XSMN - SXMN - Kết quả xổ số miền Nam thứ7

Dò vé số

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 20/01/2018

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

Giải tám 58 16 96 85
Giải bảy 861 842 287 525
Giải sáu 8847
9543
3544
6460
8746
1676
5911
6202
0031
2346
6781
4581
Giải năm 5429 9602 6445 3794
Giải tư 02543
00821
06933
58773
45648
60251
47121
08264
56485
62379
64402
13155
95920
78145
09336
18467
75971
97572
66091
00414
03183
23723
28744
33470
58618
61598
69856
65367
Giải ba 55053
20256
98621
71792
37343
55750
47620
97051
Giải nhì 85984 16465 72283 08776
Giải nhất 93407 36374 20389 49519
đặc biệt 287290 031091 122741 339924
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

0 7 2 2 2  
1   6 1 4 8 9
2 1 1 9 0 1   0 3 4 5
3 3   1 6  
4 3 3 4 7 8 2 5 6 1 3 5 4 6
5 1 3 6 8 5 0 1 6
6 1 0 4 5 7 7
7 3 4 6 9 1 2 0 6
8 4 5 3 3 7 9 1 1 5
9 0 1 2 1 6 4 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 13/01/2018

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

Giải tám 47 82 96 80
Giải bảy 991 549 020 921
Giải sáu 3978
8725
6029
9115
1239
0790
8948
5620
5594
2911
1879
0673
Giải năm 9969 1329 6652 5520
Giải tư 19162
66393
94516
76063
26654
71388
03383
64113
51576
54463
92473
16231
01989
35105
55584
56304
25821
51892
85690
75238
17382
39223
89410
70564
26623
02890
81651
97341
Giải ba 89213
87026
67623
32920
62162
22443
10004
99713
Giải nhì 88661 00201 95339 74410
Giải nhất 02819 67734 02889 73199
đặc biệt 850085 527008 509417 452573
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

0   1 5 8 4 4
1 3 6 9 3 5 7 0 0 1 3
2 5 6 9 0 3 9 0 0 1 0 1 3 3
3   1 4 9 8 9  
4 7 9 3 8 1
5 4   2 1
6 1 2 3 9 3 2 4
7 8 3 6   3 3 9
8 3 5 8 2 9 2 4 9 0
9 1 3 0 0 2 4 6 0 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 06/01/2018

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

Giải tám 52 96 80 05
Giải bảy 273 176 589 407
Giải sáu 6471
1805
7415
8242
3800
2535
8873
4961
3855
6057
9232
5009
Giải năm 8352 6423 2316 6360
Giải tư 94890
75845
72482
80745
77283
67616
62143
47266
13449
44905
31067
82005
05154
30640
27343
63776
55558
37195
30802
17137
80087
11062
42198
97995
59849
47465
79208
07934
Giải ba 80731
21628
70774
26121
32468
22340
23706
04100
Giải nhì 95782 58115 54612 09738
Giải nhất 96502 75870 71322 48774
đặc biệt 367405 405014 613081 749837
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

0 2 5 5 0 5 5 2 0 5 6 7 8 9
1 5 6 4 5 2 6  
2 8 1 3 2  
3 1 5 7 2 4 7 8
4 3 5 5 0 2 9 0 3 9
5 2 2 4 5 8 7
6   6 7 1 8 0 2 5
7 1 3 0 4 6 3 6 4
8 2 2 3   0 1 7 9  
9 0 6 5 5 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 30/12/2017

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

Giải tám 17 78 02 75
Giải bảy 243 456 072 040
Giải sáu 3734
4290
4788
5936
0959
9726
5103
2605
3604
2865
9053
4465
Giải năm 1072 3467 4636 0653
Giải tư 22911
36937
72974
73813
37853
55162
39778
21743
42808
91790
48061
85894
71527
65919
00065
49277
57708
45930
38508
45004
74480
59083
00144
70611
91675
78548
69424
92973
Giải ba 15257
15477
39516
86698
19888
61550
56901
27046
Giải nhì 42914 04941 79656 55876
Giải nhất 30633 09776 01467 42124
đặc biệt 648470 243203 817602 208872
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

0   3 8 2 2 3 4 4 5 8 8 1
1 1 3 4 7 6 9   1
2   6 7   4 4
3 3 4 7 6 0 6  
4 3 1 3   0 4 6 8
5 3 7 6 9 0 6 3 3
6 2 1 7 5 7 5 5
7 0 2 4 7 8 6 8 2 7 2 3 5 5 6
8 8   0 8 3
9 0 0 4 8    

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 23/12/2017

Hồ Chí Minh

Hậu Giang

Bình Phước

Long An

Giải tám 94 59 14 76
Giải bảy 352 808 315 446
Giải sáu 7227
3652
8478
3030
3326
3829
7015
4141
9600
7845
4532
2765
Giải năm 5151 9670 0713 7946
Giải tư 52681
02305
18789
20701
70522
53509
97876
25313
75808
93070
59184
84269
50675
97180
39990
65702
20820
24376
08044
82167
08317
95712
36030
74293
31545
10501
25969
93204
Giải ba 59052
66166
03850
95959
15578
70534
10747
47655
Giải nhì 86546 04786 53933 15397
Giải nhất 68300 68005 02918 84761
đặc biệt 483147 402449 107329 468484
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Hậu Giang

Bình Phước

Long An

0 0 1 5 9 5 8 8 0 2 1 4
1   3 3 4 5 5 7 8 2
2 2 7 6 9 0 9  
3   0 3 4 0 2
4 6 7 9 1 4 5 5 6 6 7
5 1 2 2 2 0 9 9   5
6 6 9 7 1 5 9
7 6 8 0 0 5 6 8 6
8 1 9 0 4 6   4
9 4   0 3 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 16/12/2017

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

Giải tám 58 56 64 20
Giải bảy 503 775 259 587
Giải sáu 8125
0632
4898
5860
0276
1382
3372
8277
3550
6100
2177
1738
Giải năm 1903 4027 3740 6967
Giải tư 33642
89480
67354
29401
34118
79992
59310
51901
96914
69931
74582
85063
66835
73975
59414
24827
67481
78891
77215
08480
00382
44404
21176
19505
78628
26040
94914
11905
Giải ba 53978
17981
57318
97442
69741
72102
52274
01287
Giải nhì 24589 10845 14461 80165
Giải nhất 66977 92684 33281 51519
đặc biệt 434130 100747 664187 166104
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

0 1 3 3 1 2 0 4 4 5 5
1 0 8 4 8 4 5 4 9
2 5 7 7 0 8
3 0 2 1 5   8
4 2 2 5 7 0 1 0
5 4 8 6 0 9  
6   0 3 1 4 5 7
7 7 8 5 5 6 2 7 4 6 7
8 0 1 9 2 2 4 0 1 1 2 7 7 7
9 2 8   1  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 09/12/2017

Hậu Giang

Bình Phước

Hồ Chí Minh

Long An

Giải tám 57 93 55 72
Giải bảy 575 920 856 488
Giải sáu 9673
7879
2864
4113
3429
9673
1741
5936
6201
1696
0067
5778
Giải năm 4073 4745 6520 5626
Giải tư 18964
85264
48976
51104
38367
04305
64240
67152
20541
21282
78651
45010
04936
88695
51994
29943
08230
55316
64676
83064
07518
66913
60404
79041
04914
35607
67412
67721
Giải ba 54142
01769
73352
15724
00567
01451
26750
03006
Giải nhì 25316 03015 61837 69666
Giải nhất 14832 51175 27790 29141
đặc biệt 760731 363940 364103 143479
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hậu Giang

Bình Phước

Hồ Chí Minh

Long An

0 4 5   1 3 4 6 7
1 6 0 3 5 6 8 2 3 4
2   0 4 9 0 1 6
3 1 2 6 0 6 7  
4 0 2 0 1 5 1 3 1 1
5 7 1 2 2 1 5 6 0
6 4 4 4 7 9   4 7 6 7
7 3 3 5 6 9 3 5 6 2 8 9
8   2   8
9   3 5 0 4 6

Kết quả XSMN thứ 7 hôm nay - Kết quả xổ số Miền Nam thứ 7 hàng tuần, - KQXSMN thứ 7 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xoso.wap.vn cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại KQXSMN ngay hôm nay.

Vạn sự lành

Thứ Tư24/01/2018, tức ngày 0812/2017 ÂL
Tức ngày BínhThìn, tháng QuýSửu, năm ĐinhDậu

Giờ Hoàng Đạo:
Dần (3h-5h) Tỵ (9h-11h) Dậu (17h-19h)
Thìn (7h-9h) Thân (15h-17h) Hợi (21h-23h)
Giờ Hắc Đạo:
Tý (23h-1h) Mão (5h-7h) Mùi (13h-15h)
Sửu (1h-3h) Ngọ (11h-13h) Tuất (19h-21h)
Hướng xuất hành: Đông,Tây Nam

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả Xổ Số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT
gửi
8585
Loading...

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :xosowapvn123@gmail.com