XSMN - SXMN - Kết quả xổ số miền Nam thứ7

Dò vé số

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 24/03/2018

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

Giải tám 49 60 60 18
Giải bảy 042 663 567 226
Giải sáu 6671
8247
9581
6239
2013
2004
4085
2244
0208
2881
1197
6579
Giải năm 2878 0247 1258 1829
Giải tư 33191
27054
22660
54761
31630
35935
26755
06857
02872
16813
02751
39744
13561
09001
83076
27909
84288
83674
42563
36737
94825
05595
60419
75620
32126
47218
81953
50870
Giải ba 42882
32219
03970
85066
70972
26284
27465
52086
Giải nhì 11462 84816 46787 73037
Giải nhất 39121 01234 17056 15517
đặc biệt 311546 436211 339723 128612
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

0   1 4 8 9  
1 9 1 3 3 6   2 7 8 8 9
2 1   3 5 0 6 6 9
3 0 5 4 9 7 7
4 2 6 7 9 4 7 4  
5 4 5 1 7 6 8 3
6 0 1 2 0 1 3 6 0 3 7 5
7 1 8 0 2 2 4 6 0 9
8 1 2   4 5 7 8 1 6
9 1     5 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 17/03/2018

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

Giải tám 55 01 48 82
Giải bảy 997 707 868 530
Giải sáu 2343
2517
2034
4513
8685
9943
8698
6889
9986
8400
6489
1360
Giải năm 7394 0342 3757 6416
Giải tư 34436
26103
35442
47519
41804
00700
36775
60575
34577
81314
44948
85766
01118
46090
80364
67220
35675
63963
43896
33166
58036
52929
51176
00741
79034
87483
62345
99413
Giải ba 53656
61024
85791
12969
94981
93547
20722
30420
Giải nhì 70911 00400 73409 94827
Giải nhất 53352 34235 56608 42713
đặc biệt 920923 353471 066068 414986
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

0 0 3 4 0 1 7 8 9 0
1 1 7 9 3 4 8   3 3 6
2 3 4   0 0 2 7 9
3 4 6 5 6 0 4
4 2 3 2 3 8 7 8 1 5
5 2 5 6   7  
6   6 9 3 4 6 8 8 0
7 5 1 5 7 5 6
8   5 1 6 9 2 3 6 9
9 4 7 0 1 6 8  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 10/03/2018

Long An

Hồ Chí Minh

Hậu Giang

Bình Phước

Giải tám 28 66 91 03
Giải bảy 751 747 906 593
Giải sáu 7710
5583
9848
5869
1767
5638
4238
3117
8019
2300
7338
6756
Giải năm 8082 5705 4147 8637
Giải tư 75096
65163
52388
94452
53546
62600
33670
41542
81375
24256
49595
11481
62422
08361
91780
03101
43975
87146
40818
46226
71585
65651
98922
40531
52907
08967
44578
86978
Giải ba 95440
26474
04078
95966
61735
79460
45735
23534
Giải nhì 03237 16398 30418 00620
Giải nhất 06249 53123 44906 94733
đặc biệt 465282 229105 435467 498187
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Long An

Hồ Chí Minh

Hậu Giang

Bình Phước

0 0 5 5 1 6 6 0 3 7
1 0   7 8 8 9  
2 8 2 3 6 0 2
3 7 8 5 8 1 3 4 5 7 8
4 0 6 8 9 2 7 6 7  
5 1 2 6   1 6
6 3 1 6 6 7 9 0 7 7
7 0 4 5 8 5 8 8
8 2 2 3 8 1 0 5 7
9 6 5 8 1 3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 03/03/2018

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

Giải tám 94 35 76 59
Giải bảy 764 572 843 153
Giải sáu 0694
2156
1324
9422
2304
1777
8680
0393
4042
5608
4317
7694
Giải năm 0112 6670 8686 7450
Giải tư 29011
18767
75305
90439
99122
69306
32168
41629
92703
22200
22245
38418
34715
45863
40463
09294
45540
93139
19938
53133
04015
35942
57888
67976
36181
04067
09333
23212
Giải ba 37920
60112
72664
40028
44518
59530
66432
72247
Giải nhì 00771 49769 33943 46488
Giải nhất 30168 37442 58619 18660
đặc biệt 223365 228962 538468 045742
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

0 5 6 0 3 4   8
1 1 2 2 5 8 5 8 9 2 7
2 0 2 4 2 8 9    
3 9 5 0 3 8 9 2 3
4   2 5 0 2 3 3 2 2 7
5 6     0 3 9
6 4 5 7 8 8 2 3 4 9 3 8 0 7
7 1 0 2 7 6 6
8     0 6 1 8 8
9 4 4   3 4 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 24/02/2018

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

Giải tám 46 94 51 92
Giải bảy 031 338 791 458
Giải sáu 3822
4758
5469
8716
9679
0786
4112
6414
0083
1675
3652
2894
Giải năm 3491 3858 1190 6209
Giải tư 54569
33440
53231
31374
63530
19599
95256
95740
65886
97974
70894
35235
74024
88208
19213
84447
94092
01746
27259
51797
39315
91845
74858
25400
13028
76852
25337
08216
Giải ba 04363
58829
07393
72187
90515
95539
18983
07559
Giải nhì 26035 95192 85148 12703
Giải nhất 03230 80991 79346 97564
đặc biệt 106561 794393 800565 707763
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

0   8   0 3 9
1   6 2 3 4 5 5 6
2 2 9 4   8
3 0 0 1 1 5 5 8 9 7
4 0 6 0 6 6 7 8 5
5 6 8 8 1 9 2 2 8 8 9
6 1 3 9 9   5 3 4
7 4 4 9   5
8   6 6 7 3 3
9 1 9 1 2 3 3 4 4 0 1 2 7 2 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 17/02/2018

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

Giải tám 29 97 46 31
Giải bảy 868 629 702 839
Giải sáu 4185
2763
0312
1370
5626
8206
1538
0831
6403
8420
5400
4900
Giải năm 5057 4791 5468 8742
Giải tư 25632
55432
33028
05410
85858
07564
22531
90566
60147
27996
38620
34954
47761
37411
12532
03033
13407
42247
38970
57178
63604
23353
49042
63583
23530
23028
16917
77501
Giải ba 94205
62564
81984
06958
34064
90107
90109
71084
Giải nhì 58000 82306 53281 20938
Giải nhất 55070 20577 55876 12817
đặc biệt 620762 068586 401155 879038
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

0 0 5 6 6 2 3 4 7 7 0 0 1 9
1 0 2 1   7 7
2 8 9 0 6 9   0 8
3 1 2 2   1 2 3 8 0 1 8 8 9
4   7 6 7 2 2
5 7 8 4 8 5 3
6 2 3 4 4 8 1 6 4 8  
7 0 0 7 0 6 8  
8 5 4 6 1 3 4
9   1 6 7    

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 10/02/2018

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

Giải tám 44 62 76 32
Giải bảy 236 208 070 538
Giải sáu 4108
4143
7057
6537
5205
1985
4340
4636
4194
8956
8505
3512
Giải năm 6192 5032 2169 3801
Giải tư 45315
04815
69525
87276
07131
06778
04729
98374
18491
56834
63012
66863
55603
12266
04590
99150
76554
45474
79467
37524
49534
81067
33828
52648
10388
12072
14915
83300
Giải ba 46767
96559
11506
81040
50157
64922
69019
04802
Giải nhì 58144 42372 90875 96233
Giải nhất 44831 01753 73410 97125
đặc biệt 377323 985816 086719 070152
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

0 8 3 5 6 8   0 1 2 5
1 5 5 2 6 0 9 2 5 9
2 3 5 9   2 4 5 8
3 1 1 6 2 4 7 4 6 2 3 8
4 3 4 4 0 0 8
5 7 9 3 0 4 7 2 6
6 7 2 3 6 7 9 7
7 6 8 2 4 0 4 5 6 2
8   5   8
9 2 1 0 4  

Kết quả XSMN thứ 7 hôm nay - Kết quả xổ số Miền Nam thứ 7 hàng tuần, - KQXSMN thứ 7 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xoso.wap.vn cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại KQXSMN ngay hôm nay.

Vạn sự lành

Chủ Nhật25/03/2018, tức ngày 0902/2018 ÂL
Tức ngày BínhThìn, tháng ẤtMão, năm MậuTuất

Giờ Hoàng Đạo:
Dần (3h-5h) Tỵ (9h-11h) Dậu (17h-19h)
Thìn (7h-9h) Thân (15h-17h) Hợi (21h-23h)
Giờ Hắc Đạo:
Tý (23h-1h) Mão (5h-7h) Mùi (13h-15h)
Sửu (1h-3h) Ngọ (11h-13h) Tuất (19h-21h)
Hướng xuất hành: Đông,Tây Nam

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả Xổ Số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT
gửi
8585

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :xosowapvn123@gmail.com