải nhất 24740
Giải nhì 56012 32207
Giải ba 50515 81421 34783
31017 30582 37899
Giải tư 3520 0313 6597 2690
Giải năm 5491 7633 7787
7739 0294 9275
Giải sáu 594 073 755
Giải bảy 25 94 51 23
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 7
1 2 3 5 7
2 0 1 3 5
3 3 9
4 0
5 1 5
6  
7 3 5 6
8 2 3 7
9 0 1 4 4 4 7 9

Loto

Đuôi

2 4 9 0
2 5 9 1
1 8 2
1 2 3 7 8 3
9 9 9 4
1 2 5 7 5
7 6
0 1 8 9 7
  8
3 9 9

XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 07/09/2023

Đặc biệt 49956
Giải nhất 86503
Giải nhì 30149 91295
Giải ba 79898 88109 48412
53869 38343 84577
Giải tư 7509 5019 9362 1933
Giải năm 0559 2748 4246
4497 3950 1919
Giải sáu 057 038 963
Giải bảy 48 12 14 78
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 3 9 9
1 2 2 4 9 9
2  
3 3 8
4 3 6 8 8 9
5 0 6 7 9
6 2 3 9
7 7 8
8  
9 5 7 8

Loto

Đuôi

5 0
  1
1 1 6 2
0 3 4 6 3
1 4
9 5
4 5 6
5 7 9 7
3 4 4 7 9 8
0 0 1 1 4 5 6 9

XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 06/09/2023

Đặc biệt 15269
Giải nhất 98469
Giải nhì 58959 81886
Giải ba 32925 78517 82116
72574 29546 87724
Giải tư 1861 3124 4876 0278
Giải năm 8305 8781 9304
5924 8293 4248
Giải sáu 989 746 484
Giải bảy 95 32 01 30
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 4 5
1 6 7
2 4 4 4 5
3 0 2
4 6 6 8
5 9
6 1 9 9
7 4 6 8
8 1 4 6 9
9 3 5

Loto

Đuôi

3 0
0 6 8 1
3 2
9 3
0 2 2 2 7 8 4
0 2 9 5
1 4 4 7 8 6
1 7
4 7 8
5 6 6 8 9

XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 05/09/2023

Đặc biệt 06367
Giải nhất 75549
Giải nhì 37897 86396
Giải ba 21049 38393 71493
84506 00776 95951
Giải tư 0309 1286 8450 4114
Giải năm 9424 1746 2855
0197 4572 4922
Giải sáu 912 992 842
Giải bảy 72 44 38 96
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 6 9
1 2 4
2 2 4
3 8
4 2 4 6 9 9
5 0 1 5
6 7
7 2 2 6
8 6
9 2 3 3 6 6 7 7

Loto

Đuôi

5 0
5 1
1 2 4 7 7 9 2
9 9 3
1 2 4 4
5 5
0 4 7 8 9 9 6
6 9 9 7
3 8
0 4 4 9

XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 04/09/2023

Đặc biệt 08811
Giải nhất 37863
Giải nhì 87846 28711
Giải ba 18824 07874 25822
50186 66056 41908
Giải tư 3781 1650 3560 7411
Giải năm 3315 3628 8407
0132 3485 5123
Giải sáu 490 255 462
Giải bảy 43 36 25 53
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 7 8
1 1 1 1 5
2 2 3 4 5 8
3 2 6
4 3 6
5 0 3 5 6
6 0 2 3
7 4
8 1 5 6
9 0

Loto

Đuôi

5 6 9 0
1 1 1 8 1
2 3 6 2
2 4 5 6 3
2 7 4
1 2 5 8 5
3 4 5 8 6
0 7
0 2 8
  9

XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 03/09/2023

Đặc biệt 31186
Giải nhất 04843
Giải nhì 91474 14263
Giải ba 71382 56092 53921
86765 79000 44950
Giải tư 6310 9597 4434 5220
Giải năm 8407 8811 5408
5120 4332 2064
Giải sáu 058 233 028
Giải bảy 36 10 13 21
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 7 8
1 0 0 1 3
2 0 0 1 1 8
3 2 3 4 6
4 3
5 0 8
6 3 4 5
7 4
8 2 6
9 2 7

Loto

Đuôi

0 1 1 2 2 5 0
1 2 2 1
3 8 9 2
1 3 4 6 3
3 6 7 4
6 5
3 8 6
0 9 7
0 2 5 8
  9

XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 02/09/2023

Đặc biệt 06380
Giải nhất 98000
Giải nhì 99597 53685
Giải ba 34586 78688 64779
57124 13835 11414
Giải tư 5991 0633 8196 3616
Giải năm 9491 9707 7686
3397 8542 6448
Giải sáu 325 892 195
Giải bảy 09 36 54 76
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 7 9
1 4 6
2 4 5
3 3 5 6
4 2 8
5 4
6  
7 6 9
8 0 5 6 6 8
9 1 1 2 5 6 7 7

Loto

Đuôi

0 8 0
9 9 1
4 9 2
3 3
1 2 5 4
2 3 8 9 5
1 3 7 8 8 9 6
0 9 9 7
4 8 8
0 7 9

XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 01/09/2023

Đặc biệt 61379
Giải nhất 79008
Giải nhì 07854 80318
Giải ba 48527 90784 13121
89610 34437 47431
Giải tư 7099 6773 7723 6743
Giải năm 4050 1687 2692
4187 1868 4573
Giải sáu 559 179 626
Giải bảy 43 54 36 09
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 8 9
1 0 8
2 1 3 6 7
3 1 6 7
4 3 3
5 0 4 4 9
6 8
7 3 3 9 9
8 4 7 7
9 2 9

Loto

Đuôi

1 5 0
2 3 1
9 2
2 4 4 7 7 3
5 5 8 4
  5
2 3 6
2 3 8 8 7
0 1 6 8
0 5 7 7 9 9

XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 31/08/2023

Đặc biệt 73040
Giải nhất 49951
Giải nhì 45966 86381
Giải ba 41593 00092 86954
84340 47439 63862
Giải tư 2848 7645 3439 0211
Giải năm 1304 4480 3555
3946 5126 3834
Giải sáu 166 251 788
Giải bảy 52 05 29 62
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 4 5
1 1
2 6 9
3 4 9 9
4 0 0 5 6 8
5 1 1 2 4 5
6 2 2 6 6
7  
8 0 1 8
9 2 3

Loto

Đuôi

4 4 8 0
1 5 5 8 1
5 6 6 9 2
9 3
0 3 5 4
0 4 5 5
2 4 6 6 6
  7
4 8 8
2 3 3 9

XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 30/08/2023

Đặc biệt 76551
Giải nhất 15711
Giải nhì 12428 67802
Giải ba 34939 72484 06815
67171 03982 08356
Giải tư 7737 0624 4241 6756
Giải năm 8203 1352 5226
3071 4097 1274
Giải sáu 709 496 393
Giải bảy 00 27 68 72
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 2 3 9
1 1 5
2 4 6 7 8
3 7 9
4 1
5 1 2 6 6
6 8
7 1 1 2 4
8 2 4
9 3 6 7

Loto

Đuôi

0 0
1 4 5 7 7 1
0 5 7 8 2
0 9 3
2 7 8 4
1 5
2 5 5 9 6
2 3 9 7
2 6 8
0 3 9

XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 29/08/2023

Đặc biệt 49278
Giải nhất 26681
Giải nhì 25277 61276
Giải ba 25040 04826 77227
44526 16626 06494
Giải tư 1586 5687 6866 2962
Giải năm 6617 6686 1073
9124 8961 3505
Giải sáu 030 130 681
Giải bảy 22 72 21 71
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 5
1 7
2 1 2 4 6 6 6 7
3 0 0
4 0
5  
6 1 2 6
7 1 2 3 6 7 8
8 1 1 6 6 7
9 4

Loto

Đuôi

3 3 4 0
2 6 7 8 8 1
2 6 7 2
7 3
2 9 4
0 5
2 2 2 6 7 8 8 6
1 2 7 8 7
7 8
  9

XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 28/08/2023

Đặc biệt 83185
Giải nhất 32479
Giải nhì 36313 38300
Giải ba 44306 18203 05711
38445 73969 29512
Giải tư 8530 6367 8245 0564
Giải năm 7212 5751 3688
3614 1843 5375
Giải sáu 073 070 392
Giải bảy 14 08 03 65
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 3 3 6 8
1 1 2 2 3 4 4
2  
3 0
4 3 5 5
5 1
6 4 5 7 9
7 0 3 5 9
8 5 8
9 2

Loto

Đuôi

0 3 7 0
1 5 1
1 1 9 2
0 0 1 4 7 3
1 1 6 4
4 4 6 7 8 5
0 6
6 7
0 8 8
6 7 9

XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 27/08/2023

Đặc biệt 18448
Giải nhất 73829
Giải nhì 73174 57227
Giải ba 64570 10484 87444
72236 25998 89251
Giải tư 6646 2444 8189 0403
Giải năm 3250 0583 4468
3204 6188 6210
Giải sáu 779 581 275
Giải bảy 11 61 62 10
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 3 4
1 0 0 1
2 7 9
3 6
4 4 4 6 8
5 0 1
6 1 2 8
7 0 4 5 9
8 1 3 4 8 9
9 8

Loto

Đuôi

1 1 5 7 0
1 5 6 8 1
6 2
0 8 3
0 4 4 7 8 4
7 5
3 4 6
2 7
4 6 8 9 8
2 7 8 9

XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 26/08/2023

Đặc biệt 94958
Giải nhất 14322
Giải nhì 80180 84096
Giải ba 70572 36382 84142
28319 88165 18514
Giải tư 0285 0744 3575 6736
Giải năm 6297 5315 2962
6659 9097 4106
Giải sáu 276 334 807
Giải bảy 70 87 18 91
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 6 7
1 4 5 8 9
2 2
3 4 6
4 2 4
5 8 9
6 2 5
7 0 2 5 6
8 0 2 5 7
9 1 6 7 7

Loto

Đuôi

7 8 0
9 1
2 4 6 7 8 2
  3
1 3 4 4
1 6 7 8 5
0 3 7 9 6
0 8 9 9 7
1 5 8
1 5 9

XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 25/08/2023

Đặc biệt 82843
Giải nhất 23348
Giải nhì 35123 01009
Giải ba 95487 27274 39984
74122 89308 11685
Giải tư 3680 4811 8994 5884
Giải năm 7430 2751 5603
5010 0572 4760
Giải sáu 220 037 782
Giải bảy 52 11 96 49
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 3 8 9
1 0 1 1
2 0 2 3
3 0 7
4 3 8 9
5 1 2
6 0
7 2 4
8 0 2 4 4 5 7
9 4 6

Loto

Đuôi

1 2 3 6 8 0
1 1 5 1
2 5 7 8 2
0 2 4 3
7 8 8 9 4
8 5
9 6
3 8 7
0 4 8
0 4 9

XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 24/08/2023

Đặc biệt 57973
Giải nhất 56968
Giải nhì 14617 65709
Giải ba 80552 37370 15250
20440 22904 77493
Giải tư 7257 1247 1466 9018
Giải năm 2216 9070 9700
0651 3860 3967
Giải sáu 696 165 515
Giải bảy 58 49 66 44
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 4 9
1 5 6 7 8
2  
3  
4 0 4 7 9
5 0 1 2 7 8
6 0 5 6 6 7 8
7 0 0 3
8  
9 3 6

Loto

Đuôi

0 4 5 6 7 7 0
5 1
5 2
7 9 3
0 4 4
1 6 5
1 6 6 9 6
1 4 5 6 7
1 5 6 8
0 4 9

XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 23/08/2023

Đặc biệt 63734
Giải nhất 45494
Giải nhì 74300 57480
Giải ba 57250 51369 51721
60449 00331 55553
Giải tư 7387 8262 6972 9100
Giải năm 3563 9418 2317
8957 6724 9771
Giải sáu 171 830 879
Giải bảy 37 58 14 68
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 0
1 4 7 8
2 1 4
3 0 1 4 7
4 9
5 0 3 7 8
6 2 3 8 9
7 1 1 2 9
8 0 7
9 4

Loto

Đuôi

0 0 3 5 8 0
2 3 7 7 1
6 7 2
5 6 3
1 2 3 9 4
  5
  6
1 3 5 8 7
1 5 6 8
4 6 7 9

XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 22/08/2023

Đặc biệt 60279
Giải nhất 20329
Giải nhì 94862 06840
Giải ba 88389 54337 16232
44313 50186 72731
Giải tư 7872 6997 8983 0988
Giải năm 7843 2573 6406
2361 3755 8515
Giải sáu 282 626 868
Giải bảy 55 32 99 15
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 6
1 3 5 5
2 6 9
3 1 2 2 7
4 0 3
5 5 5
6 1 2 8
7 2 3 9
8 2 3 6 8 9
9 7 9

Loto

Đuôi

4 0
3 6 1
3 3 6 7 8 2
1 4 7 8 3
  4
1 1 5 5 5
0 2 8 6
3 9 7
6 8 8
2 7 8 9 9

XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 21/08/2023

Đặc biệt 27221
Giải nhất 79939
Giải nhì 15978 22802
Giải ba 91318 15732 46289
25409 20500 06303
Giải tư 9630 2219 8757 8776
Giải năm 4602 3578 4652
0483 8462 8840
Giải sáu 482 715 298
Giải bảy 55 97 57 71
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 2 2 3 9
1 5 8 9
2 1
3 0 2 9
4 0
5 2 5 7 7
6 2
7 1 6 8 8
8 2 3 9
9 7 8

Loto

Đuôi

0 3 4 0
2 7 1
0 0 3 5 6 8 2
0 8 3
  4
1 5 5
7 6
5 5 9 7
1 7 7 9 8
0 1 3 8 9

XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 20/08/2023

Đặc biệt 92009
Giải nhất 83433
Giải nhì 73249 22498
Giải ba 88300 82515 35780
46685 15696 01620
Giải tư 4914 8375 3112 7130
Giải năm 1530 2557 5432
3299 4793 9846
Giải sáu 745 471 190
Giải bảy 61 79 95 58
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 9
1 2 4 5
2 0
3 0 0 2 3
4 5 6 9
5 7 8
6 1
7 1 5 9
8 0 5
9 0 3 5 6 8 9

Loto

Đuôi

0 2 3 3 8 9 0
6 7 1
1 3 2
3 9 3
1 4
1 4 7 8 9 5
4 9 6
5 7
5 9 8
0 4 7 9 9

XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 19/08/2023

Đặc biệt 41830
Giải nhất 58636
Giải nhì 39233 73088
Giải ba 83499 22605 66773
03676 14024 53087
Giải tư 8251 9769 4793 3428
Giải năm 5831 8539 9311
2736 0545 8043
Giải sáu 962 034 537
Giải bảy 70 71 15 86
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 5
1 1 5
2 4 8
3 0 1 3 4 6 6 7 9
4 3 5
5 1
6 2 9
7 0 1 3 6
8 6 7 8
9 3 9

Loto

Đuôi

3 7 0
1 3 5 7 1
6 2
3 4 7 9 3
2 3 4
0 1 4 5
3 3 7 8 6
3 8 7
2 8 8
3 6 9 9

XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 18/08/2023

Đặc biệt 47887
Giải nhất 39986
Giải nhì 56065 51191
Giải ba 82359 53855 74736
59020 42647 64818
Giải tư 1199 2768 7762 8443
Giải năm 3913 6365 2559
9605 0489 5429
Giải sáu 817 684 758
Giải bảy 82 65 04 85
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 4 5
1 3 7 8
2 0 9
3 6
4 3 7
5 5 8 9 9
6 2 5 5 5 8
7  
8 2 4 5 6 7 9
9 1 9

Loto

Đuôi

2 0
9 1
6 8 2
1 4 3
0 8 4
0 5 6 6 6 8 5
3 8 6
1 4 8 7
1 5 6 8
2 5 5 8 9 9

XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 17/08/2023

Đặc biệt 79186
Giải nhất 32553
Giải nhì 79391 52920
Giải ba 32912 94584 36898
31073 20915 87443
Giải tư 6367 7030 0053 1383
Giải năm 1857 3180 1684
1177 1109 8748
Giải sáu 715 727 370
Giải bảy 30 98 35 47
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 9
1 2 5 5
2 0 7
3 0 0 5
4 3 7 8
5 3 3 7
6 7
7 0 3 7
8 0 3 4 4 6
9 1 8 8

Loto

Đuôi

2 3 3 7 8 0
9 1
1 2
4 5 5 7 8 3
8 8 4
1 1 3 5
8 6
2 4 5 6 7 7
4 9 9 8
0 9

XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 16/08/2023

Đặc biệt 82019
Giải nhất 43465
Giải nhì 91437 12598
Giải ba 83059 00178 30317
20179 38840 16159
Giải tư 3508 8312 3501 8338
Giải năm 3555 4951 9028
0873 9468 0574
Giải sáu 672 517 797
Giải bảy 53 92 39 48
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 8
1 2 7 7 9
2 8
3 7 8 9
4 0 8
5 1 3 5 9 9
6 5 8
7 2 3 4 8 9
8  
9 2 7 8

Loto

Đuôi

4 0
0 5 1
1 7 9 2
5 7 3
7 4
5 6 5
  6
1 1 3 9 7
0 2 3 4 6 7 9 8
1 3 5 5 7 9

XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 15/08/2023

Đặc biệt 41861
Giải nhất 12901
Giải nhì 82868 76177
Giải ba 02959 47602 10678
55317 38306 53035
Giải tư 9975 1708 4300 1454
Giải năm 1897 4504 4626
2745 4562 0388
Giải sáu 367 908 599
Giải bảy 90 56 45 22
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 1 2 4 6 8 8
1 7
2 2 6
3 5
4 5 5
5 4 6 9
6 1 2 7 8
7 5 7 8
8 8
9 0 7 9

Loto

Đuôi

0 9 0
0 6 1
0 2 6 2
  3
0 5 4
3 4 4 7 5
0 2 5 6
1 6 7 9 7
0 0 6 7 8 8
5 9 9

XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 14/08/2023

Đặc biệt 16893
Giải nhất 11401
Giải nhì 38329 41032
Giải ba 81013 74454 54995
37360 64318 00611
Giải tư 9319 7768 6180 0802
Giải năm 1673 6320 8538
2449 7878 7816
Giải sáu 405 389 208
Giải bảy 22 03 25 63
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 2 3 5 8
1 1 3 6 8 9
2 0 2 5 9
3 2 8
4 9
5 4
6 0 3 8
7 3 8
8 0 9
9 3 5

Loto

Đuôi

2 6 8 0
0 1 1
0 2 3 2
0 1 6 7 9 3
5 4
0 2 9 5
1 6
  7
0 1 3 6 7 8
1 2 4 8 9

XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 13/08/2023

Đặc biệt 84528
Giải nhất 96875
Giải nhì 83636 11470
Giải ba 17608 65742 48426
85044 78834 64130
Giải tư 3346 9946 2325 2587
Giải năm 6922 6348 8028
4123 3955 7616
Giải sáu 975 239 505
Giải bảy 29 48 01 79
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 5 8
1 6
2 2 3 5 6 8 8 9
3 0 4 6 9
4 2 4 6 6 8 8
5 5
6  
7 0 5 5 9
8 7
9  

Loto

Đuôi

3 7 0
0 1
2 4 2
2 3
3 4 4
0 2 5 7 7 5
1 2 3 4 4 6
8 7
0 2 2 4 4 8
2 3 7 9

XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 12/08/2023

Đặc biệt 06848
Giải nhất 28684
Giải nhì 55972 09024
Giải ba 00431 45343 51704
24137 03665 07682
Giải tư 0332 5651 6580 9027
Giải năm 6391 2515 7524
1973 0152 2935
Giải sáu 264 132 786
Giải bảy 67 29 87 21
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 4
1 5
2 1 4 4 7 9
3 1 2 2 5 7
4 3 8
5 1 2
6 4 5 7
7 2 3
8 0 2 4 6 7
9 1

Loto

Đuôi

8 0
2 3 5 9 1
3 3 5 7 8 2
4 7 3
0 2 2 6 8 4
1 3 6 5
8 6
2 3 6 8 7
4 8
2 9

XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 11/08/2023

Đặc biệt 90299
Giải nhất 36308
Giải nhì 08284 74795
Giải ba 48467 07041 88636
57778 05762 44904
Giải tư 8380 3246 7656 5962
Giải năm 8251 0817 5831
1445 7577 3261
Giải sáu 635 815 883
Giải bảy 31 43 29 27
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 4 8
1 5 7
2 7 9
3 1 1 5 6
4 1 3 5 6
5 1 6
6 1 2 2 7
7 7 8
8 0 3 4
9 5 9

Loto

Đuôi

8 0
3 3 4 5 6 1
6 6 2
4 8 3
0 8 4
1 3 4 9 5
3 4 5 6
1 2 6 7 7
0 7 8
2 9 9

XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 10/08/2023

Đặc biệt 25102
Giải nhất 39262
Giải nhì 27262 60903
Giải ba 83745 39012 83875
12495 33809 23707
Giải tư 2471 5901 0523 5567
Giải năm 9000 0248 5132
6410 3979 1027
Giải sáu 692 080 999
Giải bảy 01 06 50 79
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 1 1 2 3 6 7 9
1 0 2
2 3 7
3 2
4 5 8
5 0
6 2 2 7
7 1 5 9 9
8 0
9 2 5 9

Loto

Đuôi

0 1 5 8 0
0 0 7 1
0 1 3 6 6 9 2
0 2 3
  4
4 7 9 5
0 6
0 2 6 7
4 8
0 7 7 9 9

XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 09/08/2023

Đặc biệt 59261
Giải nhất 27636
Giải nhì 03647 95243
Giải ba 63184 46236 75761
98993 62356 29159
Giải tư 5510 4389 7219 3557
Giải năm 7130 7200 8613
7316 5508 7113
Giải sáu 708 870 846
Giải bảy 79 91 84 74
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 8 8
1 0 3 3 6 9
2  
3 0 6 6
4 3 6 7
5 6 7 9
6 1 1
7 0 4 9
8 4 4 9
9 1 3

Loto

Đuôi

0 1 3 7 0
6 6 9 1
  2
1 1 4 9 3
7 8 8 4
  5
1 3 3 4 5 6
4 5 7
0 0 8
1 5 7 8 9

XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 08/08/2023

Đặc biệt 80766
Giải nhất 27080
Giải nhì 64096 60943
Giải ba 71174 97077 93957
19786 63087 56243
Giải tư 9054 7415 0167 2940
Giải năm 3214 9178 9878
6066 7076 5984
Giải sáu 325 947 371
Giải bảy 70 19 14 97
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0  
1 4 4 5 9
2 5
3  
4 0 3 3 7
5 4 7
6 6 6 7
7 0 1 4 6 7 8 8
8 0 4 6 7
9 6 7

Loto

Đuôi

4 7 8 0
7 1
  2
4 4 3
1 1 5 7 8 4
1 2 5
6 6 7 8 9 6
4 5 6 7 8 9 7
7 7 8
1 9

XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 07/08/2023

Đặc biệt 08672
Giải nhất 20246
Giải nhì 43830 65267
Giải ba 30196 09287 20041
85627 27167 55315
Giải tư 1341 7186 6137 2626
Giải năm 0177 6134 9942
5179 7704 0359
Giải sáu 214 722 518
Giải bảy 07 63 16 74
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 4 7
1 4 5 6 8
2 2 6 7
3 0 4 7
4 1 1 2 6
5 9
6 3 7 7
7 2 4 7 9
8 6 7
9 6

Loto

Đuôi

3 0
4 4 1
2 4 7 2
6 3
0 1 3 7 4
1 5
1 2 4 8 9 6
0 2 3 6 6 7 8 7
1 8
5 7 9

XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 06/08/2023

Đặc biệt 74923
Giải nhất 73722
Giải nhì 66542 12789
Giải ba 89253 71550 56856
87932 31738 21677
Giải tư 3447 9704 0494 1020
Giải năm 5465 0883 5728
6288 7256 4655
Giải sáu 041 937 132
Giải bảy 88 75 57 62
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 4
1  
2 0 2 3 8
3 2 2 7 8
4 1 2 7
5 0 3 5 6 6 7
6 2 5
7 5 7
8 3 8 8 9
9 4

Loto

Đuôi

2 5 0
4 1
2 3 3 4 6 2
2 5 8 3
0 9 4
5 6 7 5
5 5 6
3 4 5 7 7
2 3 8 8 8
8 9

XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 05/08/2023

Đặc biệt 45710
Giải nhất 36358
Giải nhì 78767 34560
Giải ba 75294 38943 87647
64794 72375 35335
Giải tư 0010 3852 7829 5397
Giải năm 0448 4183 7389
3632 4307 4525
Giải sáu 232 733 903
Giải bảy 03 55 51 43
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 3 3 7
1 0 0
2 5 9
3 2 2 3 5
4 3 3 7 8
5 1 2 5 8
6 0 7
7 5
8 3 9
9 4 4 7

Loto

Đuôi

1 1 6 0
5 1
3 3 5 2
0 0 3 4 4 8 3
9 9 4
2 3 5 7 5
  6
0 4 6 9 7
4 5 8
2 8 9

XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 04/08/2023

Đặc biệt 56177
Giải nhất 48747
Giải nhì 08038 37072
Giải ba 99486 05006 99927
68286 14345 93225
Giải tư 0919 1056 1782 9529
Giải năm 9766 6862 2021
4679 6637 8444
Giải sáu 361 602 847
Giải bảy 62 88 73 36
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 6
1 9
2 1 5 7 9
3 6 7 8
4 4 5 7 7
5 6
6 1 2 2 6
7 2 3 7 9
8 2 6 6 8
9  

Loto

Đuôi

  0
2 6 1
0 6 6 7 8 2
7 3
4 4
2 4 5
0 3 5 6 8 8 6
2 3 4 4 7 7
3 8 8
1 2 7 9

XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 03/08/2023

Đặc biệt 80288
Giải nhất 61964
Giải nhì 82402 90573
Giải ba 86917 81202 63682
32267 08872 45092
Giải tư 4562 0068 0287 9372
Giải năm 6857 2417 0553
7674 2108 0438
Giải sáu 396 653 630
Giải bảy 51 69 22 62
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 2 8
1 7 7
2 2
3 0 8
4  
5 1 3 3 7
6 2 2 4 7 8 9
7 2 2 3 4
8 2 7 8
9 2 6

Loto

Đuôi

3 0
5 1
0 0 2 6 6 7 7 8 9 2
5 5 7 3
6 7 4
  5
9 6
1 1 5 6 8 7
0 3 6 8 8
6 9

XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 02/08/2023

Đặc biệt 88137
Giải nhất 71298
Giải nhì 58086 00408
Giải ba 82480 28918 77455
05402 88005 43510
Giải tư 3480 4499 9705 7519
Giải năm 3243 9012 7570
6490 6252 6705
Giải sáu 480 346 518
Giải bảy 59 80 94 08
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 5 5 5 8 8
1 0 2 8 8 9
2  
3 7
4 3 6
5 2 5 9
6  
7 0
8 0 0 0 0 6
9 0 4 8 9

Loto

Đuôi

1 7 8 8 8 8 9 0
  1
0 1 5 2
4 3
9 4
0 0 0 5 5
4 8 6
3 7
0 0 1 1 9 8
1 5 9 9

XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 01/08/2023

Đặc biệt 04430
Giải nhất 18971
Giải nhì 47120 00337
Giải ba 11167 95150 31425
22107 44661 79135
Giải tư 9009 8851 5221 3489
Giải năm 6446 9609 5128
7304 3140 7896
Giải sáu 731 874 836
Giải bảy 90 95 72 85
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 4 7 9 9
1  
2 0 1 5 8
3 0 1 5 6 7
4 0 6
5 0 1
6 1 7
7 1 2 4
8 5 9
9 0 5 6

Loto

Đuôi

2 3 4 5 9 0
2 3 5 6 7 1
7 2
  3
0 7 4
2 3 8 9 5
3 4 9 6
0 3 6 7
2 8
0 0 8 9

XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 31/07/2023

Đặc biệt 72615
Giải nhất 73596
Giải nhì 29471 16196
Giải ba 13165 43789 59867
86590 66461 38341
Giải tư 8590 7894 7401 6477
Giải năm 4560 1221 7202
7931 7306 9952
Giải sáu 802 683 737
Giải bảy 61 76 39 36
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 2 2 6
1 5
2 1
3 1 6 7 9
4 1
5 2
6 0 1 1 5 7
7 1 6 7
8 3 9
9 0 0 4 6 6

Loto

Đuôi

6 9 9 0
0 2 3 4 6 6 7 1
0 0 5 2
8 3
9 4
1 6 5
0 3 7 9 9 6
3 6 7 7
  8
3 8 9

XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 30/07/2023

Đặc biệt 55741
Giải nhất 43813
Giải nhì 02309 00386
Giải ba 62033 45369 94823
71231 62175 14881
Giải tư 6227 7794 5254 8472
Giải năm 4335 0643 4241
7311 5926 4135
Giải sáu 928 952 289
Giải bảy 49 37 46 09
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 9 9
1 1 3
2 3 6 7 8
3 1 3 5 5 7
4 1 1 3 6 9
5 2 4
6 9
7 2 5
8 1 6 9
9 4

Loto

Đuôi

  0
1 3 4 4 8 1
5 7 2
1 2 3 4 3
5 9 4
3 3 7 5
2 4 8 6
2 3 7
2 8
0 0 4 6 8 9

XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 29/07/2023

Đặc biệt 69358
Giải nhất 70140
Giải nhì 43060 37592
Giải ba 41352 06631 55503
36988 92978 82185
Giải tư 7446 9559 9798 2763
Giải năm 5360 6545 9000
7591 6824 4880
Giải sáu 361 896 648
Giải bảy 83 24 55 56
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 3
1  
2 4 4
3 1
4 0 5 6 8
5 2 5 6 8 9
6 0 0 1 3
7 8
8 0 3 5 8
9 1 2 6 8

Loto

Đuôi

0 4 6 6 8 0
3 6 9 1
5 9 2
0 6 8 3
2 2 4
4 5 8 5
4 5 9 6
  7
4 5 7 8 9 8
5 9

XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 28/07/2023

Đặc biệt 40915
Giải nhất 79375
Giải nhì 19984 99134
Giải ba 03439 03628 39226
09345 12556 43022
Giải tư 9679 5267 1544 2874
Giải năm 1183 4538 2948
6987 4178 1682
Giải sáu 812 027 864
Giải bảy 68 34 93 18
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0  
1 2 5 8
2 2 6 7 8
3 4 4 8 9
4 4 5 8
5 6
6 4 7 8
7 4 5 8 9
8 2 3 4 7
9 3

Loto

Đuôi

  0
  1
1 2 8 2
8 9 3
3 3 4 6 7 8 4
1 4 7 5
2 5 6
2 6 8 7
1 2 3 4 6 7 8
3 7 9

XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 27/07/2023

Đặc biệt 21171
Giải nhất 85403
Giải nhì 79840 71628
Giải ba 70421 53425 93257
67908 60129 24822
Giải tư 8442 5443 7734 2039
Giải năm 7288 5379 6926
4166 5022 1814
Giải sáu 647 208 190
Giải bảy 68 22 47 10
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 3 8 8
1 0 4
2 1 2 2 2 5 6 8 9
3 4 9
4 0 2 3 7 7
5 7
6 6 8
7 1 9
8 8
9 0

Loto

Đuôi

1 4 9 0
2 7 1
2 2 2 4 2
0 4 3
1 3 4
2 5
2 6 6
4 4 5 7
0 0 2 6 8 8
2 3 7 9

XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 26/07/2023

Đặc biệt 87929
Giải nhất 75634
Giải nhì 97192 60780
Giải ba 91837 73432 89201
03500 17989 38853
Giải tư 6924 2208 9694 8150
Giải năm 2455 2219 3159
5163 3656 1122
Giải sáu 017 021 657
Giải bảy 64 60 08 94
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 1 8 8
1 7 9
2 1 2 4 9
3 2 4 7
4  
5 0 3 5 6 7 9
6 0 3 4
7  
8 0 9
9 2 4 4

Loto

Đuôi

0 5 6 8 0
0 2 1
2 3 9 2
5 6 3
2 3 6 9 9 4
5 5
5 6
1 3 5 7
0 0 8
1 2 5 8 9

XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 25/07/2023

Đặc biệt 75659
Giải nhất 75566
Giải nhì 59023 67456
Giải ba 38964 55581 84603
12171 28352 65940
Giải tư 4360 4827 1343 7450
Giải năm 0218 6776 5159
9309 1260 1920
Giải sáu 483 269 720
Giải bảy 31 60 57 05
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 3 5 9
1 8
2 0 0 3 7
3 1
4 0 3
5 0 2 6 7 9 9
6 0 0 0 4 6 9
7 1 6
8 1 3
9  

Loto

Đuôi

2 2 4 5 6 6 6 0
3 7 8 1
5 2
0 2 4 8 3
6 4
0 5
5 6 7 6
2 5 7
1 8
0 5 5 6 9

XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 24/07/2023

Đặc biệt 62442
Giải nhất 52306
Giải nhì 49059 47882
Giải ba 75962 13190 68936
80179 23389 25237
Giải tư 6004 4666 5453 1852
Giải năm 8379 2922 7226
0034 1830 3352
Giải sáu 090 997 005
Giải bảy 18 56 74 97
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 4 5 6
1 8
2 2 6
3 0 4 6 7
4 2
5 2 2 3 6 9
6 2 6
7 4 9 9
8 2 9
9 0 0 7 7

Loto

Đuôi

3 9 9 0
  1
2 4 5 5 6 8 2
5 3
0 3 7 4
0 5
0 2 3 5 6 6
3 9 9 7
1 8
5 7 7 8 9

XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 23/07/2023

Đặc biệt 58062
Giải nhất 16342
Giải nhì 32714 32089
Giải ba 95921 89695 40569
92129 05613 50218
Giải tư 9346 4130 0937 3171
Giải năm 9242 5408 4964
4861 9460 1769
Giải sáu 794 347 393
Giải bảy 47 42 87 44
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 8
1 3 4 8
2 1 9
3 0 7
4 2 2 2 4 6 7 7
5  
6 0 1 2 4 9 9
7 1
8 7 9
9 3 4 5

Loto

Đuôi

3 6 0
2 6 7 1
4 4 4 6 2
1 9 3
1 4 6 9 4
9 5
4 6
3 4 4 8 7
0 1 8
2 6 6 8 9

XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 22/07/2023

Đặc biệt 27433
Giải nhất 16448
Giải nhì 31955 68361
Giải ba 17436 28183 64926
05361 39669 80234
Giải tư 9122 2965 2867 2912
Giải năm 3969 8419 2592
7452 9252 2628
Giải sáu 488 887 051
Giải bảy 90 07 54 80
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 7
1 2 9
2 2 6 8
3 3 4 6
4 8
5 1 2 2 4 5
6 1 1 5 7 9 9
7  
8 0 3 7 8
9 0 2

Loto

Đuôi

8 9 0
5 6 6 1
1 2 5 5 9 2
3 8 3
3 5 4
5 6 5
2 3 6
0 6 8 7
2 4 8 8
1 6 6 9

XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 21/07/2023

Đặc biệt 35944
Giải nhất 72926
Giải nhì 31283 67742
Giải ba 31166 69906 72537
72985 77782 07426
Giải tư 9318 8610 6324 3745
Giải năm 1283 3054 4145
9206 2509 7767
Giải sáu 924 677 286
Giải bảy 83 52 26 95
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 6 6 9
1 0 8
2 4 4 6 6 6
3 7
4 2 4 5 5
5 2 4
6 6 7
7 7
8 2 3 3 3 5 6
9 5

Loto

Đuôi

1 0
  1
4 5 8 2
8 8 8 3
2 2 4 5 4
4 4 8 9 5
0 0 2 2 2 6 8 6
3 6 7 7
1 8
0 9

XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 20/07/2023

Đặc biệt 58286
Giải nhất 59809
Giải nhì 27214 91487
Giải ba 38808 27542 66389
67950 60208 71038
Giải tư 1808 6367 8712 0887
Giải năm 0502 4135 1080
9915 7284 0175
Giải sáu 959 760 942
Giải bảy 72 38 74 62
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 8 8 8 9
1 2 4 5
2  
3 5 8 8
4 2 2
5 0 9
6 0 2 7
7 2 4 5
8 0 4 6 7 7 9
9  

Loto

Đuôi

5 6 8 0
  1
0 1 4 4 6 7 2
  3
1 7 8 4
1 3 7 5
8 6
6 8 8 7
0 0 0 3 3 8
0 5 8 9

XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 19/07/2023

Đặc biệt 15339
Giải nhất 01484
Giải nhì 56243 07018
Giải ba 55493 89659 36430
09161 65005 78245
Giải tư 9215 9502 7666 9785
Giải năm 2848 4675 7953
9190 7116 0560
Giải sáu 268 322 801
Giải bảy 03 62 98 56
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 2 3 5
1 5 6 8
2 2
3 0 9
4 3 5 8
5 3 6 9
6 0 1 2 6 8
7 5
8 4 5
9 0 3 8

Loto

Đuôi

3 6 9 0
0 6 1
0 2 6 2
0 4 5 9 3
8 4
0 1 4 7 8 5
1 5 6 6
  7
1 4 6 9 8
3 5 9

XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 18/07/2023

Đặc biệt 20080
Giải nhất 11885
Giải nhì 53633 37876
Giải ba 66155 22059 50224
53978 69419 40654
Giải tư 4282 7771 9721 9021
Giải năm 2850 1856 3174
9927 3166 6207
Giải sáu 898 149 402
Giải bảy 49 40 87 30
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 7
1 9
2 1 1 4 7
3 0 3
4 0 9 9
5 0 4 5 6 9
6 6
7 1 4 6 8
8 0 2 5 7
9 8

Loto

Đuôi

3 4 5 8 0
2 2 7 1
0 8 2
3 3
2 5 7 4
5 8 5
5 6 7 6
0 2 8 7
7 9 8
1 4 4 5 9

XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 17/07/2023

Đặc biệt 22406
Giải nhất 98378
Giải nhì 62092 98895
Giải ba 44175 08093 41093
00278 02310 43490
Giải tư 4322 0613 1804 8560
Giải năm 7791 2461 4860
6652 4403 8973
Giải sáu 244 786 983
Giải bảy 48 95 89 64
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 3 4 6
1 0 3
2 2
3  
4 4 8
5 2
6 0 0 1 4
7 3 5 8 8
8 3 6 9
9 0 1 2 3 3 5 5

Loto

Đuôi

1 6 6 9 0
6 9 1
2 5 9 2
0 1 7 8 9 9 3
0 4 6 4
7 9 9 5
0 8 6
  7
4 7 7 8
8 9

XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 16/07/2023

Đặc biệt 51351
Giải nhất 45672
Giải nhì 33664 34988
Giải ba 11840 80820 21070
94557 68550 68572
Giải tư 1294 6035 1137 1192
Giải năm 2972 8180 1346
0819 4068 4018
Giải sáu 761 920 817
Giải bảy 63 51 25 75
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0  
1 7 8 9
2 0 0 5
3 5 7
4 0 6
5 0 1 1 7
6 1 3 4 8
7 0 2 2 2 5
8 0 8
9 2 4

Loto

Đuôi

2 2 4 5 7 8 0
5 5 6 1
7 7 7 9 2
6 3
6 9 4
2 3 7 5
4 6
1 3 5 7
1 6 8 8
1 9

XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 15/07/2023

Đặc biệt 08897
Giải nhất 14694
Giải nhì 20247 56545
Giải ba 33540 12948 30368
70336 29535 33460
Giải tư 2226 1832 8430 5649
Giải năm 1289 0308 5192
6229 3061 5811
Giải sáu 861 353 190
Giải bảy 92 05 19 93
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 5 8
1 1 9
2 6 9
3 0 2 5 6
4 0 5 7 8 9
5 3
6 0 1 1 8
7  
8 9
9 0 2 2 3 4 7

Loto

Đuôi

3 4 6 9 0
1 6 6 1
3 9 9 2
5 9 3
9 4
0 3 4 5
2 3 6
4 9 7
0 4 6 8
1 2 4 8 9

XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 14/07/2023

Đặc biệt 78668
Giải nhất 82538
Giải nhì 75699 31456
Giải ba 75013 86668 71819
33871 83628 63670
Giải tư 1258 2533 0428 2403
Giải năm 8900 7404 7012
5658 5092 3728
Giải sáu 143 597 118
Giải bảy 45 46 49 64
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 3 4
1 2 3 8 9
2 8 8 8
3 3 8
4 3 5 6 9
5 6 8 8
6 4 8 8
7 0 1
8  
9 2 7 9

Loto

Đuôi

0 7 0
7 1
1 9 2
0 1 3 4 3
0 6 4
4 5
4 5 6
9 7
1 2 2 2 3 5 5 6 6 8
1 4 9 9

XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 13/07/2023

Đặc biệt 26902
Giải nhất 17552
Giải nhì 95496 22758
Giải ba 37039 85734 14296
42091 87038 08681
Giải tư 5105 0543 1386 5587
Giải năm 8739 4363 7301
7217 5264 8207
Giải sáu 069 373 802
Giải bảy 60 66 15 61
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 2 2 5 7
1 5 7
2  
3 4 8 9 9
4 3
5 2 8
6 0 1 3 4 6 9
7 3
8 1 6 7
9 1 6 6

Loto

Đuôi

6 0
0 6 8 9 1
0 0 5 2
4 6 7 3
3 6 4
0 1 5
6 8 9 9 6
0 1 8 7
3 5 8
3 3 6 9

XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 12/07/2023

Đặc biệt 67115
Giải nhất 67785
Giải nhì 27064 04716
Giải ba 66804 23324 82424
04357 09864 14186
Giải tư 1010 5261 4023 2965
Giải năm 0673 8997 3795
5732 5147 5944
Giải sáu 195 764 471
Giải bảy 61 55 12 69
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 4
1 0 2 5 6
2 3 4 4
3 2
4 4 7
5 5 7
6 1 1 4 4 4 5 9
7 1 3
8 5 6
9 5 5 7

Loto

Đuôi

1 0
6 6 7 1
1 3 2
2 7 3
0 2 2 4 6 6 6 4
1 5 6 8 9 9 5
1 8 6
4 5 9 7
  8
6 9

XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 11/07/2023

Đặc biệt 45631
Giải nhất 13852
Giải nhì 38923 22036
Giải ba 95463 53601 16942
82138 33639 16157
Giải tư 5535 4535 1683 0814
Giải năm 3850 8565 5513
5170 2452 1716
Giải sáu 959 819 106
Giải bảy 57 41 58 39
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 6
1 3 4 6 9
2 3
3 1 5 5 6 8 9 9
4 1 2
5 0 2 2 7 7 8 9
6 3 5
7 0
8 3
9  

Loto

Đuôi

5 7 0
0 3 4 1
4 5 5 2
1 2 6 8 3
1 4
3 3 6 5
0 1 3 6
5 5 7
3 5 8
1 3 3 5 9

XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 10/07/2023

Đặc biệt 58222
Giải nhất 29421
Giải nhì 46895 15004
Giải ba 27829 66516 36514
41484 54733 23111
Giải tư 7367 9549 3143 0457
Giải năm 1272 6107 0431
2411 4662 9170
Giải sáu 888 290 934
Giải bảy 87 34 51 72
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 4 7
1 1 1 4 6
2 1 2 9
3 1 3 4 4
4 3 9
5 1 7
6 2 7
7 0 2 2
8 4 7 8
9 0 5

Loto

Đuôi

7 9 0
1 1 2 3 5 1
2 6 7 7 2
3 4 3
0 1 3 3 8 4
9 5
1 6
0 5 6 8 7
8 8
2 4 9

XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 09/07/2023

Đặc biệt 05408
Giải nhất 68722
Giải nhì 72072 36681
Giải ba 01296 98213 27176
41124 62013 23342
Giải tư 2637 8365 6432 2073
Giải năm 8201 2108 8851
5972 4691 9401
Giải sáu 378 129 806
Giải bảy 04 26 50 66
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 1 4 6 8 8
1 3 3
2 2 4 6 9
3 2 7
4 2
5 0 1
6 5 6
7 2 2 3 6 8
8 1
9 1 6

Loto

Đuôi

5 0
0 0 5 8 9 1
2 3 4 7 7 2
1 1 7 3
0 2 4
6 5
0 2 6 7 9 6
3 7
0 0 7 8
2 9

XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 08/07/2023

Đặc biệt 98215
Giải nhất 82428
Giải nhì 36753 21404
Giải ba 20556 64130 78489
02257 34419 12872
Giải tư 2467 8893 8792 5647
Giải năm 1537 3208 2426
5558 6380 0407
Giải sáu 723 953 821
Giải bảy 02 23 33 46
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 4 7 8
1 5 9
2 1 3 3 6 8
3 0 3 7
4 6 7
5 3 3 6 7 8
6 7
7 2
8 0 9
9 2 3

Loto

Đuôi

3 8 0
2 1
0 7 9 2
2 2 3 5 5 9 3
0 4
1 5
2 4 5 6
0 3 4 5 6 7
0 2 5 8
1 8 9

XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 07/07/2023

Đặc biệt 93076
Giải nhất 94746
Giải nhì 78078 12706
Giải ba 23849 92420 73292
31179 01655 13960
Giải tư 0155 7242 3503 7485
Giải năm 5440 4198 2074
7057 3193 7035
Giải sáu 784 719 419
Giải bảy 12 19 90 84
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 3 6
1 2 9 9 9
2 0
3 5
4 0 2 6 9
5 5 5 7
6 0
7 4 6 8 9
8 4 4 5
9 0 2 3 8

Loto

Đuôi

2 4 6 9 0
  1
1 4 9 2
0 9 3
7 8 8 4
3 5 5 8 5
0 4 7 6
5 7
7 9 8
1 1 1 4 7 9

XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 06/07/2023

Đặc biệt 44798
Giải nhất 94748
Giải nhì 30095 36372
Giải ba 01428 55314 61653
45485 52116 52671
Giải tư 7701 1381 9393 4736
Giải năm 7019 1019 4066
2179 0283 8953
Giải sáu 322 406 805
Giải bảy 95 05 36 57
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 5 5 6
1 4 6 9 9
2 2 8
3 6 6
4 8
5 3 3 7
6 6
7 1 2 9
8 1 3 5
9 3 5 5 8

Loto

Đuôi

  0
0 7 8 1
2 7 2
5 5 8 9 3
1 4
0 0 8 9 9 5
0 1 3 3 6 6
5 7
2 4 9 8
1 1 7 9

XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 05/07/2023

Đặc biệt 29397
Giải nhất 03549
Giải nhì 58203 74554
Giải ba 81540 48943 78444
49005 63573 24035
Giải tư 3287 0808 3898 9832
Giải năm 3029 0436 5367
7625 1862 0973
Giải sáu 288 449 991
Giải bảy 47 18 08 01
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 3 5 8 8
1 8
2 5 9
3 2 5 6
4 0 3 4 7 9 9
5 4
6 2 7
7 3 3
8 7 8
9 1 7 8

Loto

Đuôi

4 0
0 9 1
3 6 2
0 4 7 7 3
4 5 4
0 2 3 5
3 6
4 6 8 9 7
0 0 1 8 9 8
2 4 4 9

XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 04/07/2023

Đặc biệt 06883
Giải nhất 50713
Giải nhì 48058 74292
Giải ba 37720 15297 20477
30203 80621 91467
Giải tư 0689 1614 6370 0331
Giải năm 5062 9011 2825
8709 5494 2724
Giải sáu 376 872 148
Giải bảy 85 09 33 50
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 3 9 9
1 1 3 4
2 0 1 4 5
3 1 3
4 8
5 0 8
6 2 7
7 0 2 6 7
8 3 5 9
9 2 4 7

Loto

Đuôi

2 5 7 0
1 2 3 1
6 7 9 2
0 1 3 8 3
1 2 9 4
2 8 5
7 6
6 7 9 7
4 5 8
0 0 8 9

XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 03/07/2023

Đặc biệt 96894
Giải nhất 03260
Giải nhì 17064 71834
Giải ba 86082 55306 22767
85062 06138 27224
Giải tư 6983 2670 2483 7136
Giải năm 7354 5524 1596
1151 3202 4001
Giải sáu 005 551 305
Giải bảy 49 08 10 05
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 2 5 5 5 6 8
1 0
2 4 4
3 4 6 8
4 9
5 1 1 4
6 0 2 4 7
7 0
8 2 3 3
9 4 6

Loto

Đuôi

1 6 7 0
0 5 5 1
0 6 8 2
8 8 3
2 2 3 5 6 9 4
0 0 0 5
0 3 9 6
6 7
0 3 8
4 9

XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 02/07/2023

Đặc biệt 57123
Giải nhất 20479
Giải nhì 94195 90632
Giải ba 09599 24595 62714
10302 29610 84396
Giải tư 0499 8769 9271 1209
Giải năm 9426 1181 7561
1683 4179 0165
Giải sáu 999 275 227
Giải bảy 21 23 12 96
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 9
1 0 2 4
2 1 3 3 6 7
3 2
4  
5  
6 1 5 9
7 1 5 9 9
8 1 3
9 5 5 6 6 9 9 9

Loto

Đuôi

1 0
2 6 7 8 1
0 1 3 2
2 2 8 3
1 4
6 7 9 9 5
2 9 9 6
2 7
  8
0 6 7 7 9 9 9 9

XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 01/07/2023

Đặc biệt 90746
Giải nhất 08218
Giải nhì 49755 48773
Giải ba 85978 76817 01272
70460 33373 84819
Giải tư 2816 7971 8278 5631
Giải năm 2252 0491 9252
7354 2482 8442
Giải sáu 968 396 817
Giải bảy 05 22 47 87
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 5
1 6 7 7 8 9
2 2
3 1
4 2 6 7
5 2 2 4 5
6 0 8
7 1 2 3 3 8 8
8 2 7
9 1 6

Loto

Đuôi

6 0
3 7 9 1
2 4 5 5 7 8 2
7 7 3
5 4
0 5 5
1 4 9 6
1 1 4 8 7
1 6 7 7 8
1 9

XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 30/06/2023

Đặc biệt 69851
Giải nhất 88124
Giải nhì 66159 11919
Giải ba 07922 80284 92702
43791 92613 53904
Giải tư 4262 5196 2479 4379
Giải năm 2466 8092 8630
6719 3089 6022
Giải sáu 207 869 283
Giải bảy 89 82 08 34
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 4 7 8
1 3 9 9
2 2 2 4
3 0 4
4  
5 1 9
6 2 6 9
7 9 9
8 2 3 4 9 9
9 1 2 6

Loto

Đuôi

3 0
5 9 1
0 2 2 6 8 9 2
1 8 3
0 2 3 8 4
  5
6 9 6
0 7
0 8
1 1 5 6 7 7 8 8 9

XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 29/06/2023

Đặc biệt 06920
Giải nhất 56675
Giải nhì 67716 70226
Giải ba 25883 78117 84401
10799 94060 69390
Giải tư 0144 9883 7643 6236
Giải năm 3976 0038 5573
0135 0392 6592
Giải sáu 424 847 468
Giải bảy 13 87 98 36
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 1
1 3 6 7
2 0 4 6
3 5 6 6 8
4 3 4 7
5  
6 0 8
7 3 5 6
8 3 3 7
9 0 2 2 8 9

Loto

Đuôi

2 6 9 0
0 1
9 9 2
1 4 7 8 8 3
2 4 4
3 7 5
1 2 3 3 7 6
1 4 8 7
3 6 9 8
9 9

XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 28/06/2023

Đặc biệt 97495
Giải nhất 12576
Giải nhì 12020 52689
Giải ba 32283 74893 80249
63647 18732 04894
Giải tư 6498 9089 1696 6318
Giải năm 5906 9505 3506
4668 8182 9603
Giải sáu 948 415 030
Giải bảy 65 20 47 61
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 3 5 6 6
1 5 8
2 0 0
3 0 2
4 7 7 8 9
5  
6 1 5 8
7 6
8 2 3 9 9
9 3 4 5 6 8

Loto

Đuôi

2 2 3 0
6 1
3 8 2
0 8 9 3
9 4
0 1 6 9 5
0 0 7 9 6
4 4 7
1 4 6 9 8
4 8 8 9

XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 27/06/2023

Đặc biệt 49195
Giải nhất 69643
Giải nhì 26181 62071
Giải ba 87839 47623 06396
11497 04474 84913
Giải tư 9536 6706 1662 5744
Giải năm 4329 4207 6959
4763 9892 4007
Giải sáu 019 409 161
Giải bảy 79 09 24 82
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 6 7 7 9 9
1 3 9
2 3 4 9
3 6 9
4 3 4
5 9
6 1 2 3
7 1 4 9
8 1 2
9 2 5 6 7

Loto

Đuôi

  0
6 7 8 1
6 8 9 2
1 2 4 6 3
2 4 7 4
9 5
0 3 9 6
0 0 9 7
  8
0 0 1 2 3 5 7 9

XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 26/06/2023

Đặc biệt 03493
Giải nhất 78387
Giải nhì 81896 44142
Giải ba 05378 90969 81654
54779 28751 19230
Giải tư 3278 6555 1402 1499
Giải năm 2550 5069 9460
9828 3893 9571
Giải sáu 595 405 877
Giải bảy 57 28 21 82
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 5
1  
2 1 8 8
3 0
4 2
5 0 1 4 5 7
6 0 9 9
7 1 7 8 8 9
8 2 7
9 3 3 5 6 9

Loto

Đuôi

3 5 6 0
2 5 7 1
0 4 8 2
9 9 3
5 4
0 5 9 5
9 6
5 7 8 7
2 2 7 7 8
6 6 7 9 9

XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 25/06/2023

Đặc biệt 63634
Giải nhất 89812
Giải nhì 83546 02844
Giải ba 03095 31835 01834
53707 10733 27255
Giải tư 2684 8989 2268 5181
Giải năm 0406 8073 3678
8809 0787 7548
Giải sáu 446 547 268
Giải bảy 43 62 13 16
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 6 7 9
1 2 3 6
2  
3 3 4 4 5
4 3 4 6 6 7 8
5 5
6 2 8 8
7 3 8
8 1 4 7 9
9 5

Loto

Đuôi

  0
8 1
1 6 2
1 3 4 7 3
3 3 4 8 4
3 5 9 5
0 1 4 4 6
0 4 8 7
4 6 6 7 8
0 8 9

XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 24/06/2023

Đặc biệt 09870
Giải nhất 73087
Giải nhì 81633 72969
Giải ba 89847 26356 34405
84024 47303 24618
Giải tư 0872 6015 3948 9391
Giải năm 2205 4589 4261
9558 0773 6257
Giải sáu 830 443 674
Giải bảy 20 54 27 39
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 3 5 5
1 5 8
2 0 4 7
3 0 3 9
4 3 7 8
5 4 6 7 8
6 1 9
7 0 2 3 4
8 7 9
9 1

Loto

Đuôi

2 3 7 0
6 9 1
7 2
0 3 4 7 3
2 5 7 4
0 0 1 5
5 6
2 4 5 8 7
1 4 5 8
3 6 8 9

XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 23/06/2023

Đặc biệt 83660
Giải nhất 29556
Giải nhì 84109 08146
Giải ba 94501 89896 47585
80207 97187 00361
Giải tư 4205 2870 8205 0899
Giải năm 5152 3767 5317
5262 3839 5697
Giải sáu 662 169 936
Giải bảy 36 84 41 44
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 5 5 7 9
1 7
2  
3 6 6 9
4 1 4 6
5 2 6
6 0 1 2 2 7 9
7 0
8 4 5 7
9 6 7 9

Loto

Đuôi

6 7 0
0 4 6 1
5 6 6 2
  3
4 8 4
0 0 8 5
3 3 4 5 9 6
0 1 6 8 9 7
  8
0 3 6 9 9

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved
Chuyên trang Phân tích, tk cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :[email protected]
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo