XSMN - SXMN - Kết quả xổ số miền Nam thứ7

Dò vé số

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 18/11/2017

Bình Phước

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Giải tám 82 93 28 71
Giải bảy 763 757 829 999
Giải sáu 4640
6162
6955
7642
9604
1678
6869
0587
7676
1803
0440
4244
Giải năm 9110 3033 9583 4101
Giải tư 72479
62000
11967
34673
75480
64471
75653
06563
09805
68271
23722
10807
51453
73025
86734
94621
46535
37356
01203
63035
41863
36066
68883
59616
04692
16735
43288
39018
Giải ba 79613
71882
17334
89952
77697
82946
28797
92100
Giải nhì 08503 66134 28875 02832
Giải nhất 71483 36537 33230 49279
đặc biệt 961761 015571 678289 284799
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Bình Phước

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

0 0 3 4 5 7 3 0 1 3
1 0 3     6 8
2   2 5 1 8 9  
3   3 4 4 7 0 4 5 5 2 5
4 0 2 6 0 4
5 3 5 2 3 7 6  
6 1 2 3 7 3 3 9 6
7 1 3 9 1 1 8 5 6 1 9
8 0 2 2 3   3 7 9 3 8
9   3 7 2 7 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 11/11/2017

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

Giải tám 23 58 70 01
Giải bảy 950 344 785 877
Giải sáu 4161
3018
6156
8067
4478
7551
6405
3476
9484
8130
3704
1157
Giải năm 1532 1260 1200 3855
Giải tư 99155
25823
62403
70213
39288
72200
96693
96550
58551
70045
14411
97766
79433
05570
27330
85200
22590
38411
40497
28123
83527
18151
62858
46794
96472
84639
88246
22084
Giải ba 29939
50052
80503
64753
22249
72215
84586
64300
Giải nhì 05333 49705 77321 75468
Giải nhất 31159 36691 00617 54972
đặc biệt 987028 030563 712585 083956
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

0 0 3 3 5 0 0 5 0 1 4
1 3 8 1 1 5 7  
2 3 3 8   1 3 7  
3 2 3 9 3 0 0 9
4   4 5 9 6
5 0 2 5 6 9 0 1 1 3 8   1 5 6 7 8
6 1 0 3 6 7   8
7   0 8 0 6 2 2 7
8 8   4 5 5 4 6
9 3 1 0 7 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 04/11/2017

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

Giải tám 33 92 86 70
Giải bảy 507 470 658 289
Giải sáu 5153
7554
2476
2325
8739
8793
5943
4090
5912
5074
9740
3581
Giải năm 3022 6020 8703 2954
Giải tư 25397
85736
95915
40335
66152
90191
45430
47427
32473
00538
41681
57209
40160
51533
63585
81153
23198
11764
27004
08165
22211
95297
27110
87811
33395
15136
63115
37145
Giải ba 76083
10853
40348
33427
44500
17892
52082
95560
Giải nhì 27098 63193 71368 34137
Giải nhất 23782 57389 08379 87126
đặc biệt 716606 581420 102962 242878
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

0 6 7 9 0 3 4  
1 5   1 2 0 1 5
2 2 0 0 5 7 7   6
3 0 3 5 6 3 8 9   6 7
4   8 3 0 5
5 2 3 3 4   3 8 4
6   0 2 4 5 8 0
7 6 0 3 9 0 4 8
8 2 3 1 9 5 6 1 2 9
9 1 7 8 2 3 3 0 2 8 5 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 28/10/2017

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

Giải tám 99 71 63 02
Giải bảy 476 341 818 322
Giải sáu 9444
1776
7685
3669
7805
6479
3721
5888
3903
5064
8064
2446
Giải năm 8215 1379 9407 1084
Giải tư 36253
95671
00545
42691
97861
82561
92797
24906
76618
89407
81066
53963
74944
76347
98811
60417
26878
35159
49739
30157
84650
18328
61813
59296
15252
30225
78485
17251
Giải ba 11308
85459
01743
73430
32586
66433
92341
92527
Giải nhì 35079 95666 47562 89607
Giải nhất 57145 81289 66620 54927
đặc biệt 226898 338632 561412 263059
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

0 8 5 6 7 3 7 2 7
1 5 8 1 2 7 8 3
2     0 1 2 5 7 7 8
3   0 2 3 9  
4 4 5 5 1 3 4 7   1 6
5 3 9   0 7 9 1 2 9
6 1 1 3 6 6 9 2 3 4 4
7 1 6 6 9 1 9 9 8  
8 5 9 6 8 4 5
9 1 7 8 9     6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 21/10/2017

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

Giải tám 17 16 30 93
Giải bảy 750 821 324 864
Giải sáu 5032
9350
7370
1666
8172
2787
4748
0840
3683
9241
7134
0287
Giải năm 0730 0741 8709 9353
Giải tư 16806
12479
39776
85662
77565
39213
93097
17935
39159
01030
96499
27949
98695
23167
48597
60345
27353
58452
67432
53450
05843
26725
54334
98206
25704
53186
08520
71959
Giải ba 65049
76764
44441
18453
71158
05175
19595
19104
Giải nhì 42907 69103 41856 79317
Giải nhất 29422 37677 92327 20192
đặc biệt 572653 242726 473714 864907
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

0 6 7 3 9 4 4 6 7
1 3 7 6 4 7
2 2 1 6 4 7 0 5
3 0 2 0 5 0 2 4 4
4 9 1 1 9 0 3 5 8 1
5 0 0 3 3 9 0 2 3 6 8 3 9
6 2 4 5 6 7   4
7 0 6 9 2 7 5  
8   7 3 6 7
9 7 5 9 7 2 3 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 14/10/2017

Long An

Hồ Chí Minh

Hậu Giang

Bình Phước

Giải tám 77 20 17 49
Giải bảy 387 414 667 556
Giải sáu 0870
8327
3920
4457
7015
0892
0672
0697
7083
6572
0382
1078
Giải năm 5039 5912 1093 1828
Giải tư 54655
05839
66642
92386
32845
32181
64703
49464
44159
15435
83114
77303
42587
41194
81743
04547
24236
62306
90283
56003
24949
38644
06741
81708
16543
78006
14033
32980
Giải ba 90464
13025
16317
88272
52752
66588
25981
40344
Giải nhì 79714 46525 87489 16864
Giải nhất 39421 83748 01295 29554
đặc biệt 715563 707718 959133 691302
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Long An

Hồ Chí Minh

Hậu Giang

Bình Phước

0 3 3 3 6 2 6 8
1 4 2 4 4 5 7 8 7  
2 0 1 5 7 0 5   8
3 9 9 5 3 6 3
4 2 5 8 3 7 9 1 3 4 4 9
5 5 7 9 2 4 6
6 3 4 4 7 4
7 0 7 2 2 2 8
8 1 6 7 7 3 3 8 9 0 1 2
9   2 4 3 5 7  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN Ngày 07/10/2017

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

Giải tám 15 07 04 86
Giải bảy 278 782 212 048
Giải sáu 5168
4165
3437
4394
7375
1770
0477
4035
9846
6060
6750
3730
Giải năm 5747 7443 6863 0372
Giải tư 16385
37942
31966
40028
60697
52695
16446
62260
14540
82363
27075
52081
79034
94995
85886
44089
88105
30022
66481
08550
69419
28933
38064
61840
43849
60535
43820
57178
Giải ba 73693
84063
96278
83117
45782
97593
11058
32867
Giải nhì 10802 92362 48223 74187
Giải nhất 77719 33944 14191 25037
đặc biệt 454445 302482 036080 869628
Lấy kết quả xổ số Miền Nam : XSMN gửi 8585

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Hậu Giang

Bình Phước

0 2 7 4 5  
1 5 9 7 2 9  
2 8   2 3 0 8
3 7 4 5 0 3 5 7
4 2 5 6 7 0 3 4 6 0 8 9
5     0 0 8
6 3 5 6 8 0 2 3 3 0 4 7
7 8 0 5 5 8 7 2 8
8 5 1 2 2 0 1 2 6 9 6 7
9 3 5 7 4 5 1 3  

Kết quả XSMN thứ 7 hôm nay - Kết quả xổ số Miền Nam thứ 7 hàng tuần, - KQXSMN thứ 7 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xoso.wap.vn cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại KQXSMN ngay hôm nay.

Vạn sự lành

Thứ Ba21/11/2017, tức ngày 0410/2017 ÂL
Tức ngày NhâmTý, tháng TânHợi, năm ĐinhDậu

Giờ Hoàng Đạo:
Tý (23h-1h) Mão (5h-7h) Thân (15h-17h)
Sửu (1h-3h) Ngọ (11h-13h) Dậu (17h-19h)
Giờ Hắc Đạo:
Dần (3h-5h) Tỵ (9h-11h) Tuất (19h-21h)
Thìn (7h-9h) Mùi (13h-15h) Hợi (21h-23h)
Hướng xuất hành: Tây,Nam

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả Xổ Số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT
gửi
8585
Loading...

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :xosowapvn123@gmail.com