XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 20/10/2021

Khánh Hòa

Đà Nẵng

Giải tám 85 77
Giải bảy 601 129
Giải sáu 8936
8182
5301
8080
5621
5889
Giải năm 3078 1702
Giải tư 15363
17848
13753
88479
61071
49033
11135
69271
56305
37045
81521
74206
89286
08260
Giải ba 72341
72696
04120
05783
Giải nhì 08245 52236
Giải nhất 62306 29415
đặc biệt 431308 125690
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Khánh Hòa

Đà Nẵng

0 1 1 6 8 2 5 6
1   5
2   0 1 1 9
3 3 5 6 6
4 1 5 8 5
5 3  
6 3 0
7 1 8 9 1 7
8 2 5 0 3 6 9
9 6 0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 13/10/2021

Khánh Hòa

Đà Nẵng

Giải tám 67 12
Giải bảy 928 895
Giải sáu 5449
6847
7378
2137
6164
5576
Giải năm 1469 0989
Giải tư 31623
22954
52003
40075
92255
81326
54096
64810
02237
69269
87294
90830
89053
99497
Giải ba 42640
90794
56942
54081
Giải nhì 34137 01049
Giải nhất 30849 35200
đặc biệt 963167 599126
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Khánh Hòa

Đà Nẵng

0 3 0
1   0 2
2 3 6 8 6
3 7 0 7 7
4 0 7 9 9 2 9
5 4 5 3
6 7 7 9 4 9
7 5 8 6
8   1 9
9 4 6 4 5 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 06/10/2021

Khánh Hòa

Đà Nẵng

Giải tám 58 38
Giải bảy 133 317
Giải sáu 5859
5715
8982
8821
4453
4728
Giải năm 6446 2235
Giải tư 44358
96933
26432
51574
60538
41267
34293
08698
13787
85187
47549
02303
48887
77760
Giải ba 03796
83281
76696
90480
Giải nhì 49607 12192
Giải nhất 70210 86077
đặc biệt 648362 452883
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Khánh Hòa

Đà Nẵng

0 7 3
1 0 5 7
2   1 8
3 2 3 3 8 5 8
4 6 9
5 8 8 9 3
6 2 7 0
7 4 7
8 1 2 0 3 7 7 7
9 3 6 2 6 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 29/09/2021

Khánh Hòa

Đà Nẵng

Giải tám 85 87
Giải bảy 269 513
Giải sáu 8617
2695
4515
3452
3848
0121
Giải năm 8637 8407
Giải tư 05205
92481
57690
74361
20438
02641
46052
04570
02047
77373
96343
20188
98788
73569
Giải ba 71373
81437
81039
66415
Giải nhì 14673 15419
Giải nhất 78450 98912
đặc biệt 682041 395548
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Khánh Hòa

Đà Nẵng

0 5 7
1 5 7 2 3 5 9
2   1
3 7 7 8 9
4 1 1 3 7 8 8
5 0 2 2
6 1 9 9
7 3 3 0 3
8 1 5 7 8 8
9 0 5  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 22/09/2021

Khánh Hòa

Đà Nẵng

Giải tám 40 71
Giải bảy 329 560
Giải sáu 5281
5169
3762
7779
0702
3141
Giải năm 9099 5716
Giải tư 03060
09446
25956
90577
11307
86989
68620
58762
52215
81222
27695
31627
12177
93902
Giải ba 86234
25382
50082
75087
Giải nhì 60825 31156
Giải nhất 97832 34097
đặc biệt 676117 241508
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Khánh Hòa

Đà Nẵng

0 7 2 2 8
1 7 5 6
2 0 5 9 2 7
3 2 4  
4 0 6 1
5 6 6
6 0 2 9 0 2
7 7 1 7 9
8 1 2 9 2 7
9 9 5 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 15/09/2021

Khánh Hòa

Đà Nẵng

Giải tám 19 42
Giải bảy 032 157
Giải sáu 0896
5241
5822
6156
4836
7117
Giải năm 5362 3319
Giải tư 41170
32821
48278
20431
70258
63270
89752
80678
58615
14705
02578
35058
74909
33747
Giải ba 09725
61303
61599
94764
Giải nhì 06409 63632
Giải nhất 50521 51311
đặc biệt 718896 488060
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Khánh Hòa

Đà Nẵng

0 3 9 5 9
1 9 1 5 7 9
2 1 1 2 5  
3 1 2 2 6
4 1 2 7
5 2 8 6 7 8
6 2 0 4
7 0 0 8 8 8
8    
9 6 6 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 08/09/2021

Khánh Hòa

Đà Nẵng

Giải tám 67 30
Giải bảy 581 990
Giải sáu 6242
7032
6379
6784
8601
2610
Giải năm 5822 9580
Giải tư 10517
83500
10468
11014
95396
72031
49267
49415
74214
23327
35379
42325
86014
95287
Giải ba 42968
11696
39038
09728
Giải nhì 91371 53862
Giải nhất 30126 95258
đặc biệt 783777 273968
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Khánh Hòa

Đà Nẵng

0 0 1
1 4 7 0 4 4 5
2 2 6 5 7 8
3 1 2 0 8
4 2  
5   8
6 7 7 8 8 2 8
7 1 7 9 9
8 1 0 4 7
9 6 6 0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 01/09/2021

Khánh Hòa

Đà Nẵng

Giải tám 91 70
Giải bảy 227 486
Giải sáu 0485
6655
8578
3014
2485
9768
Giải năm 7145 9922
Giải tư 77399
88417
93930
81251
85581
71710
84075
27710
20183
39270
00261
70139
37670
68827
Giải ba 61632
05611
98041
30913
Giải nhì 77080 45197
Giải nhất 07685 05641
đặc biệt 709547 784082
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Khánh Hòa

Đà Nẵng

0    
1 0 1 7 0 3 4
2 7 2 7
3 0 2 9
4 5 7 1 1
5 1 5  
6   1 8
7 5 8 0 0 0
8 0 1 5 5 2 3 5 6
9 1 9 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 25/08/2021

Đà Nẵng

Khánh Hòa

Giải tám 76 36
Giải bảy 273 898
Giải sáu 9956
4978
3757
2338
9100
0530
Giải năm 3014 9446
Giải tư 33393
60599
84373
80536
23236
26909
20630
58269
47110
84537
87056
27715
63376
17085
Giải ba 39112
12373
07607
60534
Giải nhì 99847 68210
Giải nhất 17125 02006
đặc biệt 437938 141201
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Đà Nẵng

Khánh Hòa

0 9 0 1 6 7
1 2 4 0 0 5
2 5  
3 0 6 6 8 0 4 6 7 8
4 7 6
5 6 7 6
6   9
7 3 3 3 6 8 6
8   5
9 3 9 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 18/08/2021

Khánh Hòa

Giải tám 31
Giải bảy 859
Giải sáu 7490
7287
4886
Giải năm 0788
Giải tư 48654
84533
34591
26473
33156
28563
11316
Giải ba 38958
42909
Giải nhì 79293
Giải nhất 43424
đặc biệt 925757
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Khánh Hòa

0 9
1 6
2 4
3 1 3
4  
5 4 6 7 8 9
6 3
7 3
8 6 7 8
9 0 1 3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 11/08/2021

Khánh Hòa

Đà Nẵng

Giải tám 76 43
Giải bảy 983 079
Giải sáu 9080
2612
5615
8960
1927
2056
Giải năm 5487 9545
Giải tư 55862
08810
10167
11029
35582
61260
82048
21277
12193
86274
57767
26349
92641
55665
Giải ba 69473
60121
54610
67890
Giải nhì 40356 08031
Giải nhất 39201 80384
đặc biệt 424362 720171
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Khánh Hòa

Đà Nẵng

0 1  
1 0 2 5 0
2 1 9 7
3   1
4 8 1 3 5 9
5 6 6
6 0 2 2 7 0 5 7
7 3 6 1 4 7 9
8 0 2 3 7 4
9   0 3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 21/07/2021

Khánh Hòa

Đà Nẵng

Giải tám 71 44
Giải bảy 887 159
Giải sáu 5719
1318
9472
0075
3787
1148
Giải năm 7003 5128
Giải tư 04545
53355
58806
42349
26348
37330
25402
06011
30234
45646
64224
86118
46666
09614
Giải ba 38489
67809
42050
75729
Giải nhì 45716 65246
Giải nhất 90874 58340
đặc biệt 610228 441683
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Khánh Hòa

Đà Nẵng

0 2 3 6 9  
1 6 8 9 1 4 8
2 8 4 8 9
3 0 4
4 5 8 9 0 4 6 6 8
5 5 0 9
6   6
7 1 2 4 5
8 7 9 3 7
9    

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT Ngày 14/07/2021

Khánh Hòa

Đà Nẵng

Giải tám 47 75
Giải bảy 241 334
Giải sáu 1398
4413
5203
0084
2535
3563
Giải năm 1750 8954
Giải tư 60217
66175
39913
50756
38214
19804
33011
50061
92038
07549
15801
16422
52156
70690
Giải ba 55030
08723
98248
66347
Giải nhì 76690 10520
Giải nhất 36337 16569
đặc biệt 486367 529373
Lấy kết quả xổ số Miền Trung : XSMT gửi 8585

Đầu

Khánh Hòa

Đà Nẵng

0 3 4 1
1 1 3 3 4 7  
2 3 0 2
3 0 7 4 5 8
4 1 7 7 8 9
5 0 6 4 6
6 7 1 3 9
7 5 3 5
8   4
9 0 8 0

Kết quả XSMT thứ 4 hôm nay - Kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần, - KQXSMT thứ 4 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xoso.wap.vn cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại KQXSMT ngay hôm nay.

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, tk cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :xosowapvn123@gmail.com
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo