XSMB - SXMB - XSTD - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 26/10/2021

Đặc biệt 75309
Giải nhất 29545
Giải nhì 67316 50608
Giải ba 06077 38587 54199
15606 18930 14980
Giải tư 8239 0619 3804 6025
Giải năm 1719 2313 6699
5523 1954 6972
Giải sáu 582 542 501
Giải bảy 50 61 83 91
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 4 6 8 9
1 3 6 9 9
2 3 5
3 0 9
4 2 5
5 0 4
6 1
7 2 7
8 0 2 3 7
9 1 9 9

Loto

Đuôi

3 5 8 0
0 6 9 1
4 7 8 2
1 2 8 3
0 5 4
2 4 5
0 1 6
7 8 7
0 8
0 1 1 3 9 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 19/10/2021

Đặc biệt 86847
Giải nhất 67039
Giải nhì 11804 30501
Giải ba 17762 21068 71626
80934 72550 58345
Giải tư 4230 5354 7655 4600
Giải năm 3012 7903 4093
4880 0723 5191
Giải sáu 824 718 423
Giải bảy 67 42 89 98

Đầu

Loto

0 0 1 3 4
1 2 8
2 3 3 4 6
3 0 4 9
4 2 5 7
5 0 4 5
6 2 7 8
7  
8 0 9
9 1 3 8

Loto

Đuôi

0 3 5 8 0
0 9 1
1 4 6 2
0 2 2 9 3
0 2 3 5 4
4 5 5
2 6
4 6 7
1 6 9 8
3 8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 12/10/2021

Đặc biệt 05618
Giải nhất 73209
Giải nhì 47494 05368
Giải ba 46758 46707 32222
24995 44326 85162
Giải tư 3826 2625 5000 9607
Giải năm 2166 6490 7920
4986 4950 0247
Giải sáu 364 768 934
Giải bảy 81 97 48 88
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 7 7 9
1 8
2 0 2 5 6 6
3 4
4 7 8
5 0 8
6 2 4 6 8 8
7  
8 1 6 8
9 0 4 5 7

Loto

Đuôi

0 2 5 9 0
8 1
2 6 2
  3
3 6 9 4
2 9 5
2 2 6 8 6
0 0 4 9 7
1 4 5 6 6 8 8
0 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 05/10/2021

Đặc biệt 73967
Giải nhất 77123
Giải nhì 05811 34359
Giải ba 06377 13913 84309
93756 58430 52449
Giải tư 4377 1609 5971 5508
Giải năm 5445 7122 9723
7370 2023 9796
Giải sáu 493 161 849
Giải bảy 87 98 07 56
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 7 8 9 9
1 1 3
2 2 3 3 3
3 0
4 5 9 9
5 6 6 9
6 1 7
7 0 1 7 7
8 7
9 3 6 8

Loto

Đuôi

3 7 0
1 6 7 1
2 2
1 2 2 2 9 3
  4
4 5
5 5 9 6
0 6 7 7 8 7
0 9 8
0 0 4 4 5 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 28/09/2021

Đặc biệt 03234
Giải nhất 84484
Giải nhì 90665 27193
Giải ba 84025 36607 88411
17783 68780 93121
Giải tư 0174 1668 1547 4223
Giải năm 1963 1853 8859
3026 5672 2473
Giải sáu 279 161 216
Giải bảy 22 01 15 63
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 7
1 1 5 6
2 1 2 3 5 6
3 4
4 7
5 3 9
6 1 3 3 5 8
7 2 3 4 9
8 0 3 4
9 3

Loto

Đuôi

8 0
0 1 2 6 1
2 7 2
2 5 6 6 7 8 9 3
3 7 8 4
1 2 6 5
1 2 6
0 4 7
6 8
5 7 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 21/09/2021

Đặc biệt 16083
Giải nhất 88718
Giải nhì 35830 21024
Giải ba 28362 42642 95525
13345 87483 89228
Giải tư 6183 4094 4091 2619
Giải năm 5877 4901 3912
9172 1608 9055
Giải sáu 013 061 667
Giải bảy 84 29 72 36
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 8
1 2 3 8 9
2 4 5 8 9
3 0 6
4 2 5
5 5
6 1 2 7
7 2 2 7
8 3 3 3 4
9 1 4

Loto

Đuôi

3 0
0 6 9 1
1 4 6 7 7 2
1 8 8 8 3
2 8 9 4
2 4 5 5
3 6
6 7 7
0 1 2 8
1 2 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 14/09/2021

Đặc biệt 32159
Giải nhất 81460
Giải nhì 01050 23826
Giải ba 50064 32174 32284
79576 35652 46767
Giải tư 2910 5131 4210 3314
Giải năm 3955 0979 1384
0082 7704 8538
Giải sáu 921 400 284
Giải bảy 08 71 52 49
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 4 8
1 0 0 4
2 1 6
3 1 8
4 9
5 0 2 2 5 9
6 0 4 7
7 1 4 6 9
8 2 4 4 4
9  

Loto

Đuôi

0 1 1 5 6 0
2 3 7 1
5 5 8 2
  3
0 1 6 7 8 8 8 4
5 5
2 7 6
6 7
0 3 8
4 5 7 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 07/09/2021

Đặc biệt 10765
Giải nhất 61705
Giải nhì 04965 95940
Giải ba 78027 81976 45092
54037 69856 05269
Giải tư 8236 3319 1375 3908
Giải năm 0025 8622 3484
7341 7235 5501
Giải sáu 367 568 645
Giải bảy 15 70 04 68
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 4 5 8
1 5 9
2 2 5 7
3 5 6 7
4 0 1 5
5 6
6 5 5 7 8 8 9
7 0 5 6
8 4
9 2

Loto

Đuôi

4 7 0
0 4 1
2 9 2
  3
0 8 4
0 1 2 3 4 6 6 7 5
3 5 7 6
2 3 6 7
0 6 6 8
1 6 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 31/08/2021

Đặc biệt 49620
Giải nhất 58109
Giải nhì 65030 17633
Giải ba 39935 68764 93760
68586 87529 67680
Giải tư 0673 1952 7711 4450
Giải năm 8492 8070 6657
3594 8893 5537
Giải sáu 597 440 566
Giải bảy 96 45 24 55
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 9
1 1
2 0 4 9
3 0 3 5 7
4 0 5
5 0 2 5 7
6 0 4 6
7 0 3
8 0 6
9 2 3 4 6 7

Loto

Đuôi

2 3 4 5 6 7 8 0
1 1
5 9 2
3 7 9 3
2 6 9 4
3 4 5 5
6 8 9 6
3 5 9 7
  8
0 2 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 24/08/2021

Đặc biệt 58389
Giải nhất 98560
Giải nhì 19948 41318
Giải ba 20418 18891 31681
79614 23958 03193
Giải tư 8202 5651 6217 4457
Giải năm 5499 9310 2445
8227 7504 9870
Giải sáu 186 669 660
Giải bảy 11 46 65 24
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 4
1 0 1 4 7 8 8
2 4 7
3  
4 5 6 8
5 1 7 8
6 0 0 5 9
7 0
8 1 6 9
9 1 3 9

Loto

Đuôi

1 6 6 7 0
1 5 8 9 1
0 2
9 3
0 1 2 4
4 6 5
4 8 6
1 2 5 7
1 1 4 5 8
6 8 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 17/08/2021

Đặc biệt 68162
Giải nhất 90375
Giải nhì 42140 94491
Giải ba 18004 38721 71506
82372 84135 39909
Giải tư 1286 5954 8224 7563
Giải năm 3241 4669 4702
3226 8746 8089
Giải sáu 102 436 157
Giải bảy 02 97 95 73
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 2 2 4 6 9
1  
2 1 4 6
3 5 6
4 0 1 6
5 4 7
6 2 3 9
7 2 3 5
8 6 9
9 1 5 7

Loto

Đuôi

4 0
2 4 9 1
0 0 0 6 7 2
6 7 3
0 2 5 4
3 7 9 5
0 2 3 4 8 6
5 9 7
  8
0 6 8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 10/08/2021

Đặc biệt 29771
Giải nhất 53969
Giải nhì 77104 40388
Giải ba 29591 38103 79150
98295 79557 46859
Giải tư 6934 8036 2353 5401
Giải năm 3501 8182 6388
3915 0830 3866
Giải sáu 185 926 390
Giải bảy 46 51 75 89
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 1 3 4
1 5
2 6
3 0 4 6
4 6
5 0 1 3 7 9
6 6 9
7 1 5
8 2 5 8 8 9
9 0 1 5

Loto

Đuôi

3 5 9 0
0 0 5 7 9 1
8 2
0 5 3
0 3 4
1 7 8 9 5
2 3 4 6 6
5 7
8 8 8
5 6 8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 03/08/2021

Đặc biệt 10004
Giải nhất 11355
Giải nhì 59096 48107
Giải ba 92669 83783 21445
04439 83220 17396
Giải tư 6205 4183 7593 2181
Giải năm 6375 0632 1913
6866 5399 0180
Giải sáu 501 431 945
Giải bảy 42 13 61 53
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 4 5 7
1 3 3
2 0
3 1 2 9
4 2 5 5
5 3 5
6 1 6 9
7 5
8 0 1 3 3
9 3 6 6 9

Loto

Đuôi

2 8 0
0 3 6 8 1
3 4 2
1 1 5 8 8 9 3
0 4
0 4 4 5 7 5
6 9 9 6
0 7
  8
3 6 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 27/07/2021

Đặc biệt 52371
Giải nhất 21944
Giải nhì 45782 12508
Giải ba 65935 63625 38577
86296 19864 47787
Giải tư 1667 2686 0829 5077
Giải năm 9403 9753 8698
5855 5174 7897
Giải sáu 463 186 684
Giải bảy 92 96 02 07
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 2 3 7 8
1  
2 5 9
3 5
4 4
5 3 5
6 3 4 7
7 1 4 7 7
8 2 4 6 6 7
9 2 6 6 7 8

Loto

Đuôi

  0
7 1
0 8 9 2
0 5 6 3
4 6 7 8 4
2 3 5 5
8 8 9 9 6
0 6 7 7 8 9 7
0 9 8
2 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 20/07/2021

Đặc biệt 23036
Giải nhất 59156
Giải nhì 31102 27668
Giải ba 76971 87417 61450
34172 55399 47582
Giải tư 2381 2922 5300 1681
Giải năm 4918 4680 7142
2437 9252 9138
Giải sáu 862 922 178
Giải bảy 45 55 81 73
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 0 2
1 7 8
2 2 2
3 6 7 8
4 2 5
5 0 2 5 6
6 2 8
7 1 2 3 8
8 0 1 1 1 2
9 9

Loto

Đuôi

0 5 8 0
7 8 8 8 1
0 2 2 4 5 6 7 8 2
7 3
  4
4 5 5
3 5 6
1 3 7
1 3 6 7 8
9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 13/07/2021

Đặc biệt 41507
Giải nhất 80075
Giải nhì 80201 95854
Giải ba 60990 28697 91135
55625 67048 09864
Giải tư 0394 1645 7130 5013
Giải năm 8293 6693 0406
8418 9161 7456
Giải sáu 836 794 989
Giải bảy 95 89 75 63
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585

Đầu

Loto

0 1 6 7
1 3 8
2 5
3 0 5 6
4 5 8
5 4 6
6 1 3 4
7 5 5
8 9 9
9 0 3 3 4 4 5 7

Loto

Đuôi

3 9 0
0 6 1
  2
1 6 9 9 3
5 6 9 9 4
2 3 4 7 7 9 5
0 3 5 6
0 9 7
1 4 8
8 8 9

Kết quả XSMB thứ 3 hôm nay - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 3 hàng tuần, - KQXSMB thứ 3 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xoso.wap.vn cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại KQXSMB ngay hôm nay.

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, tk cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :xosowapvn123@gmail.com
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo