XSMB - SXMB - XSTD - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 23/10/2021

Đặc biệt 73125
Giải nhất 49150
Giải nhì 11662 42636
Giải ba 77669 20758 90628
69376 07744 74090
Giải tư 1235 7306 4251 0219
Giải năm 2927 6946 7368
6598 0823 3611
Giải sáu 608 961 594
Giải bảy 81 31 85 93
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 6 8
1 1 9
2 3 5 7 8
3 1 5 6
4 4 6
5 0 1 8
6 1 2 8 9
7 6
8 1 5
9 0 3 4 8

Loto

Đuôi

5 9 0
1 3 5 6 8 1
6 2
2 9 3
4 9 4
2 3 8 5
0 3 4 7 6
2 7
0 2 5 6 9 8
1 6 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 16/10/2021

Đặc biệt 66067
Giải nhất 51010
Giải nhì 58163 24893
Giải ba 22086 11007 59027
44020 89643 23923
Giải tư 3823 4029 6037 8722
Giải năm 4597 2086 4262
6785 2981 0394
Giải sáu 970 084 208
Giải bảy 56 38 14 07

Đầu

Loto

0 7 7 8
1 0 4
2 0 2 3 3 7 9
3 7 8
4 3
5 6
6 2 3 7
7 0
8 1 4 5 6 6
9 3 4 7

Loto

Đuôi

1 2 7 0
8 1
2 6 2
2 2 4 6 9 3
1 8 9 4
8 5
5 8 8 6
0 0 2 3 6 9 7
0 3 8
2 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 09/10/2021

Đặc biệt 31156
Giải nhất 70905
Giải nhì 52422 68986
Giải ba 95981 27557 61315
00056 79187 64291
Giải tư 4207 4639 7518 3207
Giải năm 6514 8442 4642
1514 5220 7211
Giải sáu 341 184 364
Giải bảy 33 92 39 01
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 5 7 7
1 1 4 4 5 8
2 0 2
3 3 9 9
4 1 2 2
5 6 6 7
6 4
7  
8 1 4 6 7
9 1 2

Loto

Đuôi

2 0
0 1 4 8 9 1
2 4 4 9 2
3 3
1 1 6 8 4
0 1 5
5 5 8 6
0 0 5 8 7
1 8
3 3 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 02/10/2021

Đặc biệt 37377
Giải nhất 21288
Giải nhì 46261 00079
Giải ba 66998 36915 98030
41584 52824 42926
Giải tư 2434 0327 9138 3444
Giải năm 5450 1412 9468
0875 8001 6321
Giải sáu 887 703 045
Giải bảy 31 78 63 55
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 3
1 2 5
2 1 4 6 7
3 0 1 4 8
4 4 5
5 0 5
6 1 3 8
7 5 7 8 9
8 4 7 8
9 8

Loto

Đuôi

3 5 0
0 2 3 6 1
1 2
0 6 3
2 3 4 8 4
1 4 5 7 5
2 6
2 7 8 7
3 6 7 8 9 8
7 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 25/09/2021

Đặc biệt 92408
Giải nhất 91545
Giải nhì 83667 10074
Giải ba 24894 91092 90506
11587 03675 28811
Giải tư 1134 8263 7597 0123
Giải năm 2562 9892 0143
7177 9148 5373
Giải sáu 341 495 952
Giải bảy 71 35 97 83
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 6 8
1 1
2 3
3 4 5
4 1 3 5 8
5 2
6 2 3 7
7 1 3 4 5 7
8 3 7
9 2 2 4 5 7 7

Loto

Đuôi

  0
1 4 7 1
5 6 9 9 2
2 4 6 7 8 3
3 7 9 4
3 4 7 9 5
0 6
6 7 8 9 9 7
0 4 8
  9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 18/09/2021

Đặc biệt 93901
Giải nhất 29743
Giải nhì 74749 24114
Giải ba 11745 24603 47552
26902 02551 09078
Giải tư 2410 5244 7589 6247
Giải năm 6371 5447 7365
6465 3567 7674
Giải sáu 783 359 506
Giải bảy 36 83 39 17
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 2 3 6
1 0 4 7
2  
3 6 9
4 3 4 5 7 7 9
5 1 2 9
6 5 5 7
7 1 4 8
8 3 3 9
9  

Loto

Đuôi

1 0
0 5 7 1
0 5 2
0 4 8 8 3
1 4 7 4
4 6 6 5
0 3 6
1 4 4 6 7
7 8
3 4 5 8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 11/09/2021

Đặc biệt 26654
Giải nhất 20585
Giải nhì 51339 80495
Giải ba 73145 54425 13470
95180 51294 10392
Giải tư 6147 1153 8442 6773
Giải năm 8484 0277 8909
5947 1763 3538
Giải sáu 496 219 658
Giải bảy 13 51 11 19
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 9
1 1 3 9 9
2 5
3 8 9
4 2 5 7 7
5 1 3 4 8
6 3
7 0 3 7
8 0 4 5
9 2 4 5 6

Loto

Đuôi

7 8 0
1 5 1
4 9 2
1 5 6 7 3
5 8 9 4
2 4 8 9 5
9 6
4 4 7 7
3 5 8
0 1 1 3 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 04/09/2021

Đặc biệt 29855
Giải nhất 28539
Giải nhì 81656 35270
Giải ba 52786 21877 28766
80636 88321 37142
Giải tư 2287 8360 9211 3355
Giải năm 9497 6858 4094
1111 9263 1312
Giải sáu 945 111 675
Giải bảy 38 80 06 35
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 6
1 1 1 1 2
2 1
3 5 6 8 9
4 2 5
5 5 5 6 8
6 0 3 6
7 0 5 7
8 0 6 7
9 4 7

Loto

Đuôi

6 7 8 0
1 1 1 2 1
1 4 2
6 3
9 4
3 4 5 5 7 5
0 3 5 6 8 6
7 8 9 7
3 5 8
3 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 28/08/2021

Đặc biệt 50509
Giải nhất 96823
Giải nhì 95438 67362
Giải ba 06101 36817 08356
70684 30641 71561
Giải tư 0324 5817 5364 1563
Giải năm 5961 2931 2584
3068 2520 3384
Giải sáu 445 478 538
Giải bảy 30 80 98 74
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 9
1 7 7
2 0 3 4
3 0 1 8 8
4 1 5
5 6
6 1 1 2 3 4 8
7 4 8
8 0 4 4 4
9 8

Loto

Đuôi

2 3 8 0
0 3 4 6 6 1
6 2
2 6 3
2 6 7 8 8 8 4
4 5
5 6
1 1 7
3 3 6 7 9 8
0 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 21/08/2021

Đặc biệt 69157
Giải nhất 89294
Giải nhì 51019 96584
Giải ba 52114 87827 92136
62300 37014 45644
Giải tư 5615 3946 4778 3864
Giải năm 4147 8240 1391
7612 4479 7932
Giải sáu 103 601 674
Giải bảy 56 41 12 28
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 1 3
1 2 2 4 4 5 9
2 7 8
3 2 6
4 0 1 4 6 7
5 6 7
6 4
7 4 8 9
8 4
9 1 4

Loto

Đuôi

0 4 0
0 4 9 1
1 1 3 2
0 3
1 1 4 6 7 8 9 4
1 5
3 4 5 6
2 4 5 7
2 7 8
1 7 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 14/08/2021

Đặc biệt 55853
Giải nhất 83841
Giải nhì 91798 15446
Giải ba 61891 67201 07537
98419 62103 36716
Giải tư 9010 2491 0342 9586
Giải năm 5045 8636 9120
3683 4955 0222
Giải sáu 967 940 293
Giải bảy 57 00 86 94
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 1 3
1 0 6 9
2 0 2
3 6 7
4 0 1 2 5 6
5 3 5 7
6 7
7  
8 3 6 6
9 1 1 3 4 8

Loto

Đuôi

0 1 2 4 0
0 4 9 9 1
2 4 2
0 5 8 9 3
9 4
4 5 5
1 3 4 8 8 6
3 5 6 7
9 8
1 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 07/08/2021

Đặc biệt 49634
Giải nhất 05277
Giải nhì 85220 92179
Giải ba 26820 09896 33657
22163 72117 40086
Giải tư 9033 7307 4692 8894
Giải năm 3831 6721 8318
0825 0517 9299
Giải sáu 900 800 620
Giải bảy 82 93 75 84
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 0 7
1 7 7 8
2 0 0 0 1 5
3 1 3 4
4  
5 7
6 3
7 5 7 9
8 2 4 6
9 2 3 4 6 9

Loto

Đuôi

0 0 2 2 2 0
2 3 1
8 9 2
3 6 9 3
3 8 9 4
2 7 5
8 9 6
0 1 1 5 7 7
1 8
7 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 31/07/2021

Đặc biệt 62914
Giải nhất 46071
Giải nhì 98980 95741
Giải ba 26539 31784 96085
46547 71258 97111
Giải tư 6982 5615 1519 2688
Giải năm 9506 8130 3488
5421 3537 7014
Giải sáu 575 826 238
Giải bảy 27 66 82 96
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 6
1 1 4 4 5 9
2 1 6 7
3 0 7 8 9
4 1 7
5 8
6 6
7 1 5
8 0 2 2 4 5 8 8
9 6

Loto

Đuôi

3 8 0
1 2 4 7 1
8 8 2
  3
1 1 8 4
1 7 8 5
0 2 6 9 6
2 3 4 7
3 5 8 8 8
1 3 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 24/07/2021

Đặc biệt 77196
Giải nhất 11985
Giải nhì 46835 63116
Giải ba 72908 80575 20455
08599 26875 04148
Giải tư 2663 9444 7017 7483
Giải năm 3469 5539 9297
1063 5802 7411
Giải sáu 400 645 796
Giải bảy 92 22 19 60
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 2 8
1 1 6 7 9
2 2
3 5 9
4 4 5 8
5 5
6 0 3 3 9
7 5 5
8 3 5
9 2 6 6 7 9

Loto

Đuôi

0 6 0
1 1
0 2 9 2
6 6 8 3
4 4
3 4 5 7 7 8 5
1 9 9 6
1 9 7
0 4 8
1 3 6 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 17/07/2021

Đặc biệt 05779
Giải nhất 35146
Giải nhì 93053 30465
Giải ba 22130 43749 21938
20267 06235 01548
Giải tư 3748 1336 5786 0202
Giải năm 3747 0770 4742
3844 5947 2346
Giải sáu 418 044 997
Giải bảy 90 99 10 19
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2
1 0 8 9
2  
3 0 5 6 8
4 2 4 4 6 6 7 7 8 8 9
5 3
6 5 7
7 0 9
8 6
9 0 7 9

Loto

Đuôi

1 3 7 9 0
  1
0 4 2
5 3
4 4 4
3 6 5
3 4 4 8 6
4 4 6 9 7
1 3 4 4 8
1 4 7 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 10/07/2021

Đặc biệt 53594
Giải nhất 70702
Giải nhì 37185 39408
Giải ba 21360 15291 34684
57317 72805 12733
Giải tư 2932 1210 6765 0134
Giải năm 7038 1008 5935
1279 4745 7615
Giải sáu 569 791 796
Giải bảy 23 75 95 62
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 5 8 8
1 0 5 7
2 3
3 2 3 4 5 8
4 5
5  
6 0 2 5 9
7 5 9
8 4 5
9 1 1 4 5 6

Loto

Đuôi

1 6 0
9 9 1
0 3 6 2
2 3 3
3 8 9 4
0 1 3 4 6 7 8 9 5
9 6
1 7
0 0 3 8
6 7 9

Kết quả XSMB thứ 7 hôm nay - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 7 hàng tuần, - KQXSMB thứ 7 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xoso.wap.vn cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại KQXSMB ngay hôm nay.

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, tk cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :xosowapvn123@gmail.com
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo