XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 18/09/2023

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 75 74 57
Giải bảy 536 263 031
Giải sáu 6947
9960
1084
4665
3585
3914
1901
6797
6982
Giải năm 8532 2659 1533
Giải tư 44986
19944
87786
97472
20208
62186
38984
17337
21587
13955
20261
46084
19825
75475
24461
69769
93127
63431
31122
80697
10225
Giải ba 67476
81437
13039
96031
42113
39282
Giải nhì 46526 67344 53523
Giải nhất 73230 53115 31965
đặc biệt 035668 498180 415373
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 8   1
1   4 5 3
2 6 5 2 3 5 7
3 0 2 6 7 1 7 9 1 1 3
4 4 7 4  
5   5 9 7
6 0 8 1 3 5 1 5 9
7 2 5 6 4 5 3
8 4 4 6 6 6 0 4 5 7 2 2
9     7 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 11/09/2023

Cà Mau

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Giải tám 02 99 11
Giải bảy 271 199 913
Giải sáu 6118
9525
8581
1945
2051
8618
3851
3600
2613
Giải năm 9901 3993 7662
Giải tư 19641
26904
83007
95880
41601
39251
65188
15555
36735
89875
19730
38526
35031
78937
43808
95080
48941
31908
50389
58823
44166
Giải ba 86573
05748
84201
92751
32126
88963
Giải nhì 01406 30599 78211
Giải nhất 33265 83509 00224
đặc biệt 945364 329681 106053
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

0 1 1 2 4 6 7 1 9 0 8 8
1 8 8 1 1 3 3
2 5 6 3 4 6
3   0 1 5 7  
4 1 8 5 1
5 1 1 1 5 1 3
6 4 5   2 3 6
7 1 3 5  
8 0 1 8 1 0 9
9   3 9 9 9  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 04/09/2023

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 67 49 05
Giải bảy 182 971 668
Giải sáu 5822
9147
3555
5715
7704
0376
2667
6206
4209
Giải năm 0309 9665 0967
Giải tư 56440
21992
24187
18666
58613
03608
22287
39167
88696
24823
20282
38736
90779
42836
43305
57276
99124
14200
37019
26649
16939
Giải ba 14930
32795
41212
45421
16184
16031
Giải nhì 95313 16983 80430
Giải nhất 78907 43847 06308
đặc biệt 949028 295310 579482
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 7 8 9 4 0 5 5 6 8 9
1 3 3 0 2 5 9
2 2 8 1 3 4
3 0 6 6 0 1 9
4 0 7 7 9 9
5 5    
6 6 7 5 7 7 7 8
7   1 6 9 6
8 2 7 7 2 3 2 4
9 2 5 6  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 28/08/2023

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 96 11 25
Giải bảy 568 373 938
Giải sáu 6493
6682
0302
2030
2631
7791
9525
9918
7402
Giải năm 6373 3831 3625
Giải tư 69710
64006
45269
71246
06019
94056
00617
65385
29868
72086
50906
75949
77212
98785
42016
66001
23683
21572
51452
62042
67260
Giải ba 21107
05773
85679
35702
97924
40294
Giải nhì 31156 13076 99874
Giải nhất 19626 41885 11846
đặc biệt 611451 632031 877720
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 2 6 7 2 6 1 2
1 0 7 9 1 2 6 8
2 6   0 4 5 5 5
3   0 1 1 1 8
4 6 9 2 6
5 1 6 6   2
6 8 9 8 0
7 3 3 3 6 9 2 4
8 2 5 5 5 6 3
9 3 6 1 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 21/08/2023

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 29 65 47
Giải bảy 266 587 471
Giải sáu 8782
0719
2575
7005
7407
6604
0312
0409
9662
Giải năm 8205 2853 7731
Giải tư 85219
10485
96642
21550
83013
50267
28231
60783
77310
65017
04180
05049
25893
87071
30231
37470
82708
73930
19650
70497
18615
Giải ba 36406
57214
42733
15293
37719
19814
Giải nhì 62556 95487 37324
Giải nhất 02647 33064 96500
đặc biệt 553224 799202 302838
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 5 6 2 4 5 7 0 8 9
1 3 4 9 9 0 7 2 4 5 9
2 4 9   4
3 1 3 0 1 1 8
4 2 7 9 7
5 0 6 3 0
6 6 7 4 5 2
7 5 1 0 1
8 2 5 0 3 7 7  
9   3 3 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 14/08/2023

Hồ Chí Minh

Cà Mau

Đồng Tháp

Giải tám 91 01 75
Giải bảy 553 612 674
Giải sáu 4247
1284
2066
8048
2945
0799
4426
0467
4802
Giải năm 3276 1454 2148
Giải tư 08825
91177
73269
10667
78345
68981
82725
18074
69116
28880
47385
48398
49977
78899
02781
33939
75613
94382
12926
74242
10302
Giải ba 85894
38520
00675
83911
58512
48183
Giải nhì 10763 28385 06771
Giải nhất 86386 78097 20384
đặc biệt 193854 221191 270591
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Cà Mau

Đồng Tháp

0   1 2 2
1   1 2 6 2 3
2 0 5 5   6 6
3     9
4 5 7 5 8 2 8
5 3 4 4  
6 3 6 7 9   7
7 6 7 4 5 7 1 4 5
8 1 4 6 0 5 5 1 2 3 4
9 1 4 1 7 8 9 9 1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 07/08/2023

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 57 50 78
Giải bảy 318 955 566
Giải sáu 7737
7824
1118
3068
4045
0596
8742
0401
0108
Giải năm 7036 8252 0140
Giải tư 66679
21354
30025
68822
89674
28953
53331
31933
85636
79299
40082
72406
00252
38086
50013
46551
10287
31607
11892
60900
80059
Giải ba 32575
53937
20938
35759
56840
82813
Giải nhì 06825 47246 82785
Giải nhất 79746 88191 77465
đặc biệt 132101 429483 818059
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 1 6 0 1 7 8
1 8 8   3 3
2 2 4 5 5    
3 1 6 7 7 3 6 8  
4 6 5 6 0 0 2
5 3 4 7 0 2 2 5 9 1 9 9
6   8 5 6
7 4 5 9   8
8   2 3 6 5 7
9   1 6 9 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 31/07/2023

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 79 33 25
Giải bảy 328 605 868
Giải sáu 4567
7086
2019
6225
7791
0645
1929
2711
0995
Giải năm 3787 8645 0413
Giải tư 10042
77050
45357
14543
94582
72965
78261
51480
63058
53652
29984
69443
97613
85085
40517
49833
99602
02727
26658
73245
21861
Giải ba 36298
84685
50862
88929
71494
95150
Giải nhì 38759 38145 88232
Giải nhất 32181 22933 29771
đặc biệt 956692 713613 104822
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0   5 2
1 9 3 3 1 3 7
2 8 5 9 2 5 7 9
3   3 3 2 3
4 2 3 3 5 5 5 5
5 0 7 9 2 8 0 8
6 1 5 7 2 1 8
7 9   1
8 1 2 5 6 7 0 4 5  
9 2 8 1 4 5

Kết quả XSMN thứ 2 hôm nay - Kết quả xổ số Miền Nam thứ 2 hàng tuần, - KQXSMN thứ 2 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xoso.wap.vn cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại KQXSMN ngay hôm nay.

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved
Chuyên trang Phân tích, tk cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :[email protected]
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo