XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 08/08/2022

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 39 91 91
Giải bảy 868 888 145
Giải sáu 7594
0808
0882
8747
3130
1695
4404
7404
8459
Giải năm 5819 6294 1507
Giải tư 34219
40114
66275
50317
43729
42905
53976
22728
82696
48240
14381
49166
41293
33095
87109
63872
55002
02794
54386
15663
03831
Giải ba 11798
05096
31202
59035
57650
31695
Giải nhì 96322 67782 54264
Giải nhất 92305 27404 65467
đặc biệt 481713 234216 113944
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 5 5 8 2 4 2 4 4 7 9
1 3 4 7 9 9 6  
2 2 9 8  
3 9 0 5 1
4   0 7 4 5
5     0 9
6 8 6 3 4 7
7 5 6   2
8 2 1 2 8 6
9 4 6 8 1 3 4 5 5 6 1 4 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 01/08/2022

Hồ Chí Minh

Cà Mau

Đồng Tháp

Giải tám 79 54 58
Giải bảy 788 722 235
Giải sáu 3037
7089
7289
9296
4289
2361
4120
6866
4338
Giải năm 8447 3132 6420
Giải tư 39245
50140
21735
07987
57590
99101
81540
23562
52330
45484
19884
14546
65430
06133
90425
20817
77228
35161
24970
84725
71509
Giải ba 79043
58703
65557
26331
84138
97068
Giải nhì 17902 72263 67719
Giải nhất 78144 08450 70850
đặc biệt 251992 787187 881367
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Cà Mau

Đồng Tháp

0 1 2 3   9
1     7 9
2   2 0 0 5 5 8
3 5 7 0 0 1 2 3 5 8 8
4 0 0 3 4 5 7 6  
5   0 4 7 0 8
6   1 2 3 1 6 7 8
7 9   0
8 7 8 9 9 4 4 7 9  
9 0 2 6  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 25/07/2022

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 36 12 44
Giải bảy 307 915 092
Giải sáu 8298
0345
3327
3226
2677
4647
6836
8410
8122
Giải năm 3892 0350 4667
Giải tư 90134
69983
91220
14481
34201
99588
79065
67982
11053
98806
49386
35480
22090
37043
23208
82857
87549
58643
36256
35858
83172
Giải ba 71158
48037
21383
21496
18642
32387
Giải nhì 44730 80840 24212
Giải nhất 78039 38420 73710
đặc biệt 522518 078469 792251
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 1 7 6 8
1 8 2 5 0 0 2
2 0 7 0 6 2
3 0 4 6 7 9   6
4 5 0 3 7 2 3 4 9
5 8 0 3 1 6 7 8
6 5 9 7
7   7 2
8 1 3 8 0 2 3 6 7
9 2 8 0 6 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 18/07/2022

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 69 03 70
Giải bảy 403 612 678
Giải sáu 9018
5906
3609
8769
9513
4997
1773
1973
0626
Giải năm 4283 9816 4987
Giải tư 07662
23066
91170
07168
14958
42195
52002
37519
56279
04800
60322
93434
06175
29718
59921
71207
73580
64999
74833
83877
11567
Giải ba 39582
11289
95529
80720
66872
97290
Giải nhì 80946 75797 15277
Giải nhất 76300 55051 94224
đặc biệt 545922 122255 739652
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 0 2 3 6 9 0 3 7
1 8 2 3 6 8 9  
2 2 0 2 9 1 4 6
3   4 3
4 6    
5 8 1 5 2
6 2 6 8 9 9 7
7 0 5 9 0 2 3 3 7 7 8
8 2 3 9   0 7
9 5 7 7 0 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 11/07/2022

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 98 49 54
Giải bảy 860 010 973
Giải sáu 3201
8223
4674
9208
9527
6388
6347
8306
8632
Giải năm 1070 6424 4835
Giải tư 88580
57186
85796
94724
13619
93856
14164
17597
90176
58047
76668
88506
91513
15726
90340
35904
45686
97092
52651
62769
88565
Giải ba 12409
48909
56119
76514
14197
72836
Giải nhì 04414 78259 02916
Giải nhất 18584 96773 77502
đặc biệt 341862 013043 815486
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 1 9 9 6 8 2 4 6
1 4 9 0 3 4 9 6
2 3 4 4 6 7  
3     2 5 6
4   3 7 9 0 7
5 6 9 1 4
6 0 2 4 8 5 9
7 0 4 3 6 3
8 0 4 6 8 6 6
9 6 8 7 2 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 04/07/2022

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 01 92 73
Giải bảy 152 555 659
Giải sáu 9675
5275
3309
8641
5961
1814
0159
2479
3182
Giải năm 0279 1754 3224
Giải tư 36253
34676
59588
81305
53979
39893
11204
51229
71592
99333
93209
35984
54595
78266
34511
98480
29747
74959
85980
34105
65378
Giải ba 13642
77965
11249
24856
43937
05909
Giải nhì 41558 01747 68539
Giải nhất 56191 92230 22564
đặc biệt 183305 776565 310311
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 1 4 5 5 9 9 5 9
1   4 1 1
2   9 4
3   0 3 7 9
4 2 1 7 9 7
5 2 3 8 4 5 6 9 9 9
6 5 1 5 6 4
7 5 5 6 9 9   3 8 9
8 8 4 0 0 2
9 1 3 2 2 5  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 27/06/2022

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

Giải tám 94 19 99
Giải bảy 062 279 400
Giải sáu 0154
6542
2987
9924
4560
2893
0604
7310
0154
Giải năm 2079 8089 4723
Giải tư 10525
15051
77918
17651
82178
15561
12821
68771
89667
90657
17952
37609
49998
35590
31643
09474
60244
19643
87666
05780
32299
Giải ba 01446
70371
61262
11078
14287
46012
Giải nhì 13408 34194 23104
Giải nhất 14083 77840 33363
đặc biệt 605912 142175 975604
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

0 8 9 0 4 4 4
1 2 8 9 0 2
2 1 5 4 3
3      
4 2 6 0 3 3 4
5 1 1 4 2 7 4
6 1 2 0 2 7 3 6
7 1 8 9 1 5 8 9 4
8 3 7 9 0 7
9 4 0 3 4 8 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 20/06/2022

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 14 84 52
Giải bảy 197 285 507
Giải sáu 6408
0421
8877
9666
3373
3864
1567
3340
1362
Giải năm 8834 4091 9155
Giải tư 90144
19362
50904
32796
19629
53300
50270
56428
53232
90177
67543
97578
15175
30849
20962
63957
74249
76694
07678
90853
61670
Giải ba 75341
51538
91024
75100
02994
21030
Giải nhì 38917 58277 56691
Giải nhất 67609 00205 65784
đặc biệt 435462 572076 298559
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 0 4 8 9 0 5 7
1 4 7    
2 1 9 4 8  
3 4 8 2 0
4 1 4 3 9 0 9
5     2 3 5 7 9
6 2 2 4 6 2 2 7
7 0 7 3 5 6 7 7 8 0 8
8   4 5 4
9 6 7 1 1 4 4

Kết quả XSMN thứ 2 hôm nay - Kết quả xổ số Miền Nam thứ 2 hàng tuần, - KQXSMN thứ 2 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xoso.wap.vn cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại KQXSMN ngay hôm nay.

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, tk cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :[email protected]
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo