XSMB - SXMB - XSTD - Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 24/10/2021

Đặc biệt 44417
Giải nhất 33926
Giải nhì 36042 14446
Giải ba 00607 38945 83370
05592 10320 41963
Giải tư 1191 7465 0224 4762
Giải năm 9660 9802 5921
0674 3624 5013
Giải sáu 828 294 558
Giải bảy 52 97 53 58
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 7
1 3 7
2 0 1 4 4 6 8
3  
4 2 5 6
5 2 3 8 8
6 0 2 3 5
7 0 4
8  
9 1 2 4 7

Loto

Đuôi

2 6 7 0
2 9 1
0 4 5 6 9 2
1 5 6 3
2 2 7 9 4
4 6 5
2 4 6
0 1 9 7
2 5 5 8
  9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 17/10/2021

Đặc biệt 24640
Giải nhất 45261
Giải nhì 28113 58334
Giải ba 67474 16929 59008
69755 58832 99823
Giải tư 4593 1833 4313 1612
Giải năm 5822 2237 7310
9461 9056 4393
Giải sáu 518 407 906
Giải bảy 23 78 70 15

Đầu

Loto

0 6 7 8
1 0 2 3 3 5 8
2 2 3 3 9
3 2 3 4 7
4 0
5 5 6
6 1 1
7 0 4 8
8  
9 3 3

Loto

Đuôi

1 4 7 0
6 6 1
1 2 3 2
1 1 2 2 3 9 9 3
3 7 4
1 5 5
0 5 6
0 3 7
0 1 7 8
2 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 10/10/2021

Đặc biệt 06085
Giải nhất 88649
Giải nhì 10842 18830
Giải ba 01269 23827 76813
31338 07958 49024
Giải tư 4671 1897 4473 0285
Giải năm 2069 7935 5161
9047 0316 3202
Giải sáu 246 585 284
Giải bảy 48 34 93 42
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2
1 3 6
2 4 7
3 0 4 5 8
4 2 2 6 7 8 9
5 8
6 1 9 9
7 1 3
8 4 5 5 5
9 3 7

Loto

Đuôi

3 0
6 7 1
0 4 4 2
1 7 9 3
2 3 8 4
3 8 8 8 5
1 4 6
2 4 9 7
3 4 5 8
4 6 6 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 03/10/2021

Đặc biệt 20681
Giải nhất 02104
Giải nhì 37357 93752
Giải ba 55304 60330 34160
60027 20063 00404
Giải tư 1190 5537 1993 7472
Giải năm 1935 5535 0728
4564 7842 7533
Giải sáu 528 376 079
Giải bảy 60 16 56 83
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 4 4 4
1 6
2 7 8 8
3 0 3 5 5 7
4 2
5 2 6 7
6 0 0 3 4
7 2 6 9
8 1 3
9 0 3

Loto

Đuôi

3 6 6 9 0
8 1
4 5 7 2
3 6 8 9 3
0 0 0 6 4
3 3 5
1 5 7 6
2 3 5 7
2 2 8
7 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 26/09/2021

Đặc biệt 21694
Giải nhất 58074
Giải nhì 30674 87398
Giải ba 68622 50815 13530
38874 20194 54775
Giải tư 3534 1774 0561 4699
Giải năm 4005 7905 2707
5383 1660 5393
Giải sáu 434 727 472
Giải bảy 79 05 15 27
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 5 5 5 7
1 5 5
2 2 7 7
3 0 4 4
4  
5  
6 0 1
7 2 4 4 4 4 5 9
8 3
9 3 4 4 8 9

Loto

Đuôi

3 6 0
6 1
2 7 2
8 9 3
3 3 7 7 7 7 9 9 4
0 0 0 1 1 7 5
  6
0 2 2 7
9 8
7 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 19/09/2021

Đặc biệt 45957
Giải nhất 46590
Giải nhì 96670 98212
Giải ba 61428 04665 16136
67569 58371 64581
Giải tư 2819 9818 9180 2878
Giải năm 3041 7099 3203
1269 0117 1209
Giải sáu 618 301 042
Giải bảy 32 56 00 04
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 1 3 4 9
1 2 7 8 8 9
2 8
3 2 6
4 1 2
5 6 7
6 5 9 9
7 0 1 8
8 0 1
9 0 9

Loto

Đuôi

0 7 8 9 0
0 4 7 8 1
1 3 4 2
0 3
0 4
6 5
3 5 6
1 5 7
1 1 2 7 8
0 1 6 6 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 12/09/2021

Đặc biệt 23349
Giải nhất 65096
Giải nhì 37636 14585
Giải ba 82711 01984 10108
63761 80426 18098
Giải tư 8650 6413 3653 9598
Giải năm 0444 1083 4230
5098 5783 5883
Giải sáu 265 113 308
Giải bảy 51 73 00 47
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 8 8
1 1 3 3
2 6
3 0 6
4 4 7 9
5 0 1 3
6 1 5
7 3
8 3 3 3 4 5
9 6 8 8 8

Loto

Đuôi

0 3 5 0
1 5 6 1
  2
1 1 5 7 8 8 8 3
4 8 4
6 8 5
2 3 9 6
4 7
0 0 9 9 9 8
4 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 05/09/2021

Đặc biệt 17061
Giải nhất 06266
Giải nhì 07805 99731
Giải ba 35197 62447 38742
44270 91965 85395
Giải tư 7408 5283 5353 8189
Giải năm 2833 0651 5006
2480 9391 7041
Giải sáu 810 437 976
Giải bảy 10 21 51 11
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 5 6 8
1 0 0 1
2 1
3 1 3 7
4 1 2 7
5 1 1 3
6 1 5 6
7 0 6
8 0 3 9
9 1 5 7

Loto

Đuôi

1 1 7 8 0
1 2 3 4 5 5 6 9 1
4 2
3 5 8 3
  4
0 6 9 5
0 6 7 6
3 4 9 7
0 8
8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 29/08/2021

Đặc biệt 58755
Giải nhất 35778
Giải nhì 57087 16260
Giải ba 65463 02056 08406
09798 73043 82720
Giải tư 8967 8810 6297 6525
Giải năm 0262 3171 1911
9537 4409 2723
Giải sáu 263 935 524
Giải bảy 67 96 20 81
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 6 9
1 0 1
2 0 0 3 4 5
3 5 7
4 3
5 5 6
6 0 2 3 3 7 7
7 1 8
8 1 7
9 6 7 8

Loto

Đuôi

1 2 2 6 0
1 7 8 1
6 2
2 4 6 6 3
2 4
2 3 5 5
0 5 9 6
3 6 6 8 9 7
7 9 8
0 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 22/08/2021

Đặc biệt 98711
Giải nhất 17016
Giải nhì 84610 57897
Giải ba 64837 56675 31785
37772 52792 09406
Giải tư 6559 5930 8597 1411
Giải năm 8162 7128 8506
0135 9901 1234
Giải sáu 990 669 518
Giải bảy 70 66 63 83
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 6 6
1 0 1 1 6 8
2 8
3 0 4 5 7
4  
5 9
6 2 3 6 9
7 0 2 5
8 3 5
9 0 2 7 7

Loto

Đuôi

1 3 7 9 0
0 1 1 1
6 7 9 2
6 8 3
3 4
3 7 8 5
0 0 1 6 6
3 9 9 7
1 2 8
5 6 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 15/08/2021

Đặc biệt 73497
Giải nhất 42299
Giải nhì 27270 47998
Giải ba 47667 04102 16657
13993 48963 75245
Giải tư 0915 7761 2804 1670
Giải năm 1199 8641 6169
4394 6690 6261
Giải sáu 078 311 921
Giải bảy 18 36 24 29
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 4
1 1 5 8
2 1 4 9
3 6
4 1 5
5 7
6 1 1 3 7 9
7 0 0 8
8  
9 0 3 4 7 8 9 9

Loto

Đuôi

7 7 9 0
1 2 4 6 6 1
0 2
6 9 3
0 2 9 4
1 4 5
3 6
5 6 9 7
1 7 9 8
2 6 9 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 08/08/2021

Đặc biệt 38115
Giải nhất 97733
Giải nhì 21143 52941
Giải ba 12914 26998 10224
63551 85741 77963
Giải tư 7663 1599 9528 3603
Giải năm 6707 5085 3629
5755 2682 1939
Giải sáu 455 297 980
Giải bảy 85 67 16 92
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 3 7
1 4 5 6
2 4 8 9
3 3 9
4 1 1 3
5 1 5 5
6 3 3 7
7  
8 0 2 5 5
9 2 7 8 9

Loto

Đuôi

8 0
4 4 5 1
8 9 2
0 3 4 6 6 3
1 2 4
1 5 5 8 8 5
1 6
0 6 9 7
2 9 8
2 3 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 01/08/2021

Đặc biệt 88081
Giải nhất 34286
Giải nhì 12650 78390
Giải ba 65925 29421 79263
20662 91370 06502
Giải tư 5515 5202 8485 5405
Giải năm 4259 6115 5263
9048 8120 9098
Giải sáu 899 010 422
Giải bảy 26 31 33 02
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 2 2 5
1 0 5 5
2 0 1 2 5 6
3 1 3
4 8
5 0 9
6 2 3 3
7 0
8 1 5 6
9 0 8 9

Loto

Đuôi

1 2 5 7 9 0
2 3 8 1
0 0 0 2 6 2
3 6 6 3
  4
0 1 1 2 8 5
2 8 6
  7
4 9 8
5 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 25/07/2021

Đặc biệt 82380
Giải nhất 30971
Giải nhì 01356 85942
Giải ba 16180 06396 61456
95973 05699 72114
Giải tư 8352 8556 2395 5143
Giải năm 4652 5305 3009
0694 5573 6234
Giải sáu 508 259 535
Giải bảy 03 98 25 19
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 3 5 8 9
1 4 9
2 5
3 4 5
4 2 3
5 2 2 6 6 6 9
6  
7 1 3 3
8 0 0
9 4 5 6 8 9

Loto

Đuôi

8 8 0
7 1
4 5 5 2
0 4 7 7 3
1 3 9 4
0 2 3 9 5
5 5 5 9 6
  7
0 9 8
0 1 5 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 18/07/2021

Đặc biệt 32872
Giải nhất 95067
Giải nhì 80303 82293
Giải ba 80388 37573 24229
68911 52203 77221
Giải tư 0612 8207 1644 1744
Giải năm 5925 3344 9075
3042 2480 3368
Giải sáu 156 903 030
Giải bảy 64 08 83 02
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 3 3 3 7 8
1 1 2
2 1 5 9
3 0
4 2 4 4 4
5 6
6 4 7 8
7 2 3 5
8 0 3 8
9 3

Loto

Đuôi

3 8 0
1 2 1
0 1 4 7 2
0 0 0 7 8 9 3
4 4 4 6 4
2 7 5
5 6
0 6 7
0 6 8 8
2 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 11/07/2021

Đặc biệt 38294
Giải nhất 91851
Giải nhì 93404 79438
Giải ba 49821 18755 18535
76955 38763 07385
Giải tư 9056 2994 5320 7541
Giải năm 6677 8540 7807
6901 5169 3598
Giải sáu 285 607 442
Giải bảy 83 62 33 49
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 4 7 7
1  
2 0 1
3 3 5 8
4 0 1 2 9
5 1 5 5 6
6 2 3 9
7 7
8 3 5 5
9 4 4 8

Loto

Đuôi

2 4 0
0 2 4 5 1
4 6 2
3 6 8 3
0 9 9 4
3 5 5 8 8 5
5 6
0 0 7 7
3 9 8
4 6 9

Kết quả XSMB thứ cn hôm nay - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ cn hàng tuần, - KQXSMB thứ cn được tổ chức mở quay thưởng vào thứ cn hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xoso.wap.vn cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại KQXSMB ngay hôm nay.

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, tk cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :xosowapvn123@gmail.com
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo