XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 20/05/2024

Đồng Tháp

Cà Mau

Hồ Chí Minh

Giải tám 53 65 85
Giải bảy 452 010 652
Giải sáu 4326
6767
9475
4249
1301
3927
6618
3005
4307
Giải năm 8579 2758 1931
Giải tư 02542
48600
71637
40175
16263
42309
69548
50105
12029
31771
59520
71713
38272
97902
75791
88011
09284
81848
54210
16359
55293
Giải ba 75330
05031
41083
41556
24794
79754
Giải nhì 82289 42962 92683
Giải nhất 79275 98835 37865
đặc biệt 982772 287839 817292
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Đồng Tháp

Cà Mau

Hồ Chí Minh

0 0 9 1 2 5 5 7
1   0 3 0 1 8
2 6 0 7 9  
3 0 1 7 5 9 1
4 2 8 9 8
5 2 3 6 8 2 4 9
6 3 7 2 5 5
7 2 5 5 5 9 1 2  
8 9 3 3 4 5
9     1 2 3 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 13/05/2024

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 30 64 38
Giải bảy 677 214 649
Giải sáu 6376
8904
3840
9918
7477
0377
9782
5090
4323
Giải năm 5865 3667 9344
Giải tư 21397
49590
60464
68568
97280
70400
55101
15620
42600
20077
77466
45736
65610
37891
01892
79035
04069
85861
92539
22624
74152
Giải ba 63157
49949
77280
81465
76210
98118
Giải nhì 41841 27762 48222
Giải nhất 11246 51682 35512
đặc biệt 071363 031128 968020
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 0 1 4 0  
1   0 4 8 0 2 8
2   0 8 0 2 3 4
3 0 6 5 8 9
4 0 1 6 9   4 9
5 7   2
6 3 4 5 8 2 4 5 6 7 1 9
7 6 7 7 7 7  
8 0 0 2 2
9 0 7 1 0 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 06/05/2024

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 94 71 20
Giải bảy 461 932 035
Giải sáu 2623
3964
3293
0068
1110
7296
8249
1183
9938
Giải năm 0275 9557 4487
Giải tư 19239
30216
14779
82161
45631
27940
98990
60389
11339
89968
46397
28213
87410
75131
49008
77595
24881
80293
30158
02758
76579
Giải ba 49917
15689
46989
78291
64996
70372
Giải nhì 12851 63877 99786
Giải nhất 50180 96193 97762
đặc biệt 838679 654038 833301
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0     1 8
1 6 7 0 0 3  
2 3   0
3 1 9 1 2 8 9 5 8
4 0   9
5 1 7 8 8
6 1 1 4 8 8 2
7 5 9 9 1 7 2 9
8 0 9 9 9 1 3 6 7
9 0 3 4 1 3 6 7 3 5 6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 29/04/2024

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 56 48 11
Giải bảy 118 417 249
Giải sáu 4383
1943
9872
8231
5011
3447
7277
9218
3780
Giải năm 8726 5177 9412
Giải tư 49487
07515
01091
27813
39473
23958
10179
38185
28993
17719
02258
11695
95812
88062
73560
41630
97601
35273
03888
78777
77508
Giải ba 78938
72139
82581
80859
44130
62631
Giải nhì 97312 53483 10798
Giải nhất 65016 00449 95677
đặc biệt 209675 994054 393297
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0     1 8
1 2 3 5 6 8 1 2 7 9 1 2 8
2 6    
3 8 9 1 0 0 1
4 3 7 8 9 9
5 6 8 4 8 9  
6   2 0
7 2 3 5 9 7 3 7 7 7
8 3 7 1 3 5 0 8
9 1 3 5 7 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 22/04/2024

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 89 36 89
Giải bảy 409 717 630
Giải sáu 1673
1004
2060
2465
5294
1957
5258
2042
5126
Giải năm 5316 8845 6452
Giải tư 20506
61176
84385
09436
74627
73360
61470
91257
22443
16090
47153
81140
45221
40404
44942
24058
34478
97825
55023
83203
74191
Giải ba 28904
94086
17597
84172
58414
12911
Giải nhì 59902 23089 76422
Giải nhất 23148 78848 10690
đặc biệt 641398 760456 689897
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 2 4 4 6 9 4 3
1 6 7 1 4
2 7 1 2 3 5 6
3 6 6 0
4 8 0 3 5 8 2 2
5   3 6 7 7 2 8 8
6 0 0 5  
7 0 3 6 2 8
8 5 6 9 9 9
9 8 0 4 7 0 1 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 15/04/2024

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 35 41 98
Giải bảy 148 833 494
Giải sáu 3158
0387
3139
5414
6950
8819
1973
0520
6979
Giải năm 7848 5548 3468
Giải tư 19556
08176
76180
20030
72217
53465
66468
60543
96122
77367
02549
58653
84818
92788
58492
62416
15278
19922
21500
56497
47467
Giải ba 14948
24529
91127
49515
91018
28489
Giải nhì 71133 26044 63050
Giải nhất 45450 51884 24696
đặc biệt 806843 746822 903684
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0     0
1 7 4 5 8 9 6 8
2 9 2 2 7 0 2
3 0 3 5 9 3  
4 3 8 8 8 1 3 4 8 9  
5 0 6 8 0 3 0
6 5 8 7 7 8
7 6   3 8 9
8 0 7 4 8 4 9
9     2 4 6 7 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 08/04/2024

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 21 94 35
Giải bảy 389 329 190
Giải sáu 3869
5295
7772
3115
3225
0078
4191
4489
3914
Giải năm 5003 0037 2524
Giải tư 58555
99009
49396
06649
87007
45314
53297
66044
08285
24924
75626
01956
48827
49746
85601
28788
77598
53243
95456
80798
46147
Giải ba 38391
10114
54419
78499
61472
28640
Giải nhì 05996 55890 06394
Giải nhất 40772 25639 98034
đặc biệt 037856 516068 529215
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 3 7 9   1
1 4 4 5 9 4 5
2 1 4 5 6 7 9 4
3   7 9 4 5
4 9 4 6 0 3 7
5 5 6 6 6
6 9 8  
7 2 2 8 2
8 9 5 8 9
9 1 5 6 6 7 0 4 9 0 1 4 8 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 01/04/2024

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 74 69 56
Giải bảy 584 500 465
Giải sáu 2674
0286
3872
5717
4668
9388
5390
8939
0659
Giải năm 5728 3201 6691
Giải tư 81305
38088
52599
78546
21351
07029
06111
76019
04561
45656
62651
74384
19731
81026
15817
30224
13916
74123
55436
32360
11249
Giải ba 51811
60378
41043
41859
66871
47492
Giải nhì 72392 83277 11314
Giải nhất 31683 34258 65548
đặc biệt 324964 792804 013739
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 5 0 1 4  
1 1 1 7 9 4 6 7
2 8 9 6 3 4
3   1 6 9 9
4 6 3 8 9
5 1 1 6 8 9 6 9
6 4 1 8 9 0 5
7 2 4 4 8 7 1
8 3 4 6 8 4 8  
9 2 9   0 1 2

Kết quả XSMN thứ 2 hôm nay - Kết quả xổ số Miền Nam thứ 2 hàng tuần, - KQXSMN thứ 2 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xoso.wap.vn cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại KQXSMN ngay hôm nay.

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved
Chuyên trang Phân tích, tk cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :[email protected]
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo